Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Poniżej 14 000 €

2003-12-29 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na przeprowadzanie badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-12-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokalu użytkowego położonego w Nowym Sączu przy ulicy: ul. Jagiellońska 73 - lokal o powierzchni użytkowej 28,04 m kw. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-12-11 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich transport do Schroniska w Nowym Targu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-30
Typ przetargu: Usługa

2003-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie usług medycznych dotyczących opieki zdrowotnej osób przebywających w izbie wytrzeźwień Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - dla dokonania aktualizacji wysokości opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację imprezy artystycznej pn. "Sylwester pod Ratuszem". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-08
Typ przetargu: Usługa

2003-11-25 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na usługę: Likwidacja "dzikich" wysypisk w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-23
Typ przetargu: Usługa

2003-11-21 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność Skarbu Państwa położonymi na terenie Miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-17
Typ przetargu: Usługa

2003-11-19 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na przygotowanie i wydanie posiłków regeneracyjnych dla pracowników Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-17 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na usługę: "Dezynsekcja i deratyzacja w budynkach zamieszkiwanych przez społeczność romską w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-23
Typ przetargu: Usługa

2003-11-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie koncepcji i projektu budowlano - wykonawczego dla przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie i przebudowa ciągu pieszego ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu na odcinku od Rynku do ul. Kościuszki, oraz dla ciągu pieszego ..Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

ZAPROSZENIE do składania ofert na realizację usługi pn.: "Remont cieku wodnego o długości 675 m przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

ZAPROSZENIE do składania ofert na realizację usługi pn.: "Remont odcinka kanalizacji opadowej na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Hallera" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-29 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej lokalu użytkowego nr 5 stanowiącego pomieszczenie gospodarczo-garażowe oraz wartości rynkowej udziału w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę gruntu o ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi pn.: "Rekultywacja i urządzenie zieleńców przy Placu Krasińskiego w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-27 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z wykonaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz, a także podziałów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych dla ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-20 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac w zakresie wykonania operatu szacunkowego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-20 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie usługi pn: "Remont odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Długosza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-15 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 43" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr XVIII /220/2003 z dnia 7 października 2003) wymaganego ...Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-28
Typ przetargu: Usługa

2003-10-15 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 37" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr XVIII /219/2003 z dnia 7 października 2003) wy Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-28
Typ przetargu: Usługa

2003-10-15 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 31" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr XVIII /2183/2003 z dnia 7 października 2003) wymaganego ..Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-28
Typ przetargu: Usługa

2003-10-15 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 27" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr XVIII /216/2003 z dnia 7 października 2003) wymaganego ...Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-28
Typ przetargu: Usługa

2003-10-15 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 19" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr LVII /535/2001 z dnia 28 grudnia 2001) wymaganego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-28
Typ przetargu: Usługa

2003-10-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi pn.: "Rekultywacja i urządzenie zieleńców przy Placu Krasińskiego w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Zwykły

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pt. "Fontanna na plantach miejskich przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-09-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Myśliwskiej przy plebanii w Nowym Sączu - osiedle Zabełcze Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-09-19 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie prac w zakresie wykonania operatu szacunkowego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa