Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Jednostki Miasta - powyżej 14 000 €

2011-12-23 Jednostki Miasta |

Przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć w ramach kompetencji kluczowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Nowy Sącz w ramach projektu systemowego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (NIP)

 

Modyfikacja treści załącznika nr 3 do SIWZ - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-04
Typ przetargu: Usługa

2011-12-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, przy ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2012 - 31.12.2012 r. (DPSEP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-30
Typ przetargu: Dostawa

2011-12-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mięsa i produktów z drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, przy ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2012 - 31.12.2012 r. (DPSEP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-30
Typ przetargu: Dostawa

2011-12-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, przy ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2012 - 31.12.2012 r. (DPSEP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-30
Typ przetargu: Dostawa

2011-12-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, przy ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2012 - 31.12.2012 r. (DPSEP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-30
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-30 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług medycznych w 2012 r. (SOIK)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-27
Typ przetargu: Usługa

2011-12-05 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci przedszkolnych. (MP20)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-19
Typ przetargu: Usługa

2011-12-05 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. (DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-16
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-29 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-16
Typ przetargu: Dostawa

2011-12-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: sprzedaż i dostawę mięsa, przetworów mięsnych oraz podrobów do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. (DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-09
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-30 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę produktów mleczarskich,olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej ul Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz. (DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-09
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem, innego sprzętu komputerowego oraz tonerów na potrzeby własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)


Informacje o modyfikacji treści SIWZ - zakładka "więcej informacji"

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ - zakładka "więcej informacji"

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-06
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi "Zorganizowania i realizacji wyjazdów". (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-24
Typ przetargu: Usługa

2011-11-16 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług szkoleniowych - kursów zawodowych w ramach projektu "Budowanie Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną". (MOPS)

 

Wyjaśnienia - zakładka "więcej informacji".

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-25
Typ przetargu: Usługa

2011-11-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawa, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, fabrycznie nowych w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" realizowanego w ramach... (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-25
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług szkoleniowych - w ramach projektu systemowego "Twoja aktywność szansa na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-22
Typ przetargu: Usługa

2011-10-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu i o zmianie ogłoszenia - dostawy: Zakup i montaż trzech sztuk nowych pralnic elektrycznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul Nawojowska 159 + wyjaśnienia i zmiany treści siwz.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-16
Typ przetargu: Dostawa

2011-10-11 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pralni w zakresie wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-11-08 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Świadczenie usług gastronomicznych dla pracowników MOPS i członków ich rodzin". (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-08
Typ przetargu: Usługa

2011-10-24 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi  polegającej na Zorganizowaniu i realizacji wyjazdu integracyjnego na rzecz zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego "Twoja Aktywność szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II.(MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-03
Typ przetargu: Usługa

2011-10-19 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania: "Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych, fabrycznie nowych". (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-03
Typ przetargu: Dostawa

2011-10-06 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji usługi - warsztatów z kreowania własnego wizerunku połączonego z elementami savoir-vivre w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn."Przemoc Kradnie Życie", dla grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy.(MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-24
Typ przetargu: Usługa

2011-10-07 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Nowy Sącz w ramach projektu  systemowego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (NIP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-13
Typ przetargu: Usługa

2011-10-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS- 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159 (DPS/341/104/11)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-12
Typ przetargu: Dostawa

2011-09-13 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług: "Przygotowania i realizacji usług szkoleniowych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie".(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy-zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-29
Typ przetargu: Usługa

2011-09-14 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu.(SBP)

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-06
Typ przetargu: Dostawa

2011-09-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne), dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju schorzenia - autyzm, wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-04
Typ przetargu: Usługa

2011-08-19 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług szkoleniowych – kursów zawodowych w ramach projektu „Budowanie Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną”.(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-06
Typ przetargu: Usługa

2011-08-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji jednego całodniowego wyjazdu integracyjnego do parku linowego w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. „Przemoc Kradnie Życie”. Dla grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy oraz dzieci świadków przemocy w rodzinie.(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-31
Typ przetargu: Usługa

2011-09-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o  zawarciu umów na świadczenia usług w zakresie posiłków – sporządzanie, dostarczanie i wydawanie pełnych obiadów dