Sobota, 25 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kleofas


Poniżej 14 000 €

2010-12-31 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: „Sprzedaż i dostawę leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-11
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2010 Nr 113, poz.759)  na wykonanie usługi  mycia samochodów służbowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.(WOR)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-11
Typ przetargu: Usługa

2010-12-07 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o  pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: „świadczenie usług ochrony obiektów Urzędu Miasta Nowego Sącza w formie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania (monitoring i interwencje) wraz z konserwacją systemów alarmowych”.(WOR)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-30
Typ przetargu: Usługa

2010-12-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na: Usługa konserwacji i naprawy kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.(WOR)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-28
Typ przetargu: Usługa

2010-12-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym  przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego na świadczenie usług prawnych dla potrzeb Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w roku 2011.(SUP)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Usługa

2010-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO na: „Sprzedaż i dostawę jaj  do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO na: „Sprzedaż i dostawę mrożonek  do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO na: „Sprzedaż i dostawę ryb  do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO na:
„ Sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-01 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o  pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759)   na: Dostawa wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z dzierżawą dystrybutorów.(WOR)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-17
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-25 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759)  na wykonanie usługi:  Dozór budynku Ratusza w Nowym Sączu w roku 2011.(WOR)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Usługa

2010-12-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego art. 4 ust. 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: zakup i dostawa pomocy dydaktyczno naukowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. "Informatyk - zawód przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-10
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-07
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-01 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego art. 4 ust. 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-07
Typ przetargu: Dostawa

2010-09-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenia o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759) na wykonanie zadania: Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu inwestycji tablicy pamiątkowej informującej o pochodzeniu środków na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.(WRM)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-06
Typ przetargu: Dostawa

2010-09-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na wykonanie zadania: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: "Informatyk - zawód przyszłości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.(WRM)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-05
Typ przetargu: Usługa

2010-09-29 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umów na świadczenie usług w zakresie posiłków – sporządzanie, dostarczanie i wydawanie pełnych obiadów dla dzieci i młodzieży oraz dla pozostałych osób otrzymujących pomoc społeczną –data zawarcia umów dnia 28.09.2010r.(MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-29
Typ przetargu: Usługa

2010-09-15 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 789) na wykonanie zadania: publikacja artykułów informacyjno-promocyjnych dotyczących promocji projektu pn. "Szkoła - środowisko - energia - Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.(BPM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-23
Typ przetargu: Usługa

2010-09-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu  prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na wykonanie zadania : wykonanie, dostawa i montaż w miejscach inwestycji 11 tablic informacyjnych informujących o pochodzeniu środków na realizację zadania pn. "Szkoła - środowisko - energia - Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-23
Typ przetargu: Dostawa

2010-09-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie posiłków - sporządzanie, dostarczanie i wydawanie pełnych obiadów dla dzieci i młodzieży  oraz dla pozostałych osób otrzymujących pomoc społeczną - data zawarcia umowy 13.09.2010 r.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-15
Typ przetargu: Usługa

2010-09-01 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umów na świadczenie usług w zakresie posiłków – sporządzanie, dostarczanie i wydawanie pełnych obiadów dla dzieci i młodzieży oraz dla pozostałych osób otrzymujących pomoc społeczną. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-01
Typ przetargu: Usługa

2010-08-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zmówienia pn: "dostawę artykułów spożywczych", w ramach projektu "Nowosądeckie Romki Zdobywają Zawód" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o równowartości poniżej 14.000 EURO oraz ustala niżej szczegóły ogłoszenia i warunki przetargu. Postanowienia warunków zwane są dalej "regulaminem".(MOPS)
 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-31
Typ przetargu: Dostawa

2010-08-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie w dniu 19 sierpnia 2010 r. jednego, jednodniowego wyjazdu integracyjnego do parku linowego dla grupy osób, w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-20
Typ przetargu: Usługa

2010-08-13 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi pn: "Organizacja i realizacja na terenie szkoły podstawowej Nr 21 w Nowym Sączu im. Jana Pawła II przy ul. Rokitniańczyków 26 w dniu 28 sierpnia 2010 r. imprezy integracyjno-artystyczno-rozrywkowej dla Mieszkańców Osiedla Wojska Polskiego w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-13
Typ przetargu: Usługa

2010-07-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na potrzeby własne Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-26
Typ przetargu: Dostawa

2010-07-08 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na "Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Nowego Sącza wraz z opracowaniem gminnego programu usuwania azbestu".(WOŚ)

przesunięcie terminu złożenia propozycji cenowej; pytania i odpowiedzi do zamówienia - zakładka więcej informacji

