Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Inne podmioty

2018-10-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.”

 

Załącznik nr 1 do specyfikacji: http://94.42.142.245/park/Zalacznik_nr_1_cz_1_PB.zip

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-01
Typ przetargu: Usługa

2018-12-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na potrzeby realizacji projektu  pn.: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-20
Typ przetargu: Dostawa

2018-12-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na BUDOWĘ TRASY PIESZO-BIEGOWO-ROWEROWEJ W NOWYM SĄCZU - ETAP I realizacji – roboty drogowe i remontowo-budowlane.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-09-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

 

Zestawienie załączników w ramach Załącznika nr 1 do specyfikacji:

 

 

Cz. 1. projekt budowlany  [1,3GB]

Cz. 2. projekty wykonawcze [636MB]

Cz. 3. specyfikacje techniczne [36,6MB]

Cz. 4. przedmiary robót [16,3MB]

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-01-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-12-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektów pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” oraz „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-01-17
Typ przetargu: Dostawa

2018-12-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz załączniki sporządzone dla usługi społecznej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-28
Typ przetargu: Usługa

2018-12-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz dostawa papieru na potrzeby realizacji projektu  pn.: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-01-09
Typ przetargu: Dostawa

2018-11-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów na zajęcia przeprowadzane na uczelniach wyższych w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)" nr RPMP.10.01.04-12-0102/18 w ramach Poddziałania 10.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-27
Typ przetargu: Usługa

2018-11-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Miasta Nowego Sącza oraz jednostek organizacyjnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-21
Typ przetargu: Usługa

2018-12-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zarządzanie w imieniu i na rzecz Miasta Nowego Sącza szaletami miejskimi.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-19
Typ przetargu: Usługa

2018-11-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przygotowanie i zrealizowanie plenerowej imprezy artystyczno – rozrywkowej pn. „Sylwester w Nowym Sączu 2018”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-05
Typ przetargu: Usługa

2018-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na BUDOWĘ TRASY PIESZO-BIEGOWO-ROWEROWEJ W NOWYM SĄCZU - ETAP I realizacji – roboty drogowe i remontowo-budowlane.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-10-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz  na: Aktualizację i uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-03
Typ przetargu: Dostawa

2018-10-31 Urząd Miasta |

[UNIEWAŻNIENIE] Ogłoszenie o przetargu na usługę pn.: Dostarczenie Internetu w ramach trwałości projektu pn.: „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-09
Typ przetargu: Usługa

2018-10-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na remont więźby dachowej i pokrycia dachu budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-10-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego – aktualizacja opłat.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-21
Typ przetargu: Usługa

2018-10-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-20
Typ przetargu: Usługa

2018-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Stadnickich w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jagodowej oraz modernizacja ul. Dunajcowej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-09-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-19
Typ przetargu: Dostawa

2018-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz  na: Usługę zorganizowania wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn.: ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-07
Typ przetargu: Usługa

2018-10-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Kompleksowy remont i przebudowę parteru i piętra budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu – Etap I segment przylegający do Rynku sądeckiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-10-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz  na: Wymianę parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 położonym przy ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-09-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-24
Typ przetargu: Usługa

2018-09-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – aktualizacja opłat.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-17
Typ przetargu: Usługa

2018-09-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-17
Typ przetargu: Dostawa

2018-09-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-17
Typ przetargu: Dostawa

2018-08-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji lokalu przy ul. Romanowskiego 2 w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-09-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na organizacje dwóch wycieczek z wejściem na spektakl teatralny dla 30 Seniorów w wieku 60+, z Centrum Sądeckiego Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, w celu realizacji potrzeb Seniorów w aspekcie rekreacyjnym, aktywizującym, integrującym oraz kulturalnym.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-28
Typ przetargu: Usługa

2018-08-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na budowę skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – aktualizacja opłat.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-19
Typ przetargu: Usługa

2018-08-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i wykonaniem modernizacji i adaptacji na cele społecznej świetlicy osiedlowej budynku przy ulicy Stolarskiej 28 (osiedle Kilińskiego) w Nowym Sączu w ramach „Programu działań dotyczących wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne- świetlice osiedlowe”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Kompleksowy remont i przebudowa parteru i piętra budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu – Etap I segment przylegający do Rynku sądeckiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji lokalu przy ul. Żółkiewskiego 23 w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji lokalu przy Al. Wolności 39A w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-12
Typ przetargu: Usługa

2018-06-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na obsługę bankową budżetu Miasta Nowego Sącza na lata 2019-2023

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-06
Typ przetargu: Usługa

2018-08-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 położonym przy ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Nawojowskiej - na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-06-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-30
Typ przetargu: Usługa

2018-07-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę trasy pieszo-biegowo-rowerowej w Nowym Sączu – I ETAP realizacji – roboty drogowe.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu – realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Nowym Sączu w okolicy ulicy Tłoki, na części działki ewidencyjnej nr 2/4, obręb ewidencyjny nr 112, jednostka ewidencyjna [126201_1] Nowy Sącz, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Organizację 7 dniowej wycieczki dla pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza i członków ich rodzin do Chorwacji i Słowenii

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-03
Typ przetargu: Usługa

2018-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę przyłącza wodociągowego w budynku internatu Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-06-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu w ramach projektu pn.: ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-27
Typ przetargu: Usługa

2018-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Nawojowskiej - na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Grabowa, Cisowa, Kolorowej, Ziołowa, Halna, Obłazy w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa

2018-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: wjazd z ul. Wincentego Witos do stadionu KS Przetakówka oraz zejście przy tzw. „Kocich Plantach” do przejazdu PKP w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa

2018-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Gorczańska, Jaworzyńska, Sołecka II etap oraz Mizgałów w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa

2018-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulicy Miodowej w Nowym Sączu  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa

2018-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Sędziwoja, Ceramicznej, Bohaterów Lenino, Powstańców Warszawy, Weigla w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa

2018-05-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Kompleksową obsługę techniczną i logistyczną plenerowej imprezy kulturalno – rozrywkowej pn. „Imieniny Nowego Sącza 2018"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-19
Typ przetargu: Usługa

2018-05-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-12
Typ przetargu: Dostawa

2018-05-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na "Wykonanie placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu" – realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Łącznik oraz Wypoczynkowa w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-05
Typ przetargu: Usługa

2018-04-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego
(Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych).
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-25
Typ przetargu: Usługa

2018-03-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-25
Typ przetargu: Dostawa

2018-04-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-04-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-20
Typ przetargu: Usługa

2018-03-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-18
Typ przetargu: Usługa

2018-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-03-27
Typ przetargu: Usługa

2018-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie siłowni zewnętrznej fitness na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło zamku w parku im. Ireny Styczyńskiej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-03-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-01-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę druku i dostawy informatorów dla miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-23
Typ przetargu: Dostawa

2018-01-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-13
Typ przetargu: Dostawa

2018-01-22 Urząd Miasta |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektów pn.: „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” oraz „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-08
Typ przetargu: Dostawa