BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje dla NGO

Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 9 września 2020 r., o godz. 15.00,  odbędą się, w formie spotkania on-line, wybory  5 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu (MRDPP), na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych podmiotów sektora pozarządowego.

O tym kto będzie reprezentować trzeci sektor w Radzie V kadencji, zdecydują organizacje pozarządowe w jawnym głosowaniu on-line. Udział w spotkaniu mogą wziąć wszystkie organizacje pozarządowe, mające  siedzibę w Nowym Sączu.

Każda organizacja będzie mogła oddać głos na 5 kandydatów z listy osób ubiegających się o mandat w MRDPP i rekomendowanych przez nowosądeckie organizacje w czerwcu 2020 r.

 


Link do spotkania internetowego na platformie ZOOM:

https://zoom.us/j/94158237024?pwd=YmJtbytIZ29LTVk5T3lhcy9UeVpQQT09


Kandydaci do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020-2023

 1. HEJMEJ Katarzyna, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Beskid w Nowym Sączu
 2. JANOWIEC Elżbieta, Stowarzyszenie „Sądeczanie Razem”
 3. LEŚNIK Stanisław, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Beskid w Nowym Sączu
 4. MARAŚ Adrian, Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Twórczych
 5. PIETRZKIEWICZ Radosław, Sądeckie Towarzystwo Sportowe SUPERFIGHTER
 6. SALAMON Jacek, Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie
 7. SUROWIAK Ewa, Stowarzyszenie Nowosądecka Izba Turystyczna
 8. SZCZERKOWSKI Sławomir, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza
 9. SZCZYPUŁA Beata, Stowarzyszenie „Dzieci Mają Skrzydła”
 10. SZLAG Małgorzata, Stowarzyszenie Klub Aktywnych Mam
 11. TEREBKA Paweł, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu
 12. WŁODEK-ZEMEK Anna, Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A Posteriori"
 13. WOLAK Konrad, Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Sącz – Biegonice


broszurka wyborcza prezentująca kandydatów do MRDPP pobierz TUTAJ


Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i  opiniodawczym powoływanym przez Prezydenta Miasta, a do jej zadań należy w szczególności:
- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania sektora pozarządowego,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz  w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań, publicznych,
-  rekomendowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych.
Praca w Radzie ma charakter społeczny, za którą nie przysługuje wynagrodzenie, a kadencja Rady trwa 3 lata.

 

Pytania związane z MRDPP proszę kierować do Biura Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza, e-mail: bao@nowysacz.pl; tel. 18 44 90 687.

Autor: Biuro Aktywności Obywatelskiej
Źródło: BAO
Dodano: 2020-09-04 11:21:31