Poniedziałek, 25 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Daria, Inga, Bonifacy, Kryspin


Poniżej 14 000 €

2013-10-02 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych worków wykonanych z folii LDPE przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-14
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu na  „Sprzedaż i dostawę leków i art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-31
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-10 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Dostawę schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza ".
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-31
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę jajek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: "Sprzedaż i dostawę mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.: "Zakup książek dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w 2014 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-12
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-11 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: „Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne” (Pojemniki na odpady komunalne). (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-11 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: „Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne”. (Pojemniki na odpady niebezpieczne). (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn. "Dostawa środków czystości dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-02
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-15 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Dostawę bonów towarowych na okaziciela, realizowanych w placówkach na terenie miasta Nowego Sącza dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-15
Typ przetargu: Dostawa

2013-08-02 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na „ Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową do zbierania odpadów z napędem 4 x 4 z płytą czołową przystosowaną do montażu pługa do odśnieżania.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2013-07-26 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na „Dostawę i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych o DMC 26 ton i pojemności zabudowy min.21- max.22 m3”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-13
Typ przetargu: Dostawa

2013-07-16 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w sprawie sprzedaży wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-23
Typ przetargu: Dostawa

2013-07-08 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w sprawie sprzedaży wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-16
Typ przetargu: Dostawa

2013-06-27 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w sprawie sprzedaży wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne oraz pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-05
Typ przetargu: Dostawa

2013-05-24 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Miasto Nowy Sącz ogłasza zamówienie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 zpóźn. zm.) na wykonanie zadania:

Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informującej o pochodzeniu środków na realizację projektu pn.
„Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” w
ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-03
Typ przetargu: Dostawa

2013-05-13 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne. (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-21
Typ przetargu: Dostawa

2013-04-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na „Dostawę koszy ulicznych na odpady”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-20
Typ przetargu: Dostawa

2013-04-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług restauracyjnych polegających na dostarczaniu i wydaniu posiłków podczas prowadzonych zajęć realizowanych w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-19
Typ przetargu: Dostawa

2013-04-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Dostawę artykułów spożywczych, napoi oraz artykułów jednorazowego użytku w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-19
Typ przetargu: Dostawa

2013-02-20 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na dostawę regałów archiwalnych wraz z ich montażem na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.(WOR)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-13
Typ przetargu: Dostawa

2013-03-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę fabrycznie nowych/nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-06
Typ przetargu: Dostawa

2013-01-22 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawe artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-11
Typ przetargu: Dostawa