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-26
Typ przetargu: Usługa

2010-07-02 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zadania: „Hala widowiskowo – sportowa przy ul. Nadbrzeżnej – wykonanie regeneracji parkietów”.(WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-07-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie warsztatów dla 15 uczestniczek z technik poruszania się po rynku pracy w ramach projektu Nowosądeckie Romki Zdobywają Zawód współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-06
Typ przetargu: Usługa

2010-06-25 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zmówienia pn: „dostawa kalendarzy książkowych, kalkulatorów oraz artykułów biurowych”, w ramach projektu „Nowosądeckie Romki Zdobywają Zawód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-06
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-16 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655  z późn. zm.) na wykonanie zadania: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn: "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-25
Typ przetargu: Usługa

2010-06-17 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-17
Typ przetargu: Usługa

2010-06-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa krzeseł, szaf, biurek i stolików" dla projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"  w części Lidera współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-17
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 wraz z późn. zm.) na wykonanie zadania: Przeprowadzenie egzaminu na certyfikat z kosztorysowania robót budowlanych dla 40 Beneficjentów projektu pn.: "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej".(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-08
Typ przetargu: Usługa

2010-05-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie egzaminu na certyfikat z projektowania AutoCad-em dla 40 Beneficjentów projektu pn.: "Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" (+ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-08
Typ przetargu: Usługa

2010-05-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa artykułów biurowych" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa zabawek i wyposażenia kącika świetlicowego dla dzieci" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-19
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-29 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa krzeseł, foteli i szaf metalowych" dla projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ  szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-05
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-28 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na "dostawę pomocy dydaktycznych-książek" dla uczestników projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-28
Typ przetargu: Dostawa

2010-03-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkolenia edukacyjnego dla uczestniczek programu "Nowosądeckie Romki zdobywają zawód".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-02
Typ przetargu: Usługa

2010-01-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę konserwacji i naprawy kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. (WOR)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-02
Typ przetargu: Usługa

2010-02-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup ekranu projekcyjnego oraz projektora.(MOPS).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-16
Typ przetargu: Dostawa

2010-02-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na orzekanie o niepełnosprawności, lekarz. (MOPS).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-15
Typ przetargu: Usługa

2010-02-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na orzekanie o niepełnosprawności, lekarz. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-15
Typ przetargu: Usługa

2010-02-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na orzekanie o niepełnosprawności, pedagog.(MOPS).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-15
Typ przetargu: Usługa

2010-02-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług opieki nad dziećmi Projekt: Nowosądeckie Romki Zdobywają Zawód. (MOPS).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-15
Typ przetargu: Usługa

2010-02-05 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zlecenie usługi cateringu na wyżywienie dzieci uczestniczek programu "Nowosądeckie Romki zdobywają zawód".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-05
Typ przetargu: Usługa

2010-02-05 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie cateringu na spotkanie organizacyjne programu "Nowosądeckie Romki zdobywają zawód".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-05
Typ przetargu: Usługa

2010-02-05 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkolenia edukacyjnego dla uczestniczek programu "Nowosądeckie Romki zdobywają zawód".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-05
Typ przetargu: Usługa

2010-02-03 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na opiekę nad dziećmi (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-03
Typ przetargu: Usługa

2010-02-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o podpisaniu umowy na serwisowanie oprogramowania (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-02
Typ przetargu: Usługa

2010-01-08 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-27
Typ przetargu: Usługa

2010-01-26 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na orzekanie o niepełnosprawności.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-26
Typ przetargu: Usługa

2010-01-26 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na orzekanie o niepełnosprawności.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-26
Typ przetargu: Usługa

2010-01-26 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na orzekanie o niepełnosprawności.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-26
Typ przetargu: Usługa

2010-01-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-19
Typ przetargu: Usługa

2010-01-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na tankowanie samochodu służbowego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-19
Typ przetargu: Usługa

2010-01-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-19
Typ przetargu: Usługa

2010-01-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na utrzymanie i serwis techniczny centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą okablowania. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-12
Typ przetargu: Usługa

2010-01-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy: badania wstępne, okresowe, kontrolne.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-12
Typ przetargu: Usługa

2010-01-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na kompleksowe mycie samochodu służbowego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-12
Typ przetargu: Usługa

2010-01-05 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-05
Typ przetargu: Usługa

2010-01-05 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie podstawowych usług opiekuńczych. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-05
Typ przetargu: Usługa