BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Inne podmioty

2015-12-17 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu na: "Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych worków wykonanych z folii LDPE przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych".(NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-30
Typ przetargu: Dostawa

2015-12-10 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu na „sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu jednego fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego wraz z dostawą”. (NOVA)

Uwaga!

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.12.2015 r.)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2015-12-09 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych worków wykonanych z folii LDPE przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych”. (NOVA)

 

Uwaga!

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (17.12.2015 r.)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2015-12-01 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn. „Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu jednego fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego wraz z dostawą”. (NOVA)

 

UWAGA!

1. Unieważnienie postępowania - (08.12.2015 r.)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2015-10-05 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”.(nova)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-17
Typ przetargu: Usługa

2015-08-07 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Rozbudowa istniejącego systemu kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biogazu składowiskowego wraz z przebudową układu zasilania w biogaz oraz rozbudowa istniejącego systemu biologicznego przetwarzania frakcji biodegradowalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120, obejmującej część działek ewidencyjnych nr 366/3, 366/4, 367/6, 367/7 w obr. 120.

 • Etap I: Budowa bioreaktorów do prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych z aktywnym napowietrzaniem, systemem sterowania, wymaganą infrastrukturą, instalacjami i sieciami".
UWAGA
 
 
 
Wyjaśnienia do SIWZ (19.08.2015 r.)
 
 
 
 
 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-08-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-08-19 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych i utrzymania zimowego, budynków i terenów stanowiących własność STBS Sp z o.o. w Nowym Sączu

 

Pismo do SIWZ

 

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2015-07-24 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową specjalistyczną”.(nova)
 

 

Uwaga!

 

wyjaśnienia i zmiany siwz

 

zmieniony formularz ofertowy

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-08-03
Typ przetargu: Dostawa

2015-06-01 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Budowa placu technologicznego, muru oporowego i modułowej linii sortowniczej oraz budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 w następujących etapach:

1.    Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

2.    Etap II – Budowa modułowej linii sortowniczej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

3.    Etap III – Budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego – na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

4.    Etap IV – Budowa odcinka sieci SN-30kV oraz rozbiórki odcinka linii napowietrznej SN-30kV w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 (usuniecie kolizji urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja na działkach nr 365/5 i 365/4) – termin wydatkowania czerwiec 2015 r.”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-05-13 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu na „dostawę jednej używanej koparki kołowej”. (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-25
Typ przetargu: Dostawa

2015-05-06 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120."  - zamówienie z wolnej ręki (NOVA)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-03-23 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120." (NOVA)

 

Uwaga zmiany:

 1. Ogłoszenie o sprostowaniu (07.04.2015r.)
 2. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia (07.04.2015r.)
 3. Zmieniony załącznik nr 4 - formularz ofertowy (07.04.2015r.)
 4. zmieniony załącznik nr 6 - wzór umowy (07.04.2015r.)
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-04-29
Typ przetargu: Usługa

2015-03-31 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbiór i odzysk odpadów w kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120". (NOVA) 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-31
Typ przetargu: Usługa

2015-02-02 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu na: "Sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego o właściwościach wg PN-EN 590 dla Spółki NOVA  w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120". (NOVA)

 

UWAGA zmiany:

 1. Sprostowanie do SIWZ (04.02.2015 r.)
 2. Wyjaśnienia do SIWZ (05.02.3015 r.)
 3. Sprostowanie do SIWZ (05.02.2015 r.)
  1. Zmieniony Załącznik Nr 5 do SIWZ - oferta (05.02.2015 r.)
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-02-12
Typ przetargu: Dostawa

2015-01-19 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Budowa placu technologicznego, muru oporowego i modułowej linii sortowniczej oraz budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 w następujących etapach:

 1. Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.
 2. Etap II - Budowa modułowej linii sortowniczej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”.
 3. Etap III - Budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”
   

Uwaga!

Zmiany:

 1. Ogłoszenie w sprawie zmian (22.01.2015 r.)
 2. Zmiana SIWZ (22.01.2015 r.)
 3. Zmiana Załącznika  Nr 1 do SIWZ - metryka wraz z załącznikami (zip.) (22.01.2015 r.)
 4. Zmiana Załącznika  Nr 10 do SIWZ - projekt umowy (22.01.2015 r.)
 5. Zmiana Załącznika  Nr 11 do SIWZ - oświadczenie (22.01.2015 r.)
 6. Wyjaśnienia do SIWZ (28.01.2015 r.)
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-02-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-01-28 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 - (frakcja nadsitowa) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”. (NOVA)

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-28
Typ przetargu: Usługa