Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


Poniżej 14 000 €

2014-05-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pod nazwą: „Szkolenie BPH dla Wolontariuszy” realizowanego w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-14
Typ przetargu: Usługa

2014-05-09 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy  na: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania o charakterze edukacyjnym z Sursum Corda: 1.ŒŚwiadczenie pracy wolontarystycznej na rzecz dzieci i młodzieży, 2.Techniki pracy z dziećmi i młodzieżą, 3.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży –aktywny wypoczynek, 4.Techniki i formy zabaw dla dzieci i młodzieży, 5.Rola i znaczenie zabawy w życiu człowieka, 6.Gry i zabawy na każdą okazję, 7.Poznajemy narzędzia do zabawy z dziećmi, 8.Jak prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą, 9.Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywnoœści w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚŒĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-04-08 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: docieplenie budynku „C” – budynek warsztatów  wchodzącym w skład zespołu zabudowy istniejącego Zespołu Szkół nr 5 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-05-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenia o zawarciu umowy - zatrudnienie na stanowisko protokolanta w ramach umowy-zlecenie - zlecenie prac administracyjno-biurowych polegających na obsłudze Składów Orzekających oraz protokołowaniu posiedzeń Składów Orzekających Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-06
Typ przetargu: Usługa

2014-05-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczącej œświadczenia usług psychologa w ramach  Programu Rewitalizacji Społecznej pn. Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœci” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-06
Typ przetargu: Usługa

2014-05-06 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na śœwiadczenie usług prawnych dla Uczestników Programu I rzędu w ramach  Programu w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœści” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-06
Typ przetargu: Usługa

2014-04-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont podłogi w pracowni nr 1 w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Zamenhofa 1 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-03-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonanie wymiany układów pomiarowo-rozliczeniowych dla użytkowników relacji ZK nr 750 - skrzynka rozdziału instalacji odbiorczych – układ pomiarowy odbiorców – rozdzielnia odbiorcza użytkownika w budynku Ratusza ul. Rynek 1 w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-04-30 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczącej przeprowadzenia superwizji (indywidualnych i grupowych) dla pracowników socjalnych i asystentów rodzinny oraz wydanie czterech opinii dotyczących prowadzonej superwizji w ramach  Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwośœci” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-04-30
Typ przetargu: Usługa

2014-04-28 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na œświadczenie usług szkolenia/kursu/prelekcji związanej z nabyciem wiedzy do pracy metodą street work dla UP II rzędu, w ramach  Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœści” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-04-28
Typ przetargu: Usługa

2014-04-28 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na œświadczenie usług szkolenia/warsztatów dotyczących technik pracy z dziećmi dla UP I rzędu, w ramach  Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœści” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-04-28
Typ przetargu: Usługa

2014-03-27 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Usunięcie usterek  na zadaniu pn. Przebudowa, modernizacja i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Sączu ul. Długosza 5”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-04-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-04-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Postępowanie ofertowe na sprzedaż środka trwałego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Palter 20 w Nowym Sączu pn. "Sprzedaż samochodu marki VOLKSWAGEN T5".
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-04-17
Typ przetargu: Dostawa

2014-04-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na œświadczenie usług restauracyjnych polegających na dostarczaniu i wydaniu posiłków podczas prowadzonych zajęć realizowanych w ramach projektu systemowego „"Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!"” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-04-16
Typ przetargu: Usługa

2014-04-01 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikające z dokonanych przeglądów kominiarskich na budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-04-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-04-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont mieszkania komunalnego ul. Sikorskiego 17/5 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-03-31 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Remont mieszkania komunalnego w budynku przy ul. Lwowskiej 31/6 w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-03-18 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Remont przewodów kominowych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84 w Nowym Sączu - usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich (protokoły kominiarskie)"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-03-07 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn. „Usunięcie usterek na zadaniu pn. Przebudowa, modernizacja i termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 11 w Nowym Sączu ul. Długosza 2”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-03-27 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na œświadczenie usługi szkolenia /prelekcji dotyczącej przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. "„Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwośœci"” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-27
Typ przetargu: Usługa

2014-03-07 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont istniejącego ciągu pieszego na terenie Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-03-07 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn. „Usunięcie usterek na zadaniu pn. Przebudowa, modernizacja i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Sączu ul. Długosza 5”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-03-25 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Zatrudnienie w oparciu o umowy zlecenie 2 animatorów lokalnych w ramach  Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. "„Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwośœci”" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-25
Typ przetargu: Usługa

2014-03-20 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy  na dostawę artykułów spożywczych, napoi oraz artykułów jednorazowego użytku w ramach projektu systemowego "„Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!”" w częœci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-20
Typ przetargu: Dostawa

2014-03-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na œświadczenie usługi szkolenia/warsztatów/prelekcji dotyczącej efektywnego diagnozowania potrzeb rodzin wieloproblemowych, oraz szkolenia/kursu/ prelekcji dotyczącej metodyki pracy z rodziną z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. "„Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwośœci” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-18
Typ przetargu: Usługa

2014-03-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na œświadczenie usługi szkolenia/prelekcji dotyczącej szczegółowego diagnozowania œśrodowisk lokalnych, w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. "„Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœci” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego". (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-18
Typ przetargu: Usługa

2014-02-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Sprzedaż i dostawę artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-13
Typ przetargu: Dostawa

2014-03-12 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Remont mieszkania komunalnego przy ul. Zawiszy Czarnego 55b/3 w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-03-03 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu  umowy na: "Serwisowanie i aktualizowanie autorskiego oprogramowania dla potrzeb Działu Księgowo – Finansowego oraz Zespołu ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej dla uczniów". (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-03
Typ przetargu: Usługa

2014-02-18 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Remont mieszkania komunalnego Al. Batorego 81d/1 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-02-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Zatrudnienie na umowę zlecenie Psychologa na potrzeby Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. ,,Przemoc Kradnie Życie,, (od 04.02.2014 r. do 16.12.2014 r.)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-02-11
Typ przetargu: Usługa

2014-02-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Zatrudnienie na umowę zlecenie Prawnika na potrzeby Punktu Wsparcia i Konsultacji dla Ofiar Przemocy działającego w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. ,,Przemoc Kradnie Życie,, (od 03.02.2014 r. do 22.12.2014 r.). (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-02-11
Typ przetargu: Usługa

2014-02-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na  œświadczenie usług jako Koordynator merytoryczny w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. ”Integruj-My się! Sądecki start w nowe możliwoœści” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-02-07
Typ przetargu: Usługa

2014-02-07 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zwarciu umowy na œświadczenie usługi promocji w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. ”Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœści” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-02-07
Typ przetargu: Usługa

2014-02-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na remont mieszkania komunalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego 2/1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-02-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na remont mieszkania przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 18/1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-02-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na remont mieszkania komunalnego przy ul. Broniewskiego 20c/14 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-02-03 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym na "Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne" (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2014-02-03 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na remont mieszkania komunalnego przy ul. Zamenhofa 8/31 w Nowy Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-01-28 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Utrzymanie i serwis techniczny centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą okablowania (od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r.). (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-28
Typ przetargu: Usługa

2014-01-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: dostawę materiałów biurowych do kompetencji kluczowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (NIP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-28
Typ przetargu: Dostawa

2014-01-13 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umów zleceń na: uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających w skład, których wchodzą osoby o następujących specjalnoœściach: interniœści, neurolodzy, okuliœci, ortopedzi, psychiatrzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi i protokolanci.
Wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w ramach uczestnictwa w posiedzeniach składu osobowego – Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-13
Typ przetargu: Usługa

2014-01-13 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu  umowy na: Zatrudnienie na umowę zlecenie psychiatry w ramach projektu „"Sądecka Pomocna Dłoń III" (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-13
Typ przetargu: Usługa

2014-01-13 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa klinicznego w ramach projektu „"Sądecka Pomocna Dłoń III". (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-13
Typ przetargu: Usługa

2014-01-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu  umowy na: badania z zakresu medycyny pracy - Badania okresowe/wstępne/ kontrolne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-10
Typ przetargu: Usługa

2014-01-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu  umowy na: świadczenie usług Kierownika Programu w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwośœci”" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-10
Typ przetargu: Usługa

2014-01-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu  umowy na: świadczenie usług jako Specjalista ds. rekrutacji, diagnozy i ewaluacji w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. ”Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-10
Typ przetargu: Usługa

2014-01-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu  umowy na: œświadczenie usług prawnych w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. "Integruj-My-się! Sšdecki start w nowe możliwoœści”" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-10
Typ przetargu: Usługa

2014-01-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu  umowy na: Pełnienie dyżurów telefonicznych w okresie od 02-01-2014 do 31-12-2014 roku - zgodnie z porozumieniem z dnia 4 września 2011 r. pomiędzy Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, a Miastem Nowy Sącz regulującym formę długotrwałej współpracy w oparciu o ustawę z dnia 29.07.2005 r. o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-10
Typ przetargu: Usługa

2014-01-10 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: usługi radcy prawnego - obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-10
Typ przetargu: Usługa