Poniedziałek, 25 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Daria, Inga, Bonifacy, Kryspin


Inne podmioty

2014-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-02-12
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i innych urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-28
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie kursów oraz praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Miasta Nowy Sącz w ramach projektu systemowego pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (NIP)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-21
Typ przetargu: Usługa

2014-12-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-20
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na dostawę i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń informatycznych  w ramach projektu pn.:  Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-16
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Długosza 36 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-12
Typ przetargu: Usługa

2014-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 40a w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-12
Typ przetargu: Usługa

2014-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 18 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-12
Typ przetargu: Usługa

2014-12-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji lidera szkolnego w ramach projektu systemowego pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (NIP)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-12
Typ przetargu: Usługa

2014-12-30 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu na „Odbiór i odzysk  odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”. (NOVA)

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (08.01.2015 r.)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-12-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi w zakresie wydawania posiłków - obiadów w Nowym Sączu dla osób dorosłych otrzymujących pomoc społeczną z terenów osiedli: Helena, Przetakówka, Zabełcze. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-16
Typ przetargu: Usługa

2014-12-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi w zakresie wydawania posiłków - obiadów w Nowym Sączu dla osób dorosłych otrzymujących pomoc społeczną z terenów osiedli: Barskie, Chruślice, Gołąbkowice, Kochanowskiego, Piątkowa, Westerplatte. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-16
Typ przetargu: Usługa

2014-12-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi w zakresie wydawania posiłków - obiadów w Nowym Sączu dla osób dorosłych otrzymujących pomoc społeczną z terenów osiedli: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk, Poręba Mała, Zawada. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-16
Typ przetargu: Usługa

2014-12-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi w zakresie wydawania posiłków - obiadów w Nowym Sączu dla osób dorosłych otrzymujących pomoc społeczną z terenów osiedli: Centrum, Kilińskiego, Milenium, Przydworcowe, Stare Miasto, Szujskiego, Wólki. (MOPS)

 

Zmiana Ogłoszenia

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-03
Typ przetargu: Usługa

2014-12-19 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Odbiór i odzysk  odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”

 

Ogłoszenie o unieważnienie przetargu (30.12.2014)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-12-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-23
Typ przetargu: Usługa

2014-08-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-23
Typ przetargu: Usługa

2014-12-08 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę mięsa, przetworów mięsnych oraz podrobów do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159 Pakiet 1 (mięso, wędliny, produkty wieprzowo- wołowe oraz cielęce), Pakiet 2 (drób, wędliny drobiowe, produkty drobiowe).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-22
Typ przetargu: Dostawa

2014-11-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-22
Typ przetargu: Usługa

2014-12-12 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu na „Odbiór i odzysk  odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120. (NOVA)

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (19.12.2014 r.)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-12-08 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na Sprzedaż i dostawę owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-19
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-08 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę produktów mleczarskich, olejów, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-18
Typ przetargu: Dostawa

2014-09-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Konserwację całodobową urządzeń oświetlenia Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-18
Typ przetargu: Usługa

2014-09-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-17
Typ przetargu: Usługa

2014-12-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi w zakresie wydawania posiłków - obiadów w Nowym Sączu dla osób dorosłych otrzymujących pomoc społeczną z terenów osiedli: Barskie, Chruślice, Gołąbkowice, Kochanowskiego, Piątkowa, Westerplatte. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-16
Typ przetargu: Usługa

2014-11-24 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Świadczenie usług medycznych w 2015 roku". (SOIK)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-11
Typ przetargu: Usługa

2014-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń informatycznych  w ramach projektu pn.:  Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-05
Typ przetargu: Dostawa

2014-09-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie otworów badawczych inklinometrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed występowaniem klęsk żywiołowych na terenie miasta Nowego Sącza”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-09-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zakup energii elektrycznej na rok 2015 dla uczestników Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej Nowy Sącz 2014.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-05
Typ przetargu: Dostawa

2014-11-20 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Dostawa jednego używanego przesiewacza bębnowego mobilnego do przesiewania frakcji kompostowej z dwoma bębnami przesiewającymi". (NOVA)

 

Wyjaśnienia do SIWZ (zmiana Nr 2)

Zmiana SIWZ (zmiana Nr 2)

Zmieniony formularz (zmiana Nr 2)

 

Wyjaśnienia do SIWZ (zmiana Nr 1)

Zmiana SIWZ (zmiana Nr 1)

Zmieniony formularz (zmiana Nr 1)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-03
Typ przetargu: Dostawa

2014-11-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu miasta Nowego Sącza, a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego  przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-11-28
Typ przetargu: Usługa

2014-11-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” - ETAP II - infrastruktura rekreacyjna: altanka/wiata, huśtawki, urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-11-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-11-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2015 - 30.06.2015 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-31
Typ przetargu: Dostawa

2014-11-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawa mięsa i produktów drobiowych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2015 - 31.12.2015 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-31
Typ przetargu: Dostawa

2014-11-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2015 - 31.12.2015 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-31
Typ przetargu: Dostawa

2014-11-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2015 - 31.12.2015 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-31
Typ przetargu: Dostawa

2014-11-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mrożonych warzyw i owoców, ryb i konserw dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2015 - 31.12.2015 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-31
Typ przetargu: Dostawa

2014-11-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2015 - 31.12.2015 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-24
Typ przetargu: Dostawa

2014-11-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2015 - 31.12.2015 r.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-24
Typ przetargu: Dostawa

2014-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2014-10-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” - ETAP II - infrastruktura rekreacyjna: altanka/wiata, huśtawki, urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-11-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-10-13 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usług szkoleniowych - w ramach projektu systemowego Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-10-21
Typ przetargu: Usługa

2014-09-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Jana Pawła II  w Nowym Sączu – II etap.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-11-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-10-29
Typ przetargu: Usługa

2014-09-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i montaż zestawów rehabilitacyjnych do Domu pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-10-28
Typ przetargu: Dostawa

2014-10-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem, dostawę Internetu i przeprowadzenie szkoleń informatycznych  w ramach projektu pn.:  Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-10-24
Typ przetargu: Dostawa

2014-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-10-16
Typ przetargu: Usługa

2014-08-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-10-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-08-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-09-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-08-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Jana Pawła II w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-09-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-08-28 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie kursów prawa jazdy kategorii „B”, kurs prawa jazdy kategorii „C” oraz kwalifikacja wstępna przyœpieszona dla prawo jazdy kategorii „C” i kurs prawa jazdy kategorii „D” oraz kwalifikacja wstępna przyœpieszona dla prawo jazdy kategorii „D” –w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy –pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-09-09
Typ przetargu: Usługa

2014-08-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego do zwiększonej mocy przyłączeniowej dla Pałacu Młodzieży ul. Rynek 14 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-09-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-09-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie w 2014 roku usług medycznych osobom nietrzeźwym oraz ocena stanu zdrowia i udzielenie doraźnej pomocy medycznej osobom przebywającym w hostelu dla ofiar przemocy i w noclegowni dla osób bezdomnych. (SOIK)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-09-12
Typ przetargu: Usługa

2014-09-02 Jednostki Miasta |

Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu ul. Zamenhofa 1 ogłasza przetarg nieograniczony II / drugi / ofertowy na sprzedaż maszyn.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-05-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Obsługę bankową budżetu Miasta Nowego Sącza na lata 2015-2019.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-08-27
Typ przetargu: Usługa

2014-08-08 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie kursów prawa jazdy kategorii „B”, kurs prawa jazdy kategorii „C” oraz kwalifikacja wstępna przyśœpieszona dla prawo jazdy kategorii „C” i kurs prawa jazdy kategorii „D” oraz kwalifikacja wstępna przyśœpieszona dla prawo jazdy kategorii „D” –w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy –pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-08-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu  oraz  siwz   na:  Zewnętrzne urządzenia fitness-siłownia na wolnym powietrzu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-08-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-07-31 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usług szkoleniowych - w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-08-08
Typ przetargu: Usługa

2014-06-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-08-25
Typ przetargu: Dostawa

2014-04-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2014-07-30 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: wykonanie kursów prawa jazdy kategorii „B”, kurs prawa jazdy kategorii „C” oraz kwalifikacja wstępna przyœśpieszona dla prawo jazdy kategorii „C” i kurs prawa jazdy kategorii „D” oraz kwalifikacja wstępna przyœśpieszona dla prawo jazdy kategorii „D” –w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy –pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)
 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-07-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zewnętrzne urządzenia fitness-siłownia na wolnym powietrzu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-08-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-07-07 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usług szkoleniowych - w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn.
Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zmianie załącznika Nr 1

 

Zmieniony Załącznik Nr 1 - oferta

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-07-17
Typ przetargu: Usługa

2014-06-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-07-18
Typ przetargu: Usługa

2014-06-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Towarowa 6 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-07-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-06-24 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn „Odbiór i odzysk  odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”. (NOVA)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-07-01
Typ przetargu: Usługa

2014-05-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Nowowiejskiego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-06-17 Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn. „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”. (NOVA)

 

Unieważnienie postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-06-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1 przy ul. 29 listopada 22 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-24
Typ przetargu: Usługa

2014-06-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 9  przy ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-24
Typ przetargu: Usługa

2014-06-11 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 01.07.2014 – 31.12.2014r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-20
Typ przetargu: Dostawa

2014-06-11 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 01.07.2014 – 31.12.2014r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-20
Typ przetargu: Dostawa

2014-06-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-18
Typ przetargu: Dostawa

2014-05-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-18
Typ przetargu: Usługa

2014-05-28 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-05
Typ przetargu: Usługa

2014-05-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przygotowanie i zrealizowanie plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. "Imieniny Miasta Nowego Sącza 2014".

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-04
Typ przetargu: Usługa

2014-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Zapewnienie dostaw ciepła dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Ojca Pio przy ul. Węgierskiej 216 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-16
Typ przetargu: Usługa

2014-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych na Zadanie I, III, IV, V i unieważnieniu postępowania na Zadanie II w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Usługę drukowania i dostawy na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-07
Typ przetargu: Usługa

2014-04-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-07
Typ przetargu: Usługa

2014-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-06
Typ przetargu: Usługa

2014-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Zapewnienie dostaw ciepła dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Ojca Pio przy ul. Węgierskiej 216 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-06
Typ przetargu: Usługa