Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


Poniżej 14 000 €

2012-12-17 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługi z zakresu medycyny pracy: sukcesywne badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i sanitarne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-28
Typ przetargu: Usługa

2012-11-30 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Świadczenie usług medycznych w 2013 roku w Sądeckim Osrodku Interwencji Kryzysowej".(SOIK)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-28
Typ przetargu: Usługa

2012-12-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: 

  1. Zrzucanie śniegu z dachu budynku Ratusza wraz z usunięciem sopli i śniegu z gzymsów.
  2. Usunięcie sopli i śniegu z gzymsów budynku Ratusza. (WOR)
 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-27
Typ przetargu: Usługa

2012-12-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń i sieci telefonicznych wewnętrznych w pomieszczeniach administracyjno – biurowych Urzędu Miasta”.(WOR)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-27
Typ przetargu: Usługa

2012-11-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: "Zakup książek dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu w 2013 r.".(SBP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-12
Typ przetargu: Usługa

2012-11-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza”.(WOR.RI)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-10
Typ przetargu: Usługa

2012-11-23 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na zatrudnienie prelegenta na umowę zlecenie na potrzeby Grupy Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie - działającej w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. ,,Przemoc Kradnie Życie,, realizowanego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Zajęcia z zakresu prewencji patologii społecznych.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-23
Typ przetargu: Usługa

2012-11-23 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenia o zawarciu umowy na Zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 03.12.2012r. usługi 3 godzinnej prelekcji: „Umiejętność radzenia sobie z niepełnosprawnością w życiu codziennym, przezwyciężania wszelkich czynników dzielących jednostki i społeczeństwo, pokonywania barier i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz zawodowym”, w dziedzinie edukacji i integracji społecznej, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-23
Typ przetargu: Usługa

2012-11-22 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 23.11.2012r. usługi 5-cio godzinnej prelekcji: „Wybrane zagadnienia z zakresu praw i obowiązków osób niepełnosprawnych, w tym omówienie zasad korzystania z pomocy społecznej wg Ustawy o pomocy społecznej oraz zasad ubiegania się o wsparcie z PFRON”, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-22
Typ przetargu: Usługa

2012-11-22 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 23.11.2012r. usługi 5-cio godzinnej prelekcji: „Wybrane zagadnienia z zakresu praw i obowiązków osób niepełnosprawnych, w tym omówienie zasad korzystania z pomocy społecznej wg Ustawy o pomocy społecznej oraz zasad ubiegania się o wsparcie z PFRON”, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-22
Typ przetargu: Usługa

2012-11-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 21.11.2012r. usługi 5-cio godzinnej  prelekcji: „Wspieranie i rozwój umiejętności społecznych, interpersonalnych, poprzez nabycie i rozwijanie umiejętności aktywnego uczestniczenia w życiu codziennym w tym korzystania z usług oferowanych przez różne instytucje życia społecznego, świadczonych na rzecz społeczeństwa (np.: urzędów, poczty)”, w dziedzinie edukacji i integracji społecznej, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-20
Typ przetargu: Usługa

2012-11-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 20.11.2012r. prelekcji pt.: „Omówienie zasad postępowania, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w tym także w sieci (Internecie), sposobem na budowanie poczucia bezpieczeństwa i rozbudzanie gotowości obywateli do współdziałania z OC”, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-16
Typ przetargu: Usługa

2012-11-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 16.11.2012r. usługi 5-cio godzinnej prelekcji: „Adaptacja obywatela w życiu codziennym poprzez poznanie różnych form uczestnictwa w życiu publicznym, w zakresie nabycia umiejętności korzystania z usług instytucji świadczących je na rzecz ludności takich jak: urzędy bądź poczta”, w dziedzinie edukacji i integracji społecznej, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-15
Typ przetargu: Usługa

2012-10-17 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania pisemnego pt.,"Obliczanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie miasta Nowego Sącza".(WGK)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-26
Typ przetargu: Usługa

2012-10-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

 Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Opracowanie projektu modernizacji systemu ogrzewania dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w Nowy Sącz przy ul. Towarowej 6”.(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2012-09-27 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym zmiany stanu wody na gruncie (w świetle art.29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne) poprzez podwyższenie terenu oznaczonego jako działki ew. nr 542/1 i 542/2 w Obr. 116 przy ul. Bolesława Prusa w Nowym Sączu. (WOŚ)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-05
Typ przetargu: Usługa

2012-09-17 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Opracowanie projektu modernizacji systemu ogrzewania dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w Nowy Sącz przy ul. Towarowej 6”.(WIM)

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2012-08-30 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie Miasta Nowego Sącza w siedzibie Wykonawcy na rzecz uczestników projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!". (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-30
Typ przetargu: Usługa

