BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Informacje dla NGO


Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2019

2018-10-10

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019


Zgłoś lokalnego lidera do Nagrody „Amicus Hominum”

2018-10-04

Jesteś lokalnym liderem, działasz na rzecz innych i otoczenia? A może znasz taką osobę? Koniecznie zgłoś ją do nagrody „Amicus Hominum”!


Trwa nabór do Nagrody "Kryształy Soli"

2018-10-04

Znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zgłoś ją do Nagrody „Kryształy Soli”


Otwarty konkurs ofert „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”

2018-05-18

Otwarty konkurs ofert „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”


IV edycja programu „Decydujesz, pomagamy” objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta

2018-03-16

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak objął honorowy patronat nad IV edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”. Do 30 marca 2018r.lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu.Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://pomagamy.tesco.p


Szkolenie dla NGO: nowe zasady konkursów z Profilaktyki Uzależnień i Ochrony Zdrowia

2017-10-27

Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące realizacji zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w oparciu o przepisy ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Szkolenie odbędzie się 2 listopada (czwartek) w godzinach 9:00-17:00 w sali obrad ratusza.


"Kryształy soli" - głosowanie internautów trwa!

2017-10-25

Ruszyło głosowanie internetowe, które wyłoni najlepszą małopolską organizacje społeczną. Na laureata nagrody internautów „Kryształy Soli” można głosować do 6 listopada.


Otwarty konkurs ofert z obszaru "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej".

2017-10-13

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej" na powierzenie realizacji zadania publicznego pn:Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych w roku 2018,zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r, o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2018

2017-10-06

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.


Konkurs Komisji Europejskiej

2017-09-13

Komisja Europejska ogłosiła konkurs pn."BE Inclusive EU Sport Awards, które celem jest walka z wykluczeniem społecznym w szerokim znaczeniu. W konkursie może wziąć udział instytucja publiczna, prywatna lub pozarządowa.