Piątek, 14 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Maciej, Jeremi, Justyna


Inne podmioty

2016-12-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-02-24
Typ przetargu: Dostawa

2016-12-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-02-01
Typ przetargu: Dostawa

2016-11-28 Urząd Miasta |

Zamówienie na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-12-08
Typ przetargu: Usługa

2016-12-16 Urząd Miasta |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania o cenę pn.: Dostawa papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-01-02
Typ przetargu: Dostawa

2016-11-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Jamnickiej w Nowy Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-12-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-12-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług medycznych w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia w 2017 roku.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-12-19
Typ przetargu: Usługa

2016-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Trzy Domki w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Gwiaździstej Bocznej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Skalnej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na modernizację łazienek w budynku Gimnazjum Nr 1, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-10-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-17
Typ przetargu: Usługa

2016-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Bielowickiej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-10-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-14
Typ przetargu: Usługa

2016-10-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace geodezyjno - kartograficzne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-08
Typ przetargu: Usługa

2016-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i montaż piłkochwytu dla istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-10-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-10-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu – ogrodzenie boiska od strony ulicy Długosza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-09-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniem nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-10-31
Typ przetargu: Usługa

2016-10-07 Urząd Miasta |

Modernizacja dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 położonego przy ulicy Jana Długosza 17 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-10-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-09-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-10-20
Typ przetargu: Usługa

2016-09-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości położonych w Nowym Sączu zajętych pod drogi publiczne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-10-11
Typ przetargu: Usługa

2016-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 położonego przy ulicy Jana Długosza 17 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-10-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości położonych w miejscowościach Spytkowice, Ratułów, Bór, Rabka Zdrój, Niedzica, Skawa, Szlachtowa, Zaskale, Łapsze Niżne, Klikuszowa.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-10-05
Typ przetargu: Usługa

2016-09-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości położonych w Zubrzycy Górnej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-09-29
Typ przetargu: Usługa

2016-08-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniem nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-09-14
Typ przetargu: Usługa

2016-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace geodezyjno - kartograficzne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-09-13
Typ przetargu: Usługa

2016-07-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na aktywny Nowy Sącz - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Mała Poręba – etap II.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-08-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-07-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Juranda w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-08-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-07-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace geodezyjno-kartograficzne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-08-18
Typ przetargu: Usługa

2016-07-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na uzupełnienie  licencji na oprogramowanie firmy Microsoft wraz z umieszczeniem ich w sieciowym systemie zarządzania licencjami (na koncie Zamawiającego) MPSA (Microsoft Products and Services Agreement) lub Select Plus na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-08-11
Typ przetargu: Dostawa

2016-07-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-08-11
Typ przetargu: Usługa

2016-07-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na uzupełnienie licencji oraz aktywacja oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-08-09
Typ przetargu: Dostawa

2016-07-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż piłkochwytu dla istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-08-03
Typ przetargu: Dostawa

2016-07-27 Urząd Miasta |

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz gmin będących członkami porozumienia międzygminnego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2016-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja segm. „F” w Zespole Szkół nr 5 Specjalnych przy ul. Magazynowej 6 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-07-18
Typ przetargu: Usługa

2016-06-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizacja - remont dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu – etap I – skrzydło południowo-zachodnie, od ul. Długosza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-07-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-06-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-07-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-06-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja istniejącego żłobka przy ul. Klasztornej 46 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-07-06
Typ przetargu: Usługa

2016-06-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Aktywny Nowy Sącz - budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy ulicy Partyzantów w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-06-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 01.07.2016 – 31.12.2016r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-06-23
Typ przetargu: Dostawa

2016-06-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz: Remont podwórka przy Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Towarowej 6 w Nowym Sączu.

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-06-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-06-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 01.07.2016 – 31.12.2016r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-06-21
Typ przetargu: Dostawa

2016-06-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Przygotowanie i wykonanie obsługi plenerowej imprezy
artystyczno – rozrywkowej pn.  „Imieniny Miasta Nowego Sącza 2016”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-06-20
Typ przetargu: Usługa

2016-05-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Przygotowanie i wykonanie obsługi plenerowej imprezy artystyczno – rozrywkowej pn.  „Imieniny Miasta Nowego Sącza 2016”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-06-13
Typ przetargu: Usługa

2016-04-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych ze stałym naświetlem górnym do auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16
w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-06-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-05-20 Urząd Miasta |

Aktywny Nowy Sącz - budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy ulicy Partyzantów w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-06-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zapewnienie dostaw ciepła  dla budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzka 41 w Nowym Sączu – Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-06-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego ulic: ul. Jagodowa,  Dunajcowa, Promienna II etap, Orła Białego, Stadnickich w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-25
Typ przetargu: Usługa

2016-04-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zapewnienie dostaw ciepła  dla budynku zlokalizowanego przy ul.  Jagiellońskiej 73 w Nowym Sączu – Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zapewnienie dostaw ciepła  dla budynku zlokalizowanego przy Rynku 3 w Nowym Sączu – Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Zygmuntowskiej 2 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zewnętrzne urządzenia fitness – siłownie na wolnym powietrzu. 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-19 Urząd Miasta |

Zapewnienie dostaw ciepła  dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 37 w Nowym Sączu – Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Segment dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną – dobudowa do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu przy ul. Grota Roweckiego 15.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-13
Typ przetargu: Usługa

2016-04-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych przy ul. Lenartowicza 4 w Nowym Sączu - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 40a w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy Królowej Jadwigi 4 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-04 Urząd Miasta |

Zapewnienie dostaw ciepła  dla budynku zlokalizowanego przy Rynku 25 w Nowym Sączu – Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-05-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zapewnienie dostaw ciepła  dla budynku zlokalizowanego przy ul.  Sienkiewicza 39 w Nowym Sączu – Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych ze stałym naświetlem górnym do auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16
w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-03-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-28
Typ przetargu: Usługa

2016-04-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy Zygmuntowskiej 2 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul.  Jagiellońskiej 73 w Nowym Sączu Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzka 41 w Nowym Sączu – Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi” - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zapewnienie dostaw ciepła  dla budynku zlokalizowanego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 18 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-02-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż nowych krat, remont istniejących krat nad szachtami przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 1 w Nowym Sącz przy ul. Długosza 5.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-03-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont mieszkania komunalnego położonego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 18/5 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-03-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. „Termomodernizacja budynku „H” w Zespole Szkół nr 5 Specjalnych przy ul. Magazynowej 6 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-11
Typ przetargu: Usługa

2016-03-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę z czytelnią – etap II, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-03-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. ,,Segment dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną – dobudowa do budynku Szkoły podstawowej nr 7 w Nowym Sączu przy ul. Grota Roweckiego 15”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-07
Typ przetargu: Usługa

2016-03-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz pn.: Aktywny Nowy Sącz - budowa i modernizacja wielofunkcyjnych  obiektów sportowych na terenie miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-04-04
Typ przetargu: Dostawa

2016-01-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-02-05
Typ przetargu: Dostawa