Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Inne podmioty

2019-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-07
Typ przetargu: Dostawa

2019-12-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie kładki (mostu wiszącego) na rzece Kamienicy w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-01-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-12-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetagu oraz siwz na przebudowe basenu nad Łubinką przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-01-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-12-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Piątkowa" w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-01-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-12-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz załączniki sporządzone dla usługi społecznej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-20
Typ przetargu: Usługa

2019-12-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonywanie usług w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu zlokalizowanego przy ul. Tłoki 24D.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-30
Typ przetargu: Usługa

2019-12-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. „Internet na co dzień".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2019-11-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-27
Typ przetargu: Usługa

2019-12-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, które zostały ranne w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierzętom z terenu miasta Nowego Sącza, przebywającym w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Tłoki 24D.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-20
Typ przetargu: Usługa

2019-11-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przebudowę basenu nad Łubinką przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-12-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę wyposażenia pomieszczeń Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu w ramach  Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” 2019

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-12
Typ przetargu: Dostawa

2019-11-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta nowego Sącza – Etap I  – wykonanie monitoringu na terenie placówek oświatowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji „Piątkowa” w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-11-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2019-11-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-09
Typ przetargu: Usługa

2019-11-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o prztergu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Grabowej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-11-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych wraz z montażem małej architektury przy szkole podstawowej nr 9 w Nowym Sączu – ETAP II – realizacja w ramach zadania budżetowego pn. ”Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych wraz z montażem małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu ETAP II – piłkochwyt „3a"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę wyposażenia pomieszczeń Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” 2019

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-22
Typ przetargu: Dostawa

2019-10-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-22
Typ przetargu: Usługa

2019-10-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-21
Typ przetargu: Dostawa

2019-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Dostawę wyposażenia dla obiektu przy ul. Podhalańskiej 38 w Nowym Sączu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w Nowym Sączu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-21
Typ przetargu: Dostawa

2019-10-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Tłoki w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Transportu i Komunikacji Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-20
Typ przetargu: Dostawa

2019-10-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego przy zbiegu ulic Jagiellońskiej, Grodzkiej i Kunegundy- tzw. Kocie Planty w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu - etap I – realizacja w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na budowę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką” – realizacja w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie.


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składanie ofert oraz komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez profil nabywcy, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz w zakładce dedykowanej powyższemu zamówieniu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Typ przetargu: Usługa

2019-10-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na budowę placu zabaw przy Żłobku Miejskim – ul. Podhalańska 38 w Nowym Sączu, w ramach zadania „Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-05
Typ przetargu: Usługa

2019-10-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - elewacja od ul. Piastowskiej

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji „Piątkowa” w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowym Sączu ul. Nawojowska.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-28
Typ przetargu: Usługa

2019-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-24
Typ przetargu: Usługa

2019-10-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zakup macierzy dyskowej do przechowywania danych informatycznych Urzędu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-24
Typ przetargu: Dostawa

2019-09-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację placu zabaw przy świetlicy osiedlowej – Nowy Sącz ul. Żółkiewskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu - etap I

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę wyposażenia w ramach projektu pn. „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację
i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-10
Typ przetargu: Dostawa

2019-09-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ na: Zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Piątkowa" w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-06-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu - roboty budowlane – realizacja budynków, budowli i obiektów budowlanych oraz powiązanych z nimi urządzeń budowlanych.


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składanie ofert oraz komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez profil nabywcy, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz w zakładce dedykowanej powyższemu zamówieniu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na nowosądeckie strefy aktywności i zabawy, w tym: Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-09-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-06-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup energii elektrycznej na lata 2020 - 2021 dla uczestników „Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej NOWY SĄCZ 2019”

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składanie ofert oraz komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez profil nabywcy, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz w zakładce dedykowanej powyższemu zamówieniu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Typ przetargu: Dostawa

2019-07-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych wraz z montażem małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu – ETAP I” – realizacja w ramach zadania budżetowego pn.”Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-08-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w sprzęt weterynaryjny, sprzęt oraz legowiska dla zwierząt.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2019-07-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych wraz z montażem małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu ETAP I” – realizacja w ramach zadania budżetowego pn. ,,Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-08-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz-Biegonice.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-31
Typ przetargu: Dostawa

2019-06-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę drukarek i skanerów na potrzeby Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-25
Typ przetargu: Dostawa

2019-06-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza

 

 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składanie ofert oraz komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez profil nabywcy, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz w zakładce dedykowanej powyższemu zamówieniu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Typ przetargu: Usługa

2019-06-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oaz siwz na termomodernizację obiektu Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu przy ul. Paderewskiego 19

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-06-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wybudowanie: ogrodów i ścieżek zmysłów w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach zmysłów realizowanych na terenie dzielnicy III Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-06-14 Urząd Miasta |

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-11
Typ przetargu: Usługa

2019-06-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-04
Typ przetargu: Dostawa

2019-06-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na kompleksową obsługę techniczną i logistyczną plenerowej imprezy kulturalno-rozrywkowej pn. „Imieniny Nowego Sącza 2019"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-28
Typ przetargu: Usługa

2019-06-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz na dostawę notebooków z oprogramowaniem oraz kas fiskalnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-26
Typ przetargu: Dostawa

2019-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1, ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wyposażenie pomieszczeń budynku obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-25
Typ przetargu: Dostawa

2019-05-29 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie oraz siwz na dostawę dedykowanych mobilnych urządzeń umożliwiających ładowanie oraz zarządzanie sprzętem komputerowym na potrzeby realizacji projektów „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” oraz „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-24
Typ przetargu: Dostawa

2019-03-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu - roboty budowlane – rozbiórki wybranych budynków, budowli i obiektów budowlanych oraz innych urządzeń budowlanych w okolicy przyszłego amfiteatru

 

 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składanie ofert oraz komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez profil nabywcy, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz w zakładce dedykowanej powyższemu zamówieniu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w DPS ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-11
Typ przetargu: Dostawa

2019-05-16 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:„Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy, w tym: Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-03
Typ przetargu: Dostawa

2019-04-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę wyposażenia dla obiektu przy ul. Kusocińskiego 4a w Nowym Sączu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 3 w Nowym Sączu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,Maluch+” 2019.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-14
Typ przetargu: Dostawa

2019-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-13
Typ przetargu: Dostawa

2019-04-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w DPS ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-10
Typ przetargu: Dostawa

2019-03-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przebudowę obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-26
Typ przetargu: Dostawa

2019-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji lokalu przy ul. Stolarskiej  w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę tabletów na potrzeby realizacji projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II LO)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-28
Typ przetargu: Dostawa

2019-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na potrzeby realizacji projektów pn.: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” oraz projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-20
Typ przetargu: Dostawa