2012-08-28 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na kompleksowa obsługę i organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego - wizyty studyjnej przez Spółdzielnię Socjalną Opoka w Kluczach dla 40 uczestników, w zakresie: wyżywienia uczestników, zapewnienia transportu, zapewnienia ubezpieczenia dla wszystkich uczestników wyjazdu-wizyty, zapewnienia opiekuna wyjazdu-wizyty, zapewnienia sali oraz zapewnienia wykładowców, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.(MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-28
Typ przetargu: Usługa

2012-08-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Zawarcie umowy zlecenie z lekarzem ortopedą - Panem Pawłem Ostrowskim na wykonywanie funkcji Przewodniczącego Składu Orzekającego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-27
Typ przetargu: Usługa

2012-08-24 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na spotkanie o charakterze edukacyjnym z Sursum Corda. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-24
Typ przetargu: Usługa

2012-08-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Przeprowadzenie 4 godzinnej prelekcji/seminarium pt. ,,Jak zostać aktywnym liderem młodzieżowym?’’(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-14
Typ przetargu: Usługa

2012-07-03 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Opracowanie i prezentacja materiałów podczas szkolenia pn. ,,Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – zadania dla przedstawicieli służby zdrowia wynikające z zapisów znowelizowanej Ustawy O Przeciwdziałaniu Przemocy oraz procedury NK - praca metoda zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w oparciu o procedurę NK oraz diagnoza dziecka krzywdzonego w przypadkach przemocy w rodzinie.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-03
Typ przetargu: Usługa

2012-06-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - lekarz. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-27
Typ przetargu: Usługa

2012-06-22 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie i prezentację materiałów podczas szkolenia realizowanego na potrzeby własne Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie" działającego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Dzień 1 - 21 czerwca 2012 roku:
Zadania dla przedstawicieli środowiska oświaty wynikające z zapisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz  procedura Niebieska Karta,
Dzień 2 - 22 czerwca 2012 roku:
praktyczne aspekty postanowień znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty w działalności Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych.(MOPS)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-22
Typ przetargu: Usługa

2012-06-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Zatrudnienie na umowę zlecenie Prelegenta na potrzeby Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowanego pn: „Przemoc Kradnie Życie”. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-06
Typ przetargu: Usługa

2012-05-24 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pod nazwą : "Szkolenie BHP dla Wolontariuszy" realizowanego w ramach projektu systemowego " Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-24
Typ przetargu: Usługa

2012-05-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa na potrzeby Programu Przeciwdziałania Przemocy realizowanego pn: "Przemoc Kradnie Życie". (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-10
Typ przetargu: Usługa

2012-05-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania: Sporządzenie analizy finansowej dla projektu pn. "Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury" w celach kontrolnych wynikających z obowiązku przedstawiania Instytucji Zarządzającej MRPO sprawozdania w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu. (WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-10
Typ przetargu: Usługa

2012-05-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-10
Typ przetargu: Usługa

2012-04-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę w zakresie organizacji i realizacji staży-wizyt zawodoznawczych do miejsc o charakterze pogłębiającym wiedzę zawodową i rozbudzających zainteresowania dla uczniów Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowy Sącz w ramach projektu systemowego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(NIP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-10
Typ przetargu: Usługa

2012-04-04 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zatrudnienie na umowę zlecenie Protokolanta na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-04
Typ przetargu: Usługa

2012-03-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego zlokalizowanego na ul. Żółkiewskiego 23 stanowiącego własność miasta.(WGK)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2012-03-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sporządzenie analizy finansowej dla projektu pn. "Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury".(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2012-01-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym przez Miasto Nowy Sącz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2010 Nr 113, poz.759 z póżn.zm) na: usługę konserwacji i naprawy kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. (WOR)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-10
Typ przetargu: Usługa

2012-02-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: „Świadczenie usługi przez biuro podróży – zorganizowanie i realizacja kuligu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i członków ich rodzin”.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-02
Typ przetargu: Usługa

2012-01-26 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi prawnika. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-26
Typ przetargu: Usługa

2012-01-26 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi psychologa.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-26
Typ przetargu: Usługa

2012-01-26 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi psychiatry. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-26
Typ przetargu: Usługa

2012-01-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na serwisowanie i aktualizowanie oprogramowania dla potrzeb działu: Księgowo - Finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-19
Typ przetargu: Usługa

2012-01-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi radcy prawnego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-19
Typ przetargu: Usługa

2012-01-13 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na utrzymanie i serwis techniczny centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą okablowania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-13
Typ przetargu: Usługa

2012-01-09 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na uiszczanie przez nadawcę należności w formie opłaty z doły za świadczenie usług pocztowych. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-09
Typ przetargu: Usługa

2012-01-09 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na monitoring z interwencją i konserwacja systemu alarmowego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-09
Typ przetargu: Usługa

2012-01-09 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Badania z zakresu medycyny pracy - Badania okresowe/wstępne/kontrolne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-09
Typ przetargu: Usługa