Piątek, 23 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna


Poniżej 14 000 €

2011-12-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług prawnych dla potrzeb Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w roku 2012 i miesiącu styczniu 2013 r. (SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-29
Typ przetargu: Usługa

2011-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na: "Usługi z zakresu medycyny pracy: sukcesywne badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i sanitarne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159". (DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-28
Typ przetargu: Usługa

2011-12-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2011-12-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159". (DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2011-12-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159". (DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2011-12-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2011-12-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego - art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na:

1. Zrzucanie śniegu z dachu budynku Ratusza wraz z usunięciem sopli i śniegu z gzymsów.
2. Usunięcie sopli i śniegu z gzymsów budynku Ratusza.(WOR)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-21
Typ przetargu: Usługa

2011-12-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na: "świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń i sieci telefonicznych wewnętrznych w pomieszczeniach administracyjno – biurowych Urzędu Miasta".(WOR)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-21
Typ przetargu: Usługa

2011-12-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na: "świadczenie usług ochrony obiektów Urzędu Miasta Nowego Sącza w formie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania (monitoring i interwencje) wraz z konserwacją systemów alarmowych".(WOR)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-21
Typ przetargu: Usługa

2011-12-08 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym przez Miasto Nowy Sącz ogłasza  w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759) na: dostawę wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z dzierżawą dystrybutorów. (WOR)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-20
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-24 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza + wyjaśnienia treści. (WOR)

 

Sprostowanie zapisów ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-15
Typ przetargu: Usługa

2011-11-24 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na dozór budynku Ratusza (Rynek 1) w Nowym Sączu w latach 2012 i 2013

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-14
Typ przetargu: Usługa

2011-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na kompleksową obsługę i organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-08
Typ przetargu: Usługa

2011-10-25 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę parkingu przy Niepublicznym Przedszkolu Językowo - Sportowym przy ul. Nawojowskiej.(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-18 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na modernizację asfaltowego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn. "Wykonanie prac malarskich w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu".(MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-25
Typ przetargu: Usługa

2011-10-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenia o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie posiłków - sporządzanie, dostarczanie i wydawanie pełnych obiadów dla dzieci i młodzieży oraz dla pozostałych osób otrzymujących pomoc społeczną w Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu oraz w Zespole Szkół w Piątkowej. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-20
Typ przetargu: Usługa

2011-10-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie opinii hydrologicznej  dotyczącej zmiany stosunków wodnych w świetle art. 29 ustawy prawo wodne wywołanej  podniesieniem poziomu drogi – ulicy Dobrzańskiego w Nowym Sączu stanowiącej działkę ew. nr 104/2 obr. 111. (WOŚ)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-18
Typ przetargu: Usługa

2011-09-16 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr 113/2010 – poz. 759, z późn. zm.) na dostawę i montaż drzwi wejściowych do budynku Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1,  ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-06
Typ przetargu: Dostawa

2011-09-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o  pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego - na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na wykonanie opinii hydrologicznej  dotyczącej zmiany stosunków wodnych w świetle art. 29 ustawy Prawo wodne. (WOŚ)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-05
Typ przetargu: Usługa

2011-09-26 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie autorskiej usługi szkolenia z zakresu: „Koordynator Wolontariatu” w ramach realizowanego projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-26
Typ przetargu: Usługa

2011-09-07 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr 113/2010 – poz. 759, z późn. zm.) na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu “sztuczna trawa” przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu” – budowa oświetlenia”.(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-21
Typ przetargu: Usługa

2011-08-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - Lekarz.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-08
Typ przetargu: Usługa

2011-07-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr 113/2010 – poz. 759, z późn. zm.) NA OPRACOWANIE WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH DLA MODERNIZACJI SALI TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z (INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, WOD.-KAN) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5, UL. JAGIELLOŃSKA 84 W NOWYM SĄCZU DLA NOWO POZYSKANYCH  URZADZEŃ.(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-05
Typ przetargu: Usługa

2011-07-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr 113/2010 – poz. 759, z późn. zm.) na „Remont klatki schodowej – wykonanie nowej okładziny schodów z płytek w budynku Zespołu Szkół Nr 3, ul. Morawskiego 2  w Nowym Sączu”.(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - pedagog.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-20
Typ przetargu: Usługa

2011-07-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - lekarz.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-20
Typ przetargu: Usługa

2011-06-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Nowym Saczu, ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz - ogłasza przetarg o równowartości poniżej 14.000 euro na wykonanie zamówienia pn: "Odnowienie - remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-13 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-28
Typ przetargu: Dostawa

2011-06-01 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na: „Remont  pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu w budynku przy ul. Wyspiańskiego 22”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-05-18 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr 113/2010 – poz. 759, z późn. zm.) na dostawę i montaż piłkochwytu, paneli ogrodzeniowych na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Batorego 76 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-27
Typ przetargu: Dostawa

2011-05-26 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pod nazwą: „Szkolenie BPH dla Wolontariuszy”  realizowanego w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2011-04-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie: o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa artykułów spożywczych, napoi oraz artykułów jednorazowego użytku  w ramach projektu sytemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera o równowartości poniżej 14.000 EURO oraz ustala niżej szczegóły ogłoszenia i warunki przetargu. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-14
Typ przetargu: Dostawa

2011-03-24 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na: wykonanie remontu barier ochronnych przy bulwarze nad rzeką Kamienicą – ul. Kraszewskiego w Nowym Sączu.- aktualizacja ogłoszenia - zobacz dodatkowe załączniki (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-04-04 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o Przetargu na „dostawę zabawek i wyposażenia kącika dla dzieci” w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o równowartości poniżej 14.000 EURO (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-12
Typ przetargu: Dostawa

2011-03-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych - na opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz STWiOR dla remontu pokrycia dachowego (uwzględniając remont przewodów kominowych) na budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 przy ul. B. Komorowskiego 7 w Nowym Saczu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-12
Typ przetargu: Usługa

2011-03-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na opracowanie oceny stanu technicznego oraz opracowanie konserwatorskiej inwentaryzacji architektonicznej dla planowanej kompleksowej renowacji konserwatorskiej elewacji budynków Szkoły Podstawowej nr 8, z odtworzeniem ozdobnych elementów kamiennych oraz kompleksowym rozwiązaniem kolorystyki obiektu wraz z ogólną poprawą warunków funkcjonalnych, użytkowych i technicznych budynku.(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-28
Typ przetargu: Usługa

2011-02-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym  w związku z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w oparciu o Kodeks Cywilny, na:  „Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych psów na terenie Miasta Nowego Sącza i przewożeniu ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zbieraniu z ulicy rannych, bezdomnych zwierząt i przewożenia ich do lecznicy weterynaryjnej”.(WGK)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-24
Typ przetargu: Usługa

2011-03-16 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. "Informatyk - zawód przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-23
Typ przetargu: Usługa

2011-03-01 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na opracowanie (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego) projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej (z elementami instalacji odgromowej) dla remontu dachu (z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby oraz wymianą pokrycia) budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu, przy ul. Długosza 17.(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-22
Typ przetargu: Usługa

2011-03-08 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) na wykonanie zadania: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.(WRM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-15
Typ przetargu: Usługa

2011-02-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na remont przewodów kominowych na budynku Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu (+aktualizacja).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-03-01 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Informatyk – zawód przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-08
Typ przetargu: Usługa

2011-02-25 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: wykonanie, dostawa i montaż w miejscach inwestycji 11 tablic pamiątkowych informujących o pochodzeniu środków na realizację zadania pn. "Szkoła - środowisko - energia - Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-04
Typ przetargu: Dostawa

2011-02-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na „Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i STWiOR  dla wymiany okien w budynku Zespołu Przedszkoli przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu”.(WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-01
Typ przetargu: Usługa

2011-02-08 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Miejski żłobek przy ul. Klasztornej 46 Remont – wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku”.(WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-01
Typ przetargu: Usługa

2011-02-25 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy: badania wstępne, okresowe, kontrolne.(MOPS) 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-25
Typ przetargu: Usługa

2011-02-08 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na: „Remont pomieszczeń Wydziału Edukacji w budynku przy ul. Jagiellońskiej 14”.(WOR)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-02-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: Przeprowadzenie egzaminów dla 30 uczestników kursu zdobnictwa cukierniczego przeprowadzonego na potrzeby projektu pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(WRM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-14
Typ przetargu: Usługa

2011-02-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: Przeprowadzenie egzaminów dla 60 uczestników kursu barmańskiego przeprowadzonego na potrzeby projektu pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(WRM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-14
Typ przetargu: Usługa

2011-02-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: Przeprowadzenie egzaminów dla 35 uczestników kursu carvingu przeprowadzonego na potrzeby projektu pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(WRM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-14
Typ przetargu: Usługa

2011-02-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: serwisowanie i aktualizowanie autorskiego oprogramowania dla potrzeb działu: Księgowo-Finansowego i Działu Dodatków Mieszkaniowych.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-08
Typ przetargu: Usługa

2011-01-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego art. 4 ust. 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: „Dostawa oprogramowania wraz z licencjami na potrzeby realizacji projektu pn. „Informatyk – zawód przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-04
Typ przetargu: Dostawa

2011-01-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na „Przeprowadzenie zajęć z doradztwa przez Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. „Informatyk – zawód przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-03
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności –lekarz.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności –lekarz.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności –lekarz.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – lekarz.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – lekarz.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywne tankowanie paliwa dla samochodu służbowego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Dostawa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – psycholog.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – doradca zawodowy.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – doradca zawodowy.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – protokolant.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług płatniczych dla podopiecznych MOPS.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na utrzymanie i serwis techniczny centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą okablowania.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zapewnienie schronienia – miejsc noclegowych oraz gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej warunkującej skorzystanie ze schronienia.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na konserwację i monitoring systemu alarmowego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi prawnicze.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności –lekarz.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności –lekarz.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności –lekarz.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – psycholog.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – pracownik socjalny.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – pracownik socjalny.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – psycholog.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – psycholog.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-20
Typ przetargu: Usługa

2011-01-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: Dostawa surowców niezbędnych do przeprowadzenia kursu zdobnictwa cukierniczego na potrzeby projektu pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.(WRM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-18
Typ przetargu: Dostawa

2011-01-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: Dostawa surowców - owoców i warzyw na potrzeby projektu pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.(WRM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-18
Typ przetargu: Dostawa