Poniedziałek, 25 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Daria, Inga, Bonifacy, Kryspin


Poniżej 14 000 €

2003-12-29 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na przeprowadzanie badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-12-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokalu użytkowego położonego w Nowym Sączu przy ulicy: ul. Jagiellońska 73 - lokal o powierzchni użytkowej 28,04 m kw. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie usług medycznych dotyczących opieki zdrowotnej osób przebywających w izbie wytrzeźwień Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - dla dokonania aktualizacji wysokości opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-19 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pn.: "Dostarczenie i zamontowanie choinki na płycie Rynku w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2003-11-19 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na przygotowanie i wydanie posiłków regeneracyjnych dla pracowników Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie koncepcji i projektu budowlano - wykonawczego dla przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie i przebudowa ciągu pieszego ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu na odcinku od Rynku do ul. Kościuszki, oraz dla ciągu pieszego ..Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2003-11-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

ZAPROSZENIE do składania ofert na realizację usługi pn.: "Remont odcinka kanalizacji opadowej na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Hallera" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

ZAPROSZENIE do składania ofert na realizację usługi pn.: "Remont cieku wodnego o długości 675 m przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-29 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej lokalu użytkowego nr 5 stanowiącego pomieszczenie gospodarczo-garażowe oraz wartości rynkowej udziału w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę gruntu o ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi pn.: "Rekultywacja i urządzenie zieleńców przy Placu Krasińskiego w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-27 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z wykonaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz, a także podziałów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych dla ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-23 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Zaproszenie do składania ofert na realizację dostawy odzieży ochronnej, kasków ochronnych, rękawic ochronnych, okularów ochronnych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2003-10-23 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Zaproszenie do składania ofert na realizację dostawy worków polipropylenowych, zamykaczy do worków, drutu do wiązania, zamykania worków, geowłókniny, zapór wodnych "AQUA DAM". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2003-10-20 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie usługi pn: "Remont odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Długosza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-20 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac w zakresie wykonania operatu szacunkowego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pt. "Fontanna na plantach miejskich przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-09-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Myśliwskiej przy plebanii w Nowym Sączu - osiedle Zabełcze Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-09-19 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie prac w zakresie wykonania operatu szacunkowego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa