Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


Poniżej 14 000 €

2006-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę polegającą na zarządzaniu nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-14
Typ przetargu: Usługa

2006-10-20 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizację usługi w zakresie obsługi - zarządzania nieruchomościami zabudowanymi położonymi w Nowym Sączu stanowiącymi współwłasność Miasta Nowy Sącz i osób fizycznych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-14
Typ przetargu: Usługa

2006-08-04 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu - w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego - na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalno-usługowego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 84 w obrębie 29 przy ul. Lwowskiej 22 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-04 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu - w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego - na wykonanie remontu budynku mieszkalnego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 99 w obrębie 88 przy ul. Kunegundy 9 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-04 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu - w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego - na wykonanie remontu uszkodzeń balkonów i loggii na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 13/2 w obrębie 91 przy ul. Limanowskiego 2 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-02 Inne Podmioty | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na remont lokalu komunalnego nr 2 przy ul. Kraszewskiego 4 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-28 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebicia ulicy Mickiewicza w Nowym Sączu na odcinku od ulicy Matejki do Bulwaru Narwiku wraz z poszerzeniem Bulwaru Narwiku dla dodatkowych pasów ruchu ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2006-06-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu w zakresie wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lwowska 61 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-06-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu w zakresie wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barska 1 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-06-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu w zakresie wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barska 3 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-06-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu w zakresie wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lwowska 63A w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-06-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu w zakresie wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Naściszowska 6 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-06-02 Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu w zakresie wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Naściszowska 8 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-04-18 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie opracowań ekofizjograficznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 34", "Nowy Sącz - 35", "Nowy Sącz - 36", "Nowy Sącz - 38", "Nowy Sącz - 39", "Nowy Sącz - 40". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-05-05
Typ przetargu: Usługa

2006-03-30 Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Audyt zewnętrzny projektu "Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz" realizowanego w ramach Priorytetu 2 Rozwój Zasobów Ludzkich w Regionach ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-24
Typ przetargu: Usługa