Piątek, 23 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna


Poniżej 14 000 €

2004-12-19 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zaprasza do składania ofert na realizację usługi: "Utrzymanie i konserwacja tablic informacyjnych i ogłoszeniowych". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-01-06
Typ przetargu: Usługa

2004-11-25 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zaprasza do składania ofert na realizację usługi: "Raport oddziaływania na środowisko - projektowana rozbudowa cmentarza w dzielnicy Gołąbkowice w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-07-28 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-24
Typ przetargu: Usługa

2004-07-15 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: "Dokumentacja warunków wodno-gruntowych dla oceny przydatności terenu pod urządzenie cmentarza w dzielnicy Zabełcze w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-04
Typ przetargu: Usługa

2004-05-31 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Dezynfekcja studni publicznych na terenie miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-19
Typ przetargu: Usługa

2004-04-21 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę ławek ulicznych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-14
Typ przetargu: Dostawa

2004-03-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radzieckiej i docelowo ul. Stroma, Czackiego, PułaskiegoParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-13
Typ przetargu: Usługa

2004-03-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie "Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 17", zgodnie z zasadami określonymi w § 3 punkt 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-26
Typ przetargu: Usługa

2004-03-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie "Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 10", zgodnie z zasadami określonymi w § 3 punkt 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-01
Typ przetargu: Usługa

2004-03-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji opadowej, instalacji wod.-kan w budynku nr 57A i 57B, ukształtowanie terenu, utwardzenie placu - ul. Zawiszy CzarnegoParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-13
Typ przetargu: Usługa

2004-03-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla wykonania sieci kanalizacji opadowej oś. Błonie w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-13
Typ przetargu: Usługa

2004-02-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami ślepymi i inwestorskimi budynku Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46 - I etap skrzydło "Blok część A", w zakresie: docieplenie dachu i wymianę ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-18
Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 25" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXIII/271/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.) wymaganego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-04
Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 29 - Śródmieście" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XVIII/217/2003 z dnia 7 października Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 17" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr XVIII/215/2003 z dnia 7 października 2003 ) ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz 26" (opracowywanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXIII/272/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.) wymaganego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-04
Typ przetargu: Usługa

2004-02-12 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na oprawę dokumentów, teczek, dzienników ustaw, rejestrów oraz ksiąg USC na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-09
Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na usługę transportową realizowaną na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-09
Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: remontu - sufitu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 15A w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-02-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: remontu - malowania lamperii w budynku mieszkalnym przy ul. Nawojowska 43 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Długosza 2 w Nowym SącParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "ZSO nr II, ul. Żeromskiego 16 (II LO)". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "DKK Al. Wolności 23 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "Zespół Szkół nr 4 ul. Św. Ducha 6 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Batorego 8 w Nowym SącParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Jagiellońska 32 w NS"Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z kosztorysami ślepymi inwestorskimi dla "ZSO nr 1, ul. Długosza 5 ( I LO)". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Usługa