Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Jednostki Miasta - powyżej 14 000 €

2012-12-19 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie kursów oraz zajęć w ramach kompetencji kluczowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Miasta Nowy Sącz w ramach projektu systemowego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(NIP)

Zmiana treści załącznika Nr 3 - zakładka więcej informacji

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-02
Typ przetargu: Usługa

2012-12-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015.(NOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-10
Typ przetargu: Usługa

2012-12-04 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym dla osób z zaburzeniami psychicznymi- dzieci autystycznych, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju schorzenia – autyzm, wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-04
Typ przetargu: Usługa

2012-12-04 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usług polegających na zorganizowaniu i realizacji imprezy mikołajkowej i imprezy integracyjnej z okazji Dnia Wolontariusza  w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-04
Typ przetargu: Usługa

2012-12-04 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015.(MOPS)

 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-04
Typ przetargu: Usługa

2012-12-04 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności , wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-04
Typ przetargu: Usługa

2012-11-30 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi „Zorganizowania i realizacji wyjazdu edukacyjno – obywatelskiego dla Uczestników Sądeckiej Akademii Liderów Społecznych – Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II”(MOPS)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-30
Typ przetargu: Usługa

2012-11-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usług  polegających na zorganizowaniu i realizacji imprezy mikołajkowej i imprezy integracyjnej z okazji Dnia Wolontariusza  w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Zmiana zapisów SIWZ - zakładka więcej informacji.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-26
Typ przetargu: Usługa

2012-11-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi: świadczenie podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie miasta Nowego Sącza na lata 2013 – 2015.(MOPS)
 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-26
Typ przetargu: Usługa

2012-11-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi „Zorganizowania i realizacji wyjazdu edukacyjno – obywatelskiego dla Uczestników Sądeckiej Akademii Liderów Społecznych – Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II”.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-23
Typ przetargu: Usługa

2012-11-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności , wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza na lata 2013 – 2015.(MOPS)

 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-22
Typ przetargu: Usługa

2012-11-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym dla osób z zaburzeniami psychicznymi- dzieci autystycznych, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju schorzenia – autyzm, wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015.(MOPS)
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-22
Typ przetargu: Usługa

2012-11-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015.(MOPS)
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-22
Typ przetargu: Usługa

2012-11-21 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Świadczenie usług gastronomicznych dla pracowników MOPS i członków ich rodzin”.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-21
Typ przetargu: Usługa

2012-11-20 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi  polegającej na świadczeniu usługi restauracyjnej – dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas  Obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-20
Typ przetargu: Usługa

2012-11-16 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi  szkoleniowej – Kursów pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-16
Typ przetargu: Usługa

2012-11-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi  szkoleniowej – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych, dla 7 osobowej grupy(w tym z zaburzeniami psychicznymi i niepełnoprawnych intelektualnie) w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-15
Typ przetargu: Usługa

2012-11-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Świadczenie usług gastronomicznych dla pracowników MOPS i członków ich rodzin”.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-14
Typ przetargu: Usługa

2012-11-13 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na na wykonanie usług  polegających na świadczeniu usług restauracyjnych polegających  na dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas prowadzonych zajęć i spotkań w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Partnera nr II.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-13
Typ przetargu: Usługa

2012-11-05 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi  polegającej na świadczeniu usługi restauracyjnej - dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas  Obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-13
Typ przetargu: Usługa

2012-11-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi szkoleniowej - Kursów pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego "Twoja aktywność szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-08
Typ przetargu: Usługa

2012-10-31 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi szkoleniowej - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych, dla 7 osobowej grupy (w tym z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie) w ramach projektu systemowego "Twoja aktywność szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-07
Typ przetargu: Usługa

2012-11-05 Jednostki Miasta |

 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi zorganizowania i realizacji jednego jednodniowego wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-05
Typ przetargu: Usługa

2012-10-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usług polegających na świadczeniu usług restauracyjnych polegających na dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas prowadzonych zajęć i spotkań w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Partnera nr II. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-05
Typ przetargu: Usługa

2012-10-12 Jednostki Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi  polegającej na świadczeniu usług restauracyjnych  polegających  na dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas prowadzonych spotkań w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Partnera nr I.(MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-22
Typ przetargu: Usługa

2012-10-18 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie usługi zorganizowania i realizacji jednego jednodniowego wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-26
Typ przetargu: Usługa

2012-10-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi; Zorganizowanie i realizacja wyjazdu edukacyjno–integracyjnego na rzecz Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr I. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-11
Typ przetargu: Usługa

2012-10-16 Jednostki Miasta |

 Ogłoszenie o zawarciu umowy Na wykonanie usługi: „Przygotowania i realizacji usługi szkoleniowej w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn.” Przemoc Kradnie Życie” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu”.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-16
Typ przetargu: Usługa

2012-09-28 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi: "Przygotowania i realizacji usługi szkoleniowej w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn."Przemoc Kradnie Życie" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-08
Typ przetargu: Usługa

2012-09-13 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji imprezy kulturalno - rozrywkowej dla dzieci i młodzieży z Osiedla Helena w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-25
Typ przetargu: Usługa

2012-09-18 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy  na wykonanie usługi „ Zorganizowania i realizacji wyjazdu integracyjnego na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II”.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-18
Typ przetargu: Usługa

2012-09-17 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy  na Wykonanie usług szkoleniowych – w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-17
Typ przetargu: Usługa

2012-08-31 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi  „Zorganizowania i realizacji wyjazdu integracyjnego na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II”.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-11
Typ przetargu: Usługa

2012-08-24 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług szkoleniowych - w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-07
Typ przetargu: Usługa

2012-09-06 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umów na świadczenia usług w zakresie posiłków - sporządzanie, dostarczanie i wydawanie pełnych obiadów dla dzieci i młodzieży oraz dla pozostałych osób otrzymujących pomoc społeczną. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-06
Typ przetargu: Usługa

2012-08-06 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Organizację wycieczki do Krakowa dla grupy uczestników zajęć Klubu Kotłownia.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-17
Typ przetargu: Usługa

2012-08-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi  polegającej na zorganizowaniu i realizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z Osiedla Helena, oraz zorganizowanie jednego całodniowego wyjazdu integracyjnego do parku linowego, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-14
Typ przetargu: Usługa

2012-08-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi "Zorganizowania wyjazdu wakacyjnego" na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-10
Typ przetargu: Usługa

2012-07-27 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu : "Na wykonanie usługi  polegającej na zorganizowaniu i realizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z Osiedla Helena, oraz zorganizowanie jednego całodniowego wyjazdu integracyjnego do parku linowego, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera."(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-07
Typ przetargu: Usługa

2012-07-16 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi "Zorganizowania wyjazdu wakacyjnego" na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II. (MOPS)


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "zakładka więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-26
Typ przetargu: Usługa

2012-07-26 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: "Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie – przygotowanie, dostarczanie i podanie posiłków dla uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu."(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-26
Typ przetargu: Usługa

2012-07-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na "Kompleksową usługę cateringową w zakresie - przygotowanie, dostarczanie i podanie posiłków dla uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu". (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-16
Typ przetargu: Usługa

2012-06-22 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi szkoleniowej - Kursu obsługi komputera w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)

 

Treść zapytań, wyjaśnienia oraz zmiana zapisów do treści załącznika nr 1 do SIWZ - zakładka "więcej informacji"

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-04
Typ przetargu: Usługa

2012-06-28 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi szkoleniowej – Kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-28
Typ przetargu: Usługa

2012-06-06 Jednostki Miasta |

ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie usługi  szkoleniowej – Kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-21
Typ przetargu: Usługa

2012-05-24 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: wykonanie usługi szkoleniowej - Kursu z zakresu "Koordynator wolontariatu" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego w części Lidera. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-01
Typ przetargu: Usługa

2012-05-24 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksowe zorganizowanie i wykonanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego do stadniny koni, dla uczestników Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 28 czerwca 2012 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Województwie Małopolskim dla maksimum 22 osób dorosłych w tym dzieci i młodzież z możliwością zmniejszenia tej liczby do 18 uczestników. (MOPS)


Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-01
Typ przetargu: Usługa

2012-06-06 Jednostki Miasta |

ogłoszenie o zawarciu umowy na Przygotowanie i wykonanie usług cateringowych podczas szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy dla pielęgniarek szkolnych i środowiskowych, pedagogów szkolnych oraz członków zespołu interdyscyplinarnego, realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. Przemoc Kradnie Życie.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-06
Typ przetargu: Usługa

2012-06-05 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi  polegającej na zorganizowaniu i realizacji imprezy integracyjno -artystyczno-rozrywkowej na osiedlu Milenium w Nowym Sączu, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-05
Typ przetargu: Usługa

2012-05-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi szkoleniowej - Kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (MOPS)


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2012-05-22 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Przygotowanie i wykonanie usług cateringowych podczas szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy dla pielęgniarek szkolnych i środowiskowych, pedagogów szkolnych oraz członków zespołu interdyscyplinarnego, realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. Przemoc Kradnie Życie. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-31
Typ przetargu: Usługa

2012-05-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji usługi - warsztatów z kreowania własnego wizerunku połączonego z elementami kosmetyki w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie", dla grupy wsparcia kobiet ofiar przemocy. (MOPS)


Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka  "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-24
Typ przetargu: Usługa

2012-05-21 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji imprezy integracyjno-artystyczno-rozrywkowej na osiedlu Millenium w Nowym Sączu, w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-29
Typ przetargu: Usługa

2012-05-11 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas festynu "VIII Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Rodzinne Świętowanie" dla 200 osób w dniu 09.06.2012 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu. (MOPS)


Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-21
Typ przetargu: Usługa

2012-05-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na „Zorganizowanie trzech trzydniowych wyjazdów integracyjno-szkoleniowo-rekreacyjnych, oraz zorganizowania trzech całodziennych wyjazdów rekreacyjno-leczniczego na baseny termalne w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr I".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-14
Typ przetargu: Usługa

2012-04-20 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Świadczeniu usług restauracyjnych polegających na dostarczaniu i wydaniu posiłków podczas prowadzonych zajęć realizowanych w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera". (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-30
Typ przetargu: Usługa

2012-04-27 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji usługi - warsztatów z kreowania własnego wizerunku połączonego z elementami kosmetyki w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie", dla grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy.(MOPS)

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2012-04-27 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi zorganizowania trzech trzydniowych wyjazdów integracyjno-szkoleniowo-rekreacyjnych, oraz zorganizowania trzech całodziennych wyjazdów rekreacyjno-leczniczych na baseny termalne w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera I. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-07
Typ przetargu: Usługa

2012-04-11 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług restauracyjnych polegających na wydaniu posiłków podczas prowadzenia „Spotkania informacyjno-promocyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu” biorących udział w projekcie systemowym „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert - zakładka "więcej informacji"

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-26
Typ przetargu: Usługa

2012-04-05 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Zorganizowanie i realizacje wyjazdu integracyjnego na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II”. ".(MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-17
Typ przetargu: Usługa