Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


Poniżej 14 000 €

2004-12-21 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz sprzeda w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego całość drewna iglastego i liściastego wielkowymiarowego loco skład wywozowy w ilości 61,15 m3 Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-09-29 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokali użytkowych położonych w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-09-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod sezonowe punkty sprzedaży zniczy i kwiatów o charakterze tymczasowym. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-09-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod sezonowe punkty sprzedaży zniczy o charakterze tymczasowym. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-08-17 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2004-08-17 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokali użytkowych położonych w Nowym Sączu: Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-07-21 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokali użytkowych położonych w Nowym Sączu: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-07-14 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Nowego Sącza" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-07-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji z kolorystyką i remont balkonów budynku położonego przy ul. Piotra Skargi 2 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2004-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę gruntu - teren "Starej Sandecji" w Nowym Sączu pod lokalizację dwóch ogródków gastronomicznych w 2004 roku. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2004-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2004-04-29 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawe kory przeznaczonej do ściółkowania na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2004-04-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę albumów: "Nowy Sącz - miasto niezwykłe", autorstwa: Piotr Droździk, Augustyn Leśniak, Jerzy Leśniak. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2004-04-16 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie prac remontowych oraz bieżących przeglądów i napraw urządzeń zabawowych na terenie Miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-04-02 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: oddanie w najem na okres 2,5 roku 3 boksów garażowych (blaszaków) położonych w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-03-31 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na realizację usługi: "Ogrodzenie przy ul. Narutowicza w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2004-03-29 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż: z nieruchomości objętej Księgą Wieczystą Nr 66 591-Nowy Sącz - nie zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 16/5 obrębie 101 o powierzchni 1,5610 ha położoną w Nowym Sączu przy ul. Bielowickiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2004-03-18 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi położonymi w Nowym Sączu stanowiącymi współwłasność osób fizycznych i Miasta Nowy Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-23 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: sprzedaż całości drewna iglastego i liściastego wielkowymiarowego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2004-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: "Słup informacyjny - "Nowy Sącz" - przy ul. Krakowskiej w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji z kolorystyką i remont balkonów budynku położonego przy ul. Piotra Skargi 2 w Nowym SąParametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji z kolorystyką budynku położonego przy ul. Rynek 17 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji, remont balkonów, remont dachu i stropu budynku położonego przy ul. Batorego 44 w NowyParametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji z kolorystyką remont nawierzchni podwórka budynku położonego przy ul. Piotra skargi 8.Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-05 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozbudowy cmentarza w dzielnicy Helena w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-05 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą Nr 64 699 - Nowy Sącz stanowiącej nie zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 6/16 w obrębie 66 o powierzchni 0,1249 ha położoną w Nowym Sączu przy ulicy ...Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-05 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie projektu budowlanego inwestorskiego wykonawczego dotyczącego wykonania sieci oświetlenia ulicznego ulic Olszewskiego, Gwardyjska przejście, Podmłynie, Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: "Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozbudowy cmentarza w dzielnicy Gołąbkowice w Nowym Sączu." Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na renowację bocznej klatki schodowej oraz docieplenia stropu nad salą obrad w budynku Ratusza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na projekt budowlano - wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. "Remont elewacji budynku położonego przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-07 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie pomieszczeń piwnicznych w budynku Ratusza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa