Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Jednostki Miasta - powyżej 14 000 €

2006-11-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-11-07 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty malarskie i roboty remontowe w Domu Pomocy Społecznej Nowy Sącz - ul. Emilii Plater 20. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-11-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo G pod klucz przy ul. 29 Listopada w Nowym Sączu Osiedle Błonia wraz z infrastrukturą. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-10-24 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont ul. Węgierskiej (od ul. Bohaterów Orła Białego do Dąbrówki) Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo G pod klucz przy ul. 29 Listopada w Nowym Sączu Osiedle Błonia wraz z infrastrukturą techniczną. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych komunalnych przy ul. Kazimierza Wielkiego 23/20, Tymowskiego 4/2, Sienkiewicza 31B/5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont chodnika przy ul. Granicznej w Nowym Sączu- odcinek od ul. Kusocińskiego do ul. Grunwaldzkiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-13 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remontów nieruchomości ............... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-07 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont chodnika przy Al. Batorego w Nowym Sączu - odcinek od ul. Grodzkiej do wjazdu na dworzec MPK. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont uszkodzeń balkonów i loggii budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 13/2 w obrębie 91 przy ul. Limanowskiego 2 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: budowa drogi łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską w Nowym Sączu- infrastruktura towarzysząca- budowa przepustów, przełożenie gazociągu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 84 w obrębie 29 przy ul. Lwowska 22 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-31 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont elewacji budynku mieszkalnego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 99 w obrębie 88 przy ul. Kunegundy 9 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-29 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na przebudowe ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu - odcinek od wjazdu do salonu samochodowego do ulicy Dożynkowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-28 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Przedszkoli, ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont chodnika przy Al. Wolności w Nowym Sączu- odcinek od ul. Morawskiego do ul. Grodzkiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-18 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na usługi polegające na wymianie drzwi wejściowych przy ul Aleja Wolności 41/B/2 i ul. Kochanowskiego 31/4,wykonanie trzonu kuchennego i wymianie okien przy ul. Pilotów 14 A, remoncie instalacji wodociągowej i wymianie ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-11 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont ul. Ciećkiewicza w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-11 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską w Nowym Sączu - infrastruktura towarzysząca - budowa kanalizacji opadowej i przepustów, przełożenie gazociągu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont ul. Brenerów w Nowym Sączu - likwidacja skutków klęsk żywiołowych Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont ul. Zdrojowej w Nowym Sączu - likwidacja skutków klęsk żywiołowych Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont ul. Zyndrama w Nowym Sączu - odcinek od ul. Dąbrówki do ul. Grunwaldzkiej Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską w Nowym Sączu - infrastruktura towarzysząca budowa kanalizacji opadowej i przepustów, przełożenie gazociągu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: wykonanie trzech stanowisk dla fotoradarów zlokalizowanych ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-19 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: remonty ulic. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-19 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Budowa chodnika w ul. Mała Poręba. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-12 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku mieszkalno - usługowego od strony Lwowskiej - Wymiana ślusarki w lokalach użytkowych i bramy wejściowej do budynku Lwowska 22 Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-12 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane związane z remontem i wykonaniem nowej kolorystki elewacji kamienicy przy ul. Kunegundy 9 w Nowym Sączu na działce nr 99 w obr. 88 Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-12 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane związane z remontem balkonów i loggii budynek mieszkalny wielorodzinny Nowy Sącz ul. Limanowskiego 2 Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-12 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane związane z malowaniem dachu i montażem płotków śniegowych na budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Lwowskiej 31 Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-12 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane związane z remontem lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 7/2 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-12 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane związane z remontem piecy kaflowych w lokalach komunalnych przy ul. Piotra Skargi 8/1 i przy ul. Lwowskiej 53/7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-06-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul.Barska 6/F/9. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-06-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wymiany okna w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Broniewskiego 20/E/2 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-04-24 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie malowania pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-04-21 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu w lokalu użytkowym przy ul. Jagiellońskiej 48 w Nowym Sączu w zakresie wymiany ślusarki okiennej od ul. Jagiellońskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-03-28 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Emilii Plater 20. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-03-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na oznakowanie poziome ulic na terenie Nowego Sącza w 2006 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-03-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont nawierzchni chodnika miejskiego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-03-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: przebudowa ul. Tatrzańskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-02-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu w pomieszczeniach sekretariatu i sali prób "Zespołu pieśni i tańca Lachy" w Nowym Sączu przy ul.Jagiellońskiej 31. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-02-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wymiany okna w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Franciszkańska 6/2 i wymiany drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Franciszkańska 8/5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2006-01-16 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych E i F pod klucz przy ul. 29 Listopada w Nowym Sączu wraz z infrastrukturą techniczną. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-02-16
Typ przetargu: Robota budowlana