Poniedziałek, 25 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Daria, Inga, Bonifacy, Kryspin


Poniżej 14 000 €

2012-12-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę ryb  do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę mrożonek  do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę jaj  do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na „Dostawa sprzętu komputerowego”.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-20
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-12 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie, dostawę i montaż 2 tablic pamiątkowych informujących o pochodzeniu środków na realizację projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-20
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-12 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-18
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Sprzedaż i dostawa mięsa, przetworów mięsnych oraz podrobów do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159 Pakiet 1 ( mięso i wędliny) Pakiet 2 ( drób)".(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-17
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci przedszkolnych” dla Miejskiego Przedszkola nr 20 w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 2".(MP20)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-17
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-03 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-17
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-05 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich, olejów, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-14
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-04 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Sprzedaż i dostawa owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-14
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-23 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Dostawa wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z dzierżawą dystrybutorów."(WOR)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-12
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawa środków czystości dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu".(SBP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-29
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż kuchni elektrycznych w mieszkaniach komunalnych. ”(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-23
Typ przetargu: Dostawa

2012-07-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Dostawa fabrycznie nowych/nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, składająca się z 2 zadań: 

Zadanie 1 - Dostawa fabrycznie nowych/nieregenerowanych tonerów i bębnów na potrzeby własne.

Zadanie 2 - Dostawa fabrycznie nowych/nieregenerowanych tonerów na potrzeby własne Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowanego pn: "Przemoc Kradnie Życie". (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-16
Typ przetargu: Dostawa

2012-04-20 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na:  „Dostawa koszy ulicznych na odpady”.(WGK)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-28
Typ przetargu: Dostawa

2012-04-24 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn."dostawa artykułów spożywczych, napoi oraz artykułów jednorazowego użytku w ramach projektu systemowego "Twoja aktywność szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-02
Typ przetargu: Dostawa

2012-04-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym przez Miasto Nowy Sącz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759) na: "Dostawa regałów archiwalnych wraz z ich montażem na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza".(WOR)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-16
Typ przetargu: Dostawa

2012-03-02 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne". (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-09
Typ przetargu: Dostawa

2012-01-17 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Sprzedaż i dostawę artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159".(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-08
Typ przetargu: Dostawa