Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Jednostki Miasta - powyżej 14 000 €

2004-12-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług psychologicznych, prawnych oraz specjalistycznego poradnictwa z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie, molestowania dotyczących osób zgłaszających się do SOIK w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-12-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług medycznych dotyczących opieki zdrowotnej osób przebywających w izbie wytrzeźwień Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-11-16 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-10-19 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac dla potrzeb uruchomienia instalacji oraz stacji ujmowania i utylizacji biogazu na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Brzeziny w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-11
Typ przetargu: Usługa

2004-09-13 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac dla potrzeb uruchomienia instalacji oraz stacji ujmowania i utylizacji biogazu na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Brzeziny w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-07
Typ przetargu: Usługa

2004-08-17 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu wykonawczego z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim dla "modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Paderewskiego 79 w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-08-06 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji geotechnicznej ...... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-10
Typ przetargu: Usługa

2004-08-02 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych "C" i "D" (pod klucz) przy ul. 29 Listopada w Nowym Sączu ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-17
Typ przetargu: Usługa

2004-07-26 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektów dla natępujących robót remontowych: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-07-07 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektów dla natępujących robót remontowych: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-06-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę geodezyjną dla zadania pn: przełożenie drogi krajowej Nr 28 ..... w celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz pozwolenia na budowę Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-04-30 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: opracowanie projektów dla natępujących robót remontowych: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-12 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 i zrekultywowanego składowiska w Nowym Sączu przy ul. Brzeziny. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-02-26
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu budowlanego na wbudowanie ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych i użytkowych na budynku przy ul.: Sobieskiego 5, w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu budowlanego na wbudowanie ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych i użytkowych na budynku przy ul.: Batorego 44, Kazimierza Wielkiego 2, Rynek 3, Rynek 17w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu budowlanego na wbudowanie ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych i użytkowych na budynku przy ul.: Sobieskiego 7, w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu budowlanego na wbudowanie ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych i użytkowych na budynku przy ul.: Piotra Skargi 8, w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu budowlanego na wbudowanie ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych i użytkowych na budynku przy ul.: Piotra Skargi 2, w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu budowlanego na wbudowanie ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych i użytkowych na budynku przy ul.: Wazów 9, w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa