Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


Poniżej 14 000 €

2009-12-08 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług ochrony obiektów Urzędu Miasta Nowego Sącza w formie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania (monitoring i interwencje) wraz z konserwacją systemów alarmowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-22
Typ przetargu: Usługa

2009-11-19 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na dostawę wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z
dzierżawą dystrybutorów

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2009-12-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €


Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-12-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na sprzedaż i dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. (DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-12-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na sprzedaż i dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-12-11 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na sprzedaż i dostawę mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-11-26 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-11-25 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-10-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu w trybie Kodeksu Cywilnego na "Dozór budynku Ratusza w Nowym Sączu w roku 2010"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-17
Typ przetargu: Usługa

2009-11-03 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż maszyn (ZPKZ)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-11-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu w trybie Kodeksu Cywilnego na dostawę bonów podarunkowych (SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-10-22 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego na wykonanie zadania: "Remont pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Lenartowicza 4 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-20 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Rozbiórka zniszczonego pokrycia zadaszenia podwórka oraz wykonanie odwodnienia z naprawą nawierzchni podwórka na budynku przy ul. Lwowska 22 w Nowym Sączu” (STBS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-09-25 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Remont lokali mieszkalnych zamieszkałych przez rodziny romskie w ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2009, na budynkach: Gwardyjska 35/1,3,4, Naściszowska 7/4, Nawojowska 43/6, Nawojowska 43/12, Śniadeckich 6/8, Węgierska 53, Zawiszy Czarnego 57/2, 57/4, 57/8, 57/11. (POSESJA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-12 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Remont lokalu komunalnego nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 4D w Nowym Sączu" (POSESJA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-08 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż maszyn (Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-09-30 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi  szkolenia komputerowego pod nazwą "kurs z obsługi komputera"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-09-04 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych istniejącymi wylotami sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza do wód powierzchniowych"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-25
Typ przetargu: Usługa

2009-09-14 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-09-14 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Remontu lokalu komunalnego nr 8 kl. E przy Alei Wolności 37 w Nowym Sączu (POSESJA) Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-09-14 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Rozebranie budynku gospodarczego na posesji przy ul. Rynek 3 w Nowym Sączu (POSESJA) Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-09-14 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Remont i modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Długosza 36 w Nowym Sączu (POSESJA) Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-09-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Dostawę 3 kpl. indywidualnych przestawnych odsysaczy spalin pn. OT - 1-125 wraz z wężami do odprowadzenia spalin o dł. 12 mb. w budynku Warsztatów Zesp. Szkół Samochodowych położonym przy ul. Rejtana 18 w N. Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-08-27 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na sprzedaż maszyn (ZPKZ) Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-08-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umów na świadczenie usług w zakresie posiłków - sporządzanie, dostarczanie i wydawanie pełnych obiadów dla dzieci i młodzieży oraz dla pozostałych osób otrzymujących pomoc społeczną (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-08-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług doradztwa (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-08-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług doradztwa (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-08-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług psychologicznych (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-08-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych. (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-08-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont posadzki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 (korytarz na parterze) przy ul. Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu + modyfikacja Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-08-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont placu przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Gen W. Długoszowskiego 126 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-08-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 4 położonym przy ul. Św. Ducha 6 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-31 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-07-17 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Druk teczek, segregatorów i materiałów informacyjnych Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-07-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Piotra Skargi 2 w Nowym Sączu (STBS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zużytych materiałów eksploatacyjnych Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-07-14 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy pn. Program na rzecz społeczności Romskiej w Polsce Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-06-29 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na remont lokalu komunalnego nr. 2 w budynku przy ul. Lwowska 12-14. (POSESJA) Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-25 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na wykonanie zadania "Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Batorego 84 w Nowym Sączu" (STBS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-23 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na wykonanie zadania: Wymiana parkietu w salach lekcyjnych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 położonym przy ul. Nawojowskiej 9 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-17 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-02
Typ przetargu: Dostawa

2009-06-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na wykonanie zadania: "Wymiana parkietu w salach lekcyjnych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 położonym przy ul. Nawojowskiej 9 w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-09 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na wykonanie zadania: "Remont balkonu i wykonanie izolacji ścian fundamentowych z ich odwodnieniem w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych położonym przy ul. Grodzkiej 34 w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-04 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Batorego 84 w Nowym Sączu" (STBS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-21 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Batorego 62 w Nowym Sączu (STBS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych (Sądecki Urzad Pracy) Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-04-20 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie wynajmu sali i żywienia uczestnikom zajęć organizowanych w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-20
Typ przetargu: Usługa

2009-04-16 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont sali gimnastycznej w budynku ZSP-G Nr 1 oraz remont instalacji odgromowej na domu nauczyciela przy ZSP-G Nr 1 przy ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-04-07 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Wymianę stolarki okiennej w budynku Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego położonym przy ul. Nawojowskiej 199 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-04-07 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Przedszkoli położonym przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-30 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy w celu zapewnienia wyżywienia uczestnikom konferencji organizowanych w ramach projektu systemowego \\\"Twoja aktywność szansą na sukces!\\\" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-30
Typ przetargu: Usługa

2009-03-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-18
Typ przetargu: Usługa

2009-03-18 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159 Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-03-16 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż maszyn i urządzeń Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-15
Typ przetargu: Dostawa

2009-02-02 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. Lwowskiej 15 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-01-26 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wymiana stolarki okiennej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego położonym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-23
Typ przetargu: Usługa

2009-01-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-01-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy: badania wstępne, okresowe i kontrolne (MOPS) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2009-01-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i sprzedaż bonów towarowych (talonów) dla podopiecznych i pracowników MOPS Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2009-01-21 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Aleja Wolności 41/A/5 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-01-21 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług płatniczych polegających na wypłacie podopiecznym MOPS zasiłków stałych, celowych i okresowych Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa