Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Inne podmioty

2017-12-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-02
Typ przetargu: Dostawa

2017-12-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz dostawę papieru na potrzeby realizacji projektu  pn.: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-01-18
Typ przetargu: Dostawa

2017-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów (części i urządzeń oświetleniowych) do konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-01-18
Typ przetargu: Dostawa

2017-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz  siwz na: Konserwację oświetlenia ulicznego Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-01-18
Typ przetargu: Usługa

2017-08-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektów pn.: „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” oraz „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-01-12
Typ przetargu: Dostawa

2017-12-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu dla usługi społecznej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-01-02
Typ przetargu: Usługa

2017-11-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-01-04
Typ przetargu: Dostawa

2017-11-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-29
Typ przetargu: Dostawa

2017-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przebudowę i rozbudowę Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 na działce nr 15/3 obr. 074 oraz części działek 13/5 obr. 074, 100/1 obr. 074, 101 obr. 074 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-12-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup i dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-22
Typ przetargu: Dostawa

2017-11-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn.: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-19
Typ przetargu: Dostawa

2017-11-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu  oraz siwz na:  Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2017-11-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Grottgera w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-10-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Okablowanie sieci elektrycznej i wykonanie instalacji elektrycznej
w pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 20 w  ramach projektu pn. „Podniesienie
kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-11-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-07
Typ przetargu: Dostawa

2017-11-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przygotowanie i zrealizowanie plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. „Sylwester w Nowym Sączu 2017”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-30
Typ przetargu: Usługa

2017-09-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-11-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-27
Typ przetargu: Usługa

2017-10-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę urządzeń zabawowych do zamontowania na placu zabaw zarządzanym przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach zadania pn.: „Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Helena”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-23
Typ przetargu: Dostawa

2017-10-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę wykonania projektu graficznego, druku i dostawy poradnika pn.„Moja Firma w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-22
Typ przetargu: Usługa

2017-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-22
Typ przetargu: Usługa

2017-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o  przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli w ramach projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego” Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-20
Typ przetargu: Dostawa

2017-10-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-17
Typ przetargu: Usługa

2017-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup i dostawę samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-16
Typ przetargu: Dostawa

2017-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-15
Typ przetargu: Usługa

2017-10-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup i dostawę samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-27
Typ przetargu: Dostawa

2017-10-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn.: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-27
Typ przetargu: Dostawa

2017-10-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-24
Typ przetargu: Usługa

2017-08-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zakup energii elektrycznej na lata 2018 - 2019 dla uczestników „Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej NOWY SĄCZ 2017”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-23
Typ przetargu: Dostawa

2017-09-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-11
Typ przetargu: Usługa

2017-09-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-06
Typ przetargu: Usługa

2017-09-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-06
Typ przetargu: Usługa

2017-08-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-08-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zewnętrzne urządzenia fitness-siłownia na wolnym powietrzu na terenie Miasta Nowego Sącza zlokalizowana koło zamku (Park im. I. Styczyńskiej) na dz. Nr 53 oraz dz. Nr 73 w Obr. 27.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-07-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza i ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-03
Typ przetargu: Usługa

2017-08-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1, ul. 29 Listopada 22 - II etap.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-09-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-07-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarek i projektorów w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-09-22
Typ przetargu: Dostawa

2017-07-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-09-22
Typ przetargu: Usługa

2017-08-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy „Helena” w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-07-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG nr 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-09-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-08-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: remont kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej znajdującej się na Starym Cmentarzu przy Al. Wolności w Nowym Sączu – I etap.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-09-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-07-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-09-06
Typ przetargu: Usługa

2017-07-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na doposażenie placów zabaw zarządzanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza z dostawą i montażem w dodatkowe urządzenia zabawowe.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-08-25
Typ przetargu: Dostawa

2017-07-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie ogólnodostępnych placów zabaw w dzielnicach ,,Piątkowa” i „Helena” w Nowym Sączu

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-08-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-06-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz: Uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft wraz z umieszczeniem ich w sieciowym systemie zarządzania licencjami (na koncie Zamawiającego) MPSA (Microsoft Products and Services Agreement) lub Select Plus na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-08-04
Typ przetargu: Dostawa

2017-07-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na adaptację pomieszczeń Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu na potrzeby tworzenia nowych miejsc przedszkolnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-07-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-06-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Wojska Polskiego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-07-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy ,,Piątkowa” w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy ,,HELENA" w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-06-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na adaptację pomieszczeń Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu na potrzeby tworzenia nowych miejsc przedszkolnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na kompleksową obsługę techniczną i logistyczną plenerowej imprezy kulturalno – rozrywkowej pn. „Imieniny Nowego Sącza 2017".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-22
Typ przetargu: Usługa

2017-06-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę elementów urządzeń zabawowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-21
Typ przetargu: Dostawa

2017-05-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: zewnętrzne urządzenia fitness-siłownia na wolnym powietrzu, zlokalizowane na terenie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-19
Typ przetargu: Usługa

2017-05-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-14
Typ przetargu: Usługa

2017-03-25 Urząd Miasta |

 

Ogłoszenie przetargu oraz siwz na: Dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek, skanerów, plotera na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-06
Typ przetargu: Dostawa

2017-04-04 Urząd Miasta |

Usługa druku i dostawy wydawnictwa dla Urzędu Miasta Nowego Sącza pt.: "Ćwierćwiecze sądeckiego samorządu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-04-28
Typ przetargu: Usługa

2017-03-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy DĄBRÓWKA w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-04-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy BIEGONICE w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-04-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-03-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi drukowania i dostawy „Rocznika Sądeckiego” t. XLV oraz dwóch książek w ramach  Biblioteki „Rocznika Sądeckiego” – I. „Z przeszłości sądeckiej rodziny Aleksandrów”, II. „Sto scen z historii Nowego Sącza 1292 – 2017”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-04-13
Typ przetargu: Usługa

2017-03-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę wraz z montażem placu zabaw na płycie Rynku w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-04-12
Typ przetargu: Dostawa

2017-03-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie siłowni pod chmurką w dzielnicy Zabełcze w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-04-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-03-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-04-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-04-11
Typ przetargu: Usługa

2017-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-04-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-03-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-03-24
Typ przetargu: Usługa

2017-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę drukowania i dostawy informatorów dla miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-03-23
Typ przetargu: Usługa

2017-01-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-02-21
Typ przetargu: Dostawa