BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Inne podmioty

2015-08-07 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Rozbudowa istniejącego systemu kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biogazu składowiskowego wraz z przebudową układu zasilania w biogaz oraz rozbudowa istniejącego systemu biologicznego przetwarzania frakcji biodegradowalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120, obejmującej część działek ewidencyjnych nr 366/3, 366/4, 367/6, 367/7 w obr. 120.

 • Etap I: Budowa bioreaktorów do prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych z aktywnym napowietrzaniem, systemem sterowania, wymaganą infrastrukturą, instalacjami i sieciami".
UWAGA
 
 
 
Wyjaśnienia do SIWZ (19.08.2015 r.)
 
 
 
 
 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-08-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-01 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Budowa placu technologicznego, muru oporowego i modułowej linii sortowniczej oraz budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 w następujących etapach:

1.    Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

2.    Etap II – Budowa modułowej linii sortowniczej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

3.    Etap III – Budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego – na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

4.    Etap IV – Budowa odcinka sieci SN-30kV oraz rozbiórki odcinka linii napowietrznej SN-30kV w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 (usuniecie kolizji urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja na działkach nr 365/5 i 365/4) – termin wydatkowania czerwiec 2015 r.”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-05-06 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120."  - zamówienie z wolnej ręki (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-01-19 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Budowa placu technologicznego, muru oporowego i modułowej linii sortowniczej oraz budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 w następujących etapach:

 1. Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.
 2. Etap II - Budowa modułowej linii sortowniczej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”.
 3. Etap III - Budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”
   

Uwaga!

Zmiany:

 1. Ogłoszenie w sprawie zmian (22.01.2015 r.)
 2. Zmiana SIWZ (22.01.2015 r.)
 3. Zmiana Załącznika  Nr 1 do SIWZ - metryka wraz z załącznikami (zip.) (22.01.2015 r.)
 4. Zmiana Załącznika  Nr 10 do SIWZ - projekt umowy (22.01.2015 r.)
 5. Zmiana Załącznika  Nr 11 do SIWZ - oświadczenie (22.01.2015 r.)
 6. Wyjaśnienia do SIWZ (28.01.2015 r.)
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-02-12
Typ przetargu: Robota budowlana