Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


Poniżej 14 000 €

2009-12-08 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług ochrony obiektów Urzędu Miasta Nowego Sącza w formie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania (monitoring i interwencje) wraz z konserwacją systemów alarmowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-22
Typ przetargu: Usługa

2009-11-19 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na dostawę wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z
dzierżawą dystrybutorów

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-26 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-10-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu w trybie Kodeksu Cywilnego na "Dozór budynku Ratusza w Nowym Sączu w roku 2010"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-17
Typ przetargu: Usługa

2009-09-25 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Remont lokali mieszkalnych zamieszkałych przez rodziny romskie w ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2009, na budynkach: Gwardyjska 35/1,3,4, Naściszowska 7/4, Nawojowska 43/6, Nawojowska 43/12, Śniadeckich 6/8, Węgierska 53, Zawiszy Czarnego 57/2, 57/4, 57/8, 57/11. (POSESJA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-09-30 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi  szkolenia komputerowego pod nazwą "kurs z obsługi komputera"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-09-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych istniejącymi wylotami sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza do wód powierzchniowych"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-25
Typ przetargu: Usługa

2009-08-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług psychologicznych (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-08-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług doradztwa (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-08-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umów na świadczenie usług w zakresie posiłków - sporządzanie, dostarczanie i wydawanie pełnych obiadów dla dzieci i młodzieży oraz dla pozostałych osób otrzymujących pomoc społeczną (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-08-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług doradztwa (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-08-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych. (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-07-31 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-07-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy pn. Program na rzecz społeczności Romskiej w Polsce Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-06-17 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-02
Typ przetargu: Dostawa

2009-06-04 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Batorego 84 w Nowym Sączu" (STBS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-21 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Batorego 62 w Nowym Sączu (STBS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-04-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie wynajmu sali i żywienia uczestnikom zajęć organizowanych w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-20
Typ przetargu: Usługa

2009-03-30 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy w celu zapewnienia wyżywienia uczestnikom konferencji organizowanych w ramach projektu systemowego \\\"Twoja aktywność szansą na sukces!\\\" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-30
Typ przetargu: Usługa

2009-03-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-18
Typ przetargu: Usługa

2009-03-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż maszyn i urządzeń Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-15
Typ przetargu: Dostawa

2009-02-02 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. Lwowskiej 15 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-01-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wymiana stolarki okiennej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego położonym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-23
Typ przetargu: Usługa

2009-01-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i sprzedaż bonów towarowych (talonów) dla podopiecznych i pracowników MOPS Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-01-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-01-21 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Aleja Wolności 41/A/5 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-01-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług płatniczych polegających na wypłacie podopiecznym MOPS zasiłków stałych, celowych i okresowych Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-01-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy: badania wstępne, okresowe i kontrolne (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa