Niedziela, 20 czerwca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Bogna, Bożena, Florentyna


Inne podmioty

2020-12-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – zagospodarowanie terenu – urządzenie zieleni w obszarze Parku Strzeleckiego (architektura krajobrazu) – etap II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-04-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – Szkoła Podstawowa nr 15”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-04-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-12-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6 i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-04-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-12-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-04-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – zagospodarowanie Placu Krasickiego tzw. Kocich Plant.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-03-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-12-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – budowa pawilonów czytelni oraz kompletnej strefy rekreacji dla osób starszych – ogrodu seniora

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-12-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu - modernizacja istniejących kortów tenisowych w Parku Strzeleckim

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-03-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-12-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-03-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – Zespół Przedszkoli przy ul. Paderewskiego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-02-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-12-16 Urząd Miasta |

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na Zarządzanie Miejskim Placem Targowym ,,Rynek Maślany”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-02-04
Typ przetargu: Usługa

2020-12-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, które zostały ranne w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierzętom z terenu miasta Nowego Sącza, przebywającym w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Tłoki 24D

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-02-04
Typ przetargu: Usługa

2020-12-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-01-29
Typ przetargu: Usługa

2020-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o Dialogu technicznym na: „Najem długoterminowy floty pojazdów Miasta Nowy Sącz”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-01-18
Typ przetargu: Dostawa

2020-12-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-01-11
Typ przetargu: Dostawa

2020-11-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-01-08
Typ przetargu: Usługa

2020-12-02 Urząd Miasta |

 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-02-08
Typ przetargu: Dostawa

2020-12-01 Urząd Miasta |

Usługa społeczna na: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-17
Typ przetargu: Usługa

2020-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby  Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-30
Typ przetargu: Dostawa

2020-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-23
Typ przetargu: Usługa

2020-11-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Transportu i Komunikacji Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2020-12-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-18
Typ przetargu: Usługa

2020-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonywanie usług obsługi szaletu miejskiego na Plantach Miejskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-18
Typ przetargu: Usługa

2020-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-18
Typ przetargu: Usługa

2020-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na aktualizację i uzupełnienie licencji oprogramowania oraz rozbudowę stacji roboczej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-17
Typ przetargu: Dostawa

2020-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup laptopów do DPS w ramach projektu „Sami -Dzielni! – razem przeciw COVID-19 realizowanego w ramach projektu ,,Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2020-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, które zostały ranne w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierzętom z terenu miasta Nowego Sącza, przebywającym w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu  z siedzibą przy ul. Tłoki 24D

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-02
Typ przetargu: Usługa

2020-11-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ na: Zakup laptopów do szkół w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-02
Typ przetargu: Dostawa

2020-11-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup laptopów do DPS w ramach projektu „Sami -Dzielni! – razem przeciw COVID-19 realizowanego w ramach projektu ,,Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-01
Typ przetargu: Dostawa

2020-11-10 Urząd Miasta |

Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-25
Typ przetargu: Usługa

2020-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-23
Typ przetargu: Usługa

2020-10-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę laptopów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła +

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-19
Typ przetargu: Dostawa

2020-09-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-13
Typ przetargu: Usługa

2020-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zimowe utrzymania dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-12
Typ przetargu: Usługa

2020-10-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę sprzętu komputerowego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-10
Typ przetargu: Dostawa

2020-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty drogowe – przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, które zostały ranne w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierzętom z terenu miasta Nowego Sącza, przebywającym w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu  z siedzibą przy ul. Tłoki 24D

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-27
Typ przetargu: Usługa

2020-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę oprogramowania graficznego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-01
Typ przetargu: Dostawa

2020-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-01
Typ przetargu: Usługa

2020-08-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zarządzanie nieruchomościami.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-01
Typ przetargu: Usługa

2020-08-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-25
Typ przetargu: Usługa

2020-08-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę serwerów oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-09
Typ przetargu: Dostawa

2020-08-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-01
Typ przetargu: Usługa

2020-03-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty drogowe – przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę oprogramowania CAD na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2020-07-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę laptopów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła +

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-08-11
Typ przetargu: Dostawa

2020-07-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-31
Typ przetargu: Usługa

2020-04-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu - zagospodarowanie terenu – urządzenie zieleni w obszarze Parku Strzeleckiego (architektura krajobrazu)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie leśnej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni zewnętrznej - Lasek Falkowski w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zapomniany zakątek historii i przyrody”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo tworzonego Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 10. Osi priorytetowej: Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-22
Typ przetargu: Dostawa

2020-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zielono-niebieska infrastruktura przy Szkole Podstawowej Nr 15  ul. 29 Listopada w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-17
Typ przetargu: Usługa

2020-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zielono-niebieska infrastruktura – zagospodarowanie Placu Krasickiego w Nowym Sączu tzw. Kocich Plant”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-17
Typ przetargu: Usługa

2020-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Zielono –niebieska  infrastruktura przy Zespole Przedszkoli ul. Paderewskiego w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-17
Typ przetargu: Usługa

2020-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonywanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-16
Typ przetargu: Usługa

2020-07-15 Urząd Miasta |

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Typ przetargu: Usługa

2020-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-15
Typ przetargu: Dostawa

2020-06-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych  oraz świetlic osiedlowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-09
Typ przetargu: Usługa

2020-06-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-09
Typ przetargu: Usługa

2020-04-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Zamierzenia Inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego w oś. Piątkowa w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-02
Typ przetargu: Usługa

2020-05-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę podłogi w sali lekcyjnej nr 2 – budynek Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Modernizacja strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-15
Typ przetargu: Usługa

2020-04-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-02
Typ przetargu: Usługa

2020-04-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację łazienek przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie leśnej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni zewnętrznej - Lasek Falkowski w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zapomniany zakątek historii i przyrody”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-20
Typ przetargu: Usługa

2020-04-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-03-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Zamierzenia Inwestycyjnego pn. „Modernizacja strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-23
Typ przetargu: Usługa

2020-02-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na adaptację pomieszczeń na potrzeby tworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu ul. Rokitniańczyków 26 w ramach zadania inwestycyjnego „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie nawierzchni podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-01-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-19
Typ przetargu: Dostawa

2020-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługi pielęgnacji oraz wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji inwestycji – Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-16
Typ przetargu: Usługa

2020-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę podłogi w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32  w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-01-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-02-24
Typ przetargu: Dostawa

2020-02-13 Urząd Miasta |

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na: Zarządzanie Miejskim Placem Targowym ,,Rynek Maślany"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Typ przetargu: Usługa