Piątek, 23 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna


Poniżej 14 000 €

2013-12-31 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Zapewnienie schronienia i miejsc noclegowych oraz gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej warunkującej skorzystanie ze schronienia w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-31
Typ przetargu: Usługa

2013-12-31 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na okres od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-31
Typ przetargu: Usługa

2013-12-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu na "Usługi z zakresu medycyny pracy: sukcesywne badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i sanitarne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-31
Typ przetargu: Usługa

2013-12-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu na  „Sprzedaż i dostawę leków i art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-31
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Dostawę schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza ".
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-31
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-16 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Komunikacyjne ubezpieczenie flotowe pojazdów NOVA Sp. z o.o."
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-27
Typ przetargu: Usługa

2013-12-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę jajek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń i sieci telefonicznych wewnętrznych w pomieszczeniach administracyjno – biurowych Urzędu Miasta"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-19
Typ przetargu: Usługa

2013-12-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na:

  1. Zrzucanie śniegu z dachu budynku Ratusza wraz z usunięciem sopli i śniegu z gzymsów.
  2. Usunięcie sopli i śniegu z gzymsów budynku Ratusza.
     
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-19
Typ przetargu: Usługa

2013-12-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Świadczenie usług płatniczych polegających na wypłacie zasiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-18
Typ przetargu: Usługa

2013-11-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „świadczenie usług ochrony obiektów Urzędu Miasta Nowego Sącza w formie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania (monitoring i interwencje) wraz z konserwacją systemów alarmowych”

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-16
Typ przetargu: Usługa

2013-12-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: "Ochrona w formie monitorowania i ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania składająca się z dwóch zadań:

 

Zadanie nr 1: Świadczenie usługi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Zadanie nr 2: Świadczenie usługi dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności". (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-12
Typ przetargu: Usługa

2013-11-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.: "Zakup książek dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w 2014 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-12
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-11 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: „Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne”. (Pojemniki na odpady niebezpieczne). (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-11 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: „Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne” (Pojemniki na odpady komunalne). (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-02 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-11
Typ przetargu: Usługa

2013-12-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Zorganizowanie i wykonanie w dniu 09 grudnia 2013 r. jednego, całodniowego wyjazdu edukacyjno-społecznego realizowanego w ramach programu aktywnośœci lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” w częœci Lidera współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-06
Typ przetargu: Usługa

2013-12-05 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie  prelekcji na temat „Zasad postępowania i prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu - sposobem na budowanie poczucia bezpieczeństwa” w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-05
Typ przetargu: Usługa

2013-11-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn. "Dostawa środków czystości dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-02
Typ przetargu: Dostawa

2013-10-31 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Dozór budynku Ratusza w Nowym Sączu w roku 2014 i 2015 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-22
Typ przetargu: Usługa

2013-11-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Przygotowanie i przedstawienie autorskiej prezentacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego warsztatu przez trzech wykładowców na potrzeby szkolenia w ramach realizacji zadań  z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. ,,Przemoc Kradnie Życie,,. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-15
Typ przetargu: Usługa

2013-11-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Dostawę bonów towarowych na okaziciela, realizowanych w placówkach na terenie miasta Nowego Sącza dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-15
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy pod nazwą "Kurs pierwszej pomocy" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-14
Typ przetargu: Usługa

2013-11-13 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie zajęć w formie prelekcji na temat "Dziecko - pielęgnacja i higiena", w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-13
Typ przetargu: Usługa

2013-10-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759) na: Świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych i modemów internetowych dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-13
Typ przetargu: Usługa

2013-11-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: przygotowanie i realizację usług hotelarskich oraz konferencyjnych w ramach szkolenia z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na potrzeby własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-07
Typ przetargu: Usługa

2013-11-04 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie dwóch prelekcji na temat "Orzekanie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-04
Typ przetargu: Usługa

2013-10-23 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania o charakterze edukacyjnym z Sursum Corda

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-23
Typ przetargu: Usługa

2013-10-22 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na œświadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie Miasta Nowego Sącza w siedzibie Wykonawcy na rzecz uczestników projektu systemowego „"Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!”" współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-22
Typ przetargu: Usługa

2013-10-17 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie prelekcji na temat „Zdrowy styl życia”, przez dietetyka, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera (MOPS)

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-17
Typ przetargu: Usługa

2013-10-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pod nazwą: „"Szkolenie BPH dla Wolontariuszy"” realizowanego w ramach projektu systemowego „"Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!”" współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-16
Typ przetargu: Usługa

2013-08-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania (usługi): Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego działu opiekuńczo-terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-25
Typ przetargu: Usługa

2013-09-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług restauracyjnych polegających na dostarczaniu i wydaniu posiłków podczas prowadzonych zajęć realizowanych w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-18
Typ przetargu: Usługa

2013-08-27 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej NOVA Sp.z o.o.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-27
Typ przetargu: Usługa

2013-08-27 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Postępownie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej NOVA Sp.z o.o.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-27
Typ przetargu: Usługa

2013-08-02 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na „ Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową do zbierania odpadów z napędem 4 x 4 z płytą czołową przystosowaną do montażu pługa do odśnieżania.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2013-07-26 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na „Dostawę i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych o DMC 26 ton i pojemności zabudowy min.21- max.22 m3”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-13
Typ przetargu: Dostawa

2013-07-09 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego - kuchni szkolnej oraz organizację żywienia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sącz, ul. Jagiellońska 32, 33-300 Nowy Sącz

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-31
Typ przetargu: Usługa

2013-07-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr 113/2010 – poz. 759, z późn. zm.) na prace remontowe dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym Sączu przy ul. Żeromskiego 16 – I etap”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-07-16 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w sprawie sprzedaży wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-23
Typ przetargu: Dostawa

2013-05-24 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-19
Typ przetargu: Usługa

2013-07-08 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w sprawie sprzedaży wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-16
Typ przetargu: Dostawa

2013-06-27 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego
na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na: „Wykonanie remontu elewacji, balustrad, posadzek na balkonach oraz schodów zewnętrznych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu przy ulicy Szujskiego 16 zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza” (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-06-27 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w sprawie sprzedaży wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-05
Typ przetargu: Dostawa

2013-07-03 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie Miasta Nowego Sącza w siedzibie Wykonawcy na rzecz uczestników projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-03
Typ przetargu: Usługa

2013-06-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania:
„Roboty remontowe w budynku ZPKZ w Nowym Sączu  - Wymiana posadzek w budynku ZPKZ Nowy Sącz wraz z wykonaniem prac towarzyszących - pom. S12, S13, S14”

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-06-24 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i wykonanie jednego całodniowego wyjazdu integracyjnego do parku linowego, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-24
Typ przetargu: Usługa

2013-06-12 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie z dnia 12 czerwca 2013 r. o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w sprawie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej NOVA Sp. z o.o.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-24
Typ przetargu: Usługa

2013-06-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy pod nazwą: „Kurs pierwszej pomocy” w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-21
Typ przetargu: Usługa

2013-06-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania o charakterze edukacyjnym z Sursum Corda: (MOPS)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-18
Typ przetargu: Usługa

2013-06-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie prelekcji na temat „Dziecko – pielęgnacja i higiena”, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-18
Typ przetargu: Usługa

2013-06-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie 2 prelekcji na temat „Orzekanie o Niepełnosprawności - niepełnosprawność, stopień niepełnosprawności”,
w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-18
Typ przetargu: Usługa

2013-06-17 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas festynu „IX Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – Nasz Wspólny Dom” dla 200 osób w dniu 22.06.2013 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowy Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2013-06-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie prelekcji na temat „Zdrowy styl życia”, przez dietetyka, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera (MOPS)

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-10
Typ przetargu: Usługa

2013-06-03 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie z psychologiem na potrzeby Programu ,,Przemoc Kradnie Życie,, od 04.06.2013 r. do 17.12.2013 r. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-06
Typ przetargu: Usługa

2013-06-05 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie prelekcji na temat „Sposoby radzenia sobie z cierpieniem i bólem” w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2013-05-24 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz ogłasza zamówienie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 zpóźn. zm.) na wykonanie zadania:

Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informującej o pochodzeniu środków na realizację projektu pn.
„Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” w
ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-03
Typ przetargu: Dostawa

2013-04-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na organizację i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza oraz pomiar realizacji celu szczegółowego projektu, w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-29
Typ przetargu: Usługa

2013-05-24 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji spotkania sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z Osiedla Gołąbkowice, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2013-05-13 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne. (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-21
Typ przetargu: Dostawa

2013-04-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na „Dostawę koszy ulicznych na odpady”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-20
Typ przetargu: Dostawa

2013-05-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym z Kodeksu Cywilnego na wykonanie usługi polegającej na organizowaniu i realizacji spotkania sportowo –- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z Osiedla Gołąbkowice, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚŒĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-16
Typ przetargu: Usługa

2013-04-23 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę w zakresie organizacji i realizacji staży-wizyt zawodoznawczych do miejsc o charakterze pogłębiającym wiedzę zawodową i rozbudzających zainteresowania dla uczniów Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowy Sącz w ramach projektu systemowego „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.(NIP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-10
Typ przetargu: Usługa

2013-04-16 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Gospodarowanie – (odbiór, przetwarzanie) odpadami o kodzie 19 12 12- (frakcja organiczna 0-80 mm) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”(NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-30
Typ przetargu: Usługa

2013-04-29 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pod nazwą: "Szkolenie BPH dla Wolontariuszy” realizowanego w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w czꜶci Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-29
Typ przetargu: Usługa

2013-04-17 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na „Organizację 6 dniowej wycieczki do Włoch dla pracowników Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu, współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-26
Typ przetargu: Usługa

2013-04-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług restauracyjnych polegających na dostarczaniu i wydaniu posiłków podczas prowadzonych zajęć realizowanych w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-19
Typ przetargu: Dostawa

2013-04-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na serwisowanie i aktualizowanie autorskiego oprogramowania dla potrzeb Działu Księgowo – Finansowego oraz Sekcji Dodatków Mieszkaniowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-19
Typ przetargu: Usługa

2013-04-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Dostawę artykułów spożywczych, napoi oraz artykułów jednorazowego użytku w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-19
Typ przetargu: Dostawa

2013-04-05 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego
na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. nr 113/2010 – poz. 759, z późn. zm.) na prace remontowe dla zadania pn.: „Usunięcie
nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikające z dokonanych przeglądów
kominiarskich na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 9 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-04-05 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego
na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. nr 113/2010 – poz. 759, z późn. zm.) na prace remontowe dla zadania pn.: „Usunięcie
nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikające z dokonanych przeglądów
kominiarskich na budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kochanowskiego 9 w Nowym
Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-04-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę w zakresie organizacji i realizacji staży-wizyt zawodoznawczych do miejsc o charakterze pogłębiającym wiedzę zawodową i rozbudzających zainteresowania dla uczniów Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowy Sącz w ramach projektu systemowego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-16
Typ przetargu: Usługa

2013-04-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług restauracyjnych polegających na wydaniu posiłków podczas prowadzenia „Spotkania informacyjno-promocyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu” biorących udział w projekcie systemowym „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-15
Typ przetargu: Usługa

2013-03-29 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Gospodarowanie – (odbiór, przetwarzanie) odpadami o kodzie 19 12 12- (frakcja organiczna 0-80 mm) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120” (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-15
Typ przetargu: Usługa

2013-03-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na remont przewodów kominowych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34 w Nowym Sączu – usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich (protokoły kominiarskie).(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-03-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na remont przewodów kominowych w budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu – usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich (protokoły kominiarskie).(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-03-21 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Gospodarowanie – (odbiór, przetwarzanie) odpadami o kodzie 19 12 12- (frakcja organiczna 0-80 mm) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”.(NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-28
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wykonanie remontu ogrodzenia przy Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19 – I etap.(WIM)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-02-20 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na dostawę regałów archiwalnych wraz z ich montażem na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.(WOR)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-13
Typ przetargu: Dostawa

2013-03-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę fabrycznie nowych/nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-06
Typ przetargu: Dostawa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – pracownik socjalny.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – psycholog.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – lekarz ortopeda.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – lekarz okulista.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – lekarz neurolog.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

 Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – lekarz internista.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – doradca zawodowy.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na wykonywanie prac administracyjno biurowych polegających na obsłudze Składów Orzekających oraz protokołowaniu posiedzeń Składów Orzekających - protokolant.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – lekarz psychiatra.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – pedagog.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-02-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – lekarz pediatra.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-27
Typ przetargu: Usługa

2013-01-22 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawe artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-11
Typ przetargu: Dostawa

2013-01-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania nr 8 w budynku położonym przy Alejach Batorego 81i w Nowym Sączu.”(WIM)

 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-01-28 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług medycznych dla Sądeckiego Urzędu Pracy w roku 2013.(SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-28
Typ przetargu: Usługa

2013-01-25 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zatrudnienie na umowę zlecenie Prawnika na potrzeby Punktu Wsparcia i Konsultacji działającego w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-25
Typ przetargu: Usługa

2013-01-24 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług medycznych dla Sądeckiego Urzędu Pracy w roku 2013.(SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-24
Typ przetargu: Usługa

2013-01-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenia z psychologiem klinicznym na potrzeby projektu „Sądecka Pomocna Dłoń II” od dnia 11.01.2013 r. – 31.12.2013 r.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-14
Typ przetargu: Usługa

2013-01-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenia z psychiatrą na potrzeby projektu „Sądecka Pomocna Dłoń II” od dnia 07.01.2013 r. – 31.12.2013 r.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-14
Typ przetargu: Usługa

2013-01-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na ochronę w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania.(MOPS)

 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-11
Typ przetargu: Usługa

2013-01-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie i zawarciu umowy na utrzymanie i serwis techniczny centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą okablowania (od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.) (MOPS)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-10
Typ przetargu: Usługa

2013-01-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na pełnienie dyżurów telefonicznych w okresie od 02-01-2013 do 31-12-2013 roku- zgodnie z porozumieniem z dnia 4 września 2011 roku pomiędzy Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, a Miastem Nowy Sącz regulującym formę długotrwałej współpracy w oparciu o ustawę z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-08
Typ przetargu: Usługa

2013-01-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

 Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi radcy prawnego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-07
Typ przetargu: Usługa

2013-01-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Świadczenie usług w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych, okresowych i celowych dla osób otrzymujących pomoc pieniężną w 2013 r.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-07
Typ przetargu: Usługa

2013-01-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na okres od 02.01.2013r. do 31.12.2013r.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-07
Typ przetargu: Usługa

2013-01-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zapewnienie schronienia – miejsc noclegowych oraz gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej warunkującej skorzystanie ze schronienia na okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-07
Typ przetargu: Usługa

2013-01-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na badania z zakresu medycyny pracy - Badania okresowe/wstępne/ kontrolne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-07
Typ przetargu: Usługa