Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Inne podmioty

2021-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Osiedle Wojska Polskiego dla Każdego Zadanie 1 – Szkoła Podstawowa nr 21 (działka 6/43 i 6/36 obr.68)” – wykonanie skoczni w dal – realizacja w ramach zadania budżetu obywatelskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2021-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na roboty związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych/ odwadniających oraz czyszczeniem i odmulaniem wylotów kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-10 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w ramach Budżetu Obywatelskiego – realizacja zadania „Osiedle Zawada dla każdego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-10 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na "Kierunek: miejsce grillowe – pokochaj Falkową – budowa miejsca rekreacji wraz z budową wiat oraz elementów małej architektury na działce nr 225 w obr. 110 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-10-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 położonej przy ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu – ETAP I i II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2021-10-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum aktywnego wypoczynku na osiedlu Wólki – Pumptrack, boisko do siatkówki i tenis stołowy.” – ETAP I – realizacja w ramach zadnia budżetowego „Z dołu do, góry, z góry na dół – Pumptrack na Wólkach”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka trzyma się razem” – Budowa boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-19 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na poprawę efektywności energetycznej w budynku Zespołu Przedszkoli przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-26 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na remont wylotu wód opadowych lub roztopowych na działce nr 48/4 obr. 012 – potok Łubinka

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Nie tylko plac zabaw – strefa relaksu dla dzieci i dorosłych – doposażenie istniejącego placu zabaw”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-01 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na budowę, modernizację i doposażenie istniejących placów zabaw – poprawa komunikacji przy placu zabaw na osiedlu Nowa Kolonia (montaż furtki wraz ze słupkami oraz budowa chodnika)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Osiedle Wojska Polskiego dla Każdego – Szkoła Podstawowa nr 21 (działka 6/43 i 6/36 obr.68)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania zadania inwestycyjnego: „Budowa oraz montaż elementów małej architektury (ławki, stół do Taqballa, stojaki rowerowe) w ramach BO2021.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na przebudowę istniejącego boiska koszykówki wraz ze skocznią w dal, realizacja w ramach zadania budżetu Miasta Nowego Sącza pn. „Przebudowa istniejącego boiska koszykówki wraz ze skocznią w dal / stadion wielofunkcyjny z urządzeniami lekkoatletycznymi i bieżnią”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – Szkoły Podstawowej nr 15”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na remont wylotu wód opadowych lub roztopowych na działce nr 1017/1 obr. 113 – rzeka Poprad

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-26 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na remont wylotu wód opadowych lub roztopowych na działce nr 396 obr. 116 - rzeka Kamienica

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-07-19 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – Szkoły Podstawowej nr 15”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-04 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na budowę tężni solankowej w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-07-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na poprawę efektywności energetycznej w budynku Zespołu Przedszkoli przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-07-27 Urząd Miasta |

 Ogloszenie o przetargu oraz swz na budowę, modernizację i doposażenie istniejących placów zabaw – poprawa komunikacji przy placu zabaw na osiedlu Nowa Kolonia (montaż furtki wraz ze słupkami oraz budowa chodnika).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-06-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka trzyma się razem” – Budowa boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-07-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Osiedle Wojska Polskiego dla Każdego Zadanie 1 - Szkoła Podstawowa nr 21 (działka 6/43 i 6/36 obr.68) – wykonanie skoczni w dal – realizacja w ramach zadania budżetu obywatelskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-05-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – Szkoła Podstawowa nr 15”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-04-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na „Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu” w zakresie budowy dwóch (2) pawilonów czytelni oraz kompletnej strefy rekreacji dla osób starszych – ogrodu seniora

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka trzyma się razem” – Budowa boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Widzialne dźwięki” muzykoterapia – doposażenie placu zabaw

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-05-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – Zespół Przedszkoli przy ul. Paderewskiego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-05-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na „Przydworcowe rośnie w siłę” – doposażenie placu zabaw

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-04-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizacje budynku Pałacu Młodzieży – ETAP II.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-03-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na budowę zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-01-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na "Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu" – budowa boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia placu zabaw z sadzawką

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-03-12
Typ przetargu: Robota budowlana