Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Jednostki Miasta - powyżej 14 000 €

2005-11-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na monitoring środowiska dla składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120, oraz monitoring środowiska dla zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Brzeziny. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-01-23
Typ przetargu: Usługa

2005-11-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na obsługę wypłaty zasiłków okresowych i celowych dla Podopiecznych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-11-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-11-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-09-05 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sporządzenie dla spółki Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu sp. z o.o. wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla obiektu składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-08-11 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie projektu budowlanego - remont dachu w budynku mieszkalnym ul. Grunwaldzka 41 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-07-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Nowym Sączu wraz z kanałem opadowym Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-07-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych: - Przebudowy ulicy Jamnickiej wraz z kanałem opadowym i oświetleniem ulicznym; - Przebudowy ulicy Bora Komorowskiego wraz z kanałem opadowym; ...... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-07-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji opadowej wraz z aktualizacją projektu budowlano wykonawczego ulicy Jana Pawła II Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-05-20 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-04-12 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-03-29 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na oznakowanie poziome ulic na terenie Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-03-07 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej: kanału opadowego ulicy Szarych Szeregów w Nowym Sączu wraz z projektem przebudowy ulicy oraz pełnieniem autorskiego oraz ..... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-02-21 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zastępstwo inwestycyjne, w tym obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa ulicy Łukasińskiego w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-02-15 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na prowadzenie przez umundurowane osoby fizyczne dozoru obiektów i urządzeń znajdujących się na składowisku odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-30
Typ przetargu: Usługa

2005-02-14 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: "Obsługa płatnych niestrzeżonych miejsc parkingowych w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-02-11 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: 1).Monitoring środowiska dla składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120; 2).Monitoring środowiska dla zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Brzeziny. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-26
Typ przetargu: Usługa

2005-02-02 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego dla zadania remont elewacji i balkonów w budynku ul. Lwowska 15 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-01-19 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Monitoring środowiska dla składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120"; "Monitoring środowiska dla zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Brzeziny"; Poszerzony ..... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-02-07
Typ przetargu: Usługa