BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Informacje dla NGO


Otwarty konkurs ofert z obszaru "Kultura fizyczna"

2017-04-06

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z obszaru „Kultura fizyczna” pn. Prowadzenie na terenie Miasta Nowego Sącza lokalnego ośrodka „Kibice Razem 2017”.


Zmiany w regulaminie zlecania zadań publicznych

2017-03-29

Informujemy, iż w Regulaminie zlecania zadań publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 421/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 października 2016 r. wprowadza się zmiany.


Informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa Małopolskiego.

2017-03-29

Działasz w młodej organizacji pozarządowej? Masz swoją grupę z którą realizujesz pasje? Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?Chcesz wzmocnić swoją organizację? Jeśli tak - FIO MALOPOLSKA LOKALNIE jest dla Ciebie!


Pieniądze na ośrodki dla dzieci i młodzieży.

2017-03-28

31 marca 2017 r. startuje konkurs dotacji na tworzenie nowych lub rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego w regionie.Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel 100 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


Otwarty konkurs ofert z obszaru "Kultury fizycznej".

2017-03-21

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Kultura fizyczna".


Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy.

2017-03-17

W imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS.


Szansa dla organizacji z Małopolski: konkurs „Adamed dla Seniora” trwa!

2017-03-15

O 30 000 zł będą rywalizować organizacje z całej Polski, podejmujące działania w zakresie aktywizacji osób starszych. Celem konkursu ogłoszonego przez Grupę Adamed jest zwrócenie uwagi na ciągle istniejący problem niewykorzystanego potencjału seniorów.


Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej zaprasza

2017-03-13

Inkubator Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu posiada ciekawą ofertę dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i innych podmiotów ekonomii społecznej. Szczegóły poniżej:


Rusza trzecia edycja budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza

2017-03-08

Budżet Obywatelski Nowego Sącza to inicjatywa, dzięki której sądeczanie mogą czuć się współodpowiedzialni za to, co dzieje się w mieście.


Zostaw swój 1% w Małopolsce

2017-02-28

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2017 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski.