Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


Poniżej 14 000 €

2004-12-21 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz sprzeda w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego całość drewna iglastego i liściastego wielkowymiarowego loco skład wywozowy w ilości 61,15 m3 Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-12-19 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zaprasza do składania ofert na realizację usługi: "Utrzymanie i konserwacja tablic informacyjnych i ogłoszeniowych". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-01-06
Typ przetargu: Usługa

2004-11-25 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zaprasza do składania ofert na realizację usługi: "Raport oddziaływania na środowisko - projektowana rozbudowa cmentarza w dzielnicy Gołąbkowice w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-09-29 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokali użytkowych położonych w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-09-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod sezonowe punkty sprzedaży zniczy o charakterze tymczasowym. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-09-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod sezonowe punkty sprzedaży zniczy i kwiatów o charakterze tymczasowym. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-08-17 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokali użytkowych położonych w Nowym Sączu: Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-07-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-24
Typ przetargu: Usługa

2004-07-21 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokali użytkowych położonych w Nowym Sączu: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-07-15 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: "Dokumentacja warunków wodno-gruntowych dla oceny przydatności terenu pod urządzenie cmentarza w dzielnicy Zabełcze w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-04
Typ przetargu: Usługa

2004-07-14 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Nowego Sącza" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-07-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji z kolorystyką i remont balkonów budynku położonego przy ul. Piotra Skargi 2 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-05-31 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Dezynfekcja studni publicznych na terenie miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-19
Typ przetargu: Usługa

2004-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę gruntu - teren "Starej Sandecji" w Nowym Sączu pod lokalizację dwóch ogródków gastronomicznych w 2004 roku. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-04-16 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie prac remontowych oraz bieżących przeglądów i napraw urządzeń zabawowych na terenie Miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-04-02 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: oddanie w najem na okres 2,5 roku 3 boksów garażowych (blaszaków) położonych w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-03-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radzieckiej i docelowo ul. Stroma, Czackiego, PułaskiegoParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-13
Typ przetargu: Usługa

2004-03-18 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi położonymi w Nowym Sączu stanowiącymi współwłasność osób fizycznych i Miasta Nowy Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-03-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie "Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 10", zgodnie z zasadami określonymi w § 3 punkt 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-01
Typ przetargu: Usługa

2004-03-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie "Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 17", zgodnie z zasadami określonymi w § 3 punkt 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-26
Typ przetargu: Usługa

2004-03-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji opadowej, instalacji wod.-kan w budynku nr 57A i 57B, ukształtowanie terenu, utwardzenie placu - ul. Zawiszy CzarnegoParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-13
Typ przetargu: Usługa

2004-03-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla wykonania sieci kanalizacji opadowej oś. Błonie w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-13
Typ przetargu: Usługa

2004-02-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami ślepymi i inwestorskimi budynku Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46 - I etap skrzydło "Blok część A", w zakresie: docieplenie dachu i wymianę ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-18
Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 29 - Śródmieście" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XVIII/217/2003 z dnia 7 października Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 17" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr XVIII/215/2003 z dnia 7 października 2003 ) ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 26" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXIII/272/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.) wymaganego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-04
Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: "Słup informacyjny - "Nowy Sącz" - przy ul. Krakowskiej w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 25" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXIII/271/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.) wymaganego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-04
Typ przetargu: Usługa

2004-02-12 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na oprawę dokumentów, teczek, dzienników ustaw, rejestrów oraz ksiąg USC na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-09
Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na usługę transportową realizowaną na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-09
Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji z kolorystyką budynku położonego przy ul. Rynek 17 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji z kolorystyką i remont balkonów budynku położonego przy ul. Piotra Skargi 2 w Nowym SąParametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji z kolorystyką remont nawierzchni podwórka budynku położonego przy ul. Piotra skargi 8.Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji, remont balkonów, remont dachu i stropu budynku położonego przy ul. Batorego 44 w NowyParametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-05 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą Nr 64 699 - Nowy Sącz stanowiącej nie zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 6/16 w obrębie 66 o powierzchni 0,1249 ha położoną w Nowym Sączu przy ulicy ...Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-05 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie projektu budowlanego inwestorskiego wykonawczego dotyczącego wykonania sieci oświetlenia ulicznego ulic Olszewskiego, Gwardyjska przejście, Podmłynie, Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-05 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozbudowy cmentarza w dzielnicy Helena w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: "Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozbudowy cmentarza w dzielnicy Gołąbkowice w Nowym Sączu." Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na renowację bocznej klatki schodowej oraz docieplenia stropu nad salą obrad w budynku Ratusza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Batorego 8 w Nowym SącParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Jagiellońska 32 w NS"Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Długosza 2 w Nowym SącParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "DKK Al. Wolności 23 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "ZSO nr II, ul. Żeromskiego 16 (II LO)". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "ZSO nr 1, ul. Długosza 5 ( I LO)". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "Zespół Szkół nr 4 ul. Św. Ducha 6 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji budynku położonego przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-07 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie pomieszczeń piwnicznych w budynku Ratusza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa