Poniedziałek, 25 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Daria, Inga, Bonifacy, Kryspin


Poniżej 14 000 €

2010-12-31 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: „Sprzedaż i dostawę leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-11
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO na: „Sprzedaż i dostawę mrożonek  do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO na: „Sprzedaż i dostawę ryb  do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO na: „Sprzedaż i dostawę jaj  do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO na:
„ Sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-01 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o  pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759)   na: Dostawa wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z dzierżawą dystrybutorów.(WOR)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-17
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego art. 4 ust. 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: zakup i dostawa pomocy dydaktyczno naukowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. "Informatyk - zawód przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-10
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-07
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-01 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego art. 4 ust. 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-07
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-24 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego art. 4 ust. 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r.nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania: zakup i dostawa pomocy dydaktyczno naukowych dla Beneficjantów Ostatecznych projektu pn. "Informatyk - zawód przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."(WRM)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-11-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) na: „Sporządzanie i dostawa posiłków dla mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159 ”. (DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-11-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759)  na: „Sprzedaż, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159 ”.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-10-29 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759)  na: „Sprzedaż, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego  do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159 ”. (DPS159)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zakładka "więcej informacji."
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-09-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenia o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759) na wykonanie zadania: Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu inwestycji tablicy pamiątkowej informującej o pochodzeniu środków na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.(WRM)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-06
Typ przetargu: Dostawa

2010-09-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu  prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na wykonanie zadania : wykonanie, dostawa i montaż w miejscach inwestycji 11 tablic informacyjnych informujących o pochodzeniu środków na realizację zadania pn. "Szkoła - środowisko - energia - Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-23
Typ przetargu: Dostawa

2010-09-01 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na na wykonanie, dostawę i montaż w miejscach inwestycji 11 tablic informacyjnych informujących o pochodzeniu środków na realizację zadania pn. "Szkoła-środowisko-energia - Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (WRM).

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-08-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zmówienia pn: "dostawę artykułów spożywczych", w ramach projektu "Nowosądeckie Romki Zdobywają Zawód" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o równowartości poniżej 14.000 EURO oraz ustala niżej szczegóły ogłoszenia i warunki przetargu. Postanowienia warunków zwane są dalej "regulaminem".(MOPS)
 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-31
Typ przetargu: Dostawa

2010-08-12 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na wykonanie, dostawę i  montaż w miejscach inwestycji 12 tablic informacyjnych informujących o pochodzeniu środków na realizację zadań pn. "Szkoła–środowisko–energia – Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (11 tablic) oraz "Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (1 tablica).

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-07-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na potrzeby własne Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-26
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-25 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zmówienia pn: „dostawa kalendarzy książkowych, kalkulatorów oraz artykułów biurowych”, w ramach projektu „Nowosądeckie Romki Zdobywają Zawód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-06
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-22 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zmówienia pn „dostawa kalendarzy książkowych, kalkulatorów oraz artykułów biurowych”, w ramach projektu „Nowosądeckie Romki Zdobywają Zawód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Uwaga: unieważnienie przetargu - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-06-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa krzeseł, szaf, biurek i stolików" dla projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"  w części Lidera współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-17
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa artykułów spożywczych i artykułów jednorazowego użytku" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-05-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa artykułów biurowych" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa zabawek i wyposażenia kącika świetlicowego dla dzieci" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-19
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-29 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa krzeseł, foteli i szaf metalowych" dla projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ  szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-05
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-28 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na "dostawę pomocy dydaktycznych-książek" dla uczestników projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-28
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn: "dostawa pomocy dydaktycznych - książek dla uczestników projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"  o równowartości poniżej 14.000 EURO.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-03-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznanie cenowe na: Sprzedaż drzewa iglastego „na pniu” w ilości 100 m ³ z lasu „ Mała Góra ”.(DPS 159).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-03-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym  w trybie rozpoznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się na: „Sprzedaż i dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159 ”.(DPS159).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-02-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup ekranu projekcyjnego oraz projektora.(MOPS).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-16
Typ przetargu: Dostawa

2010-01-19 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na sprzedaż i dostawę artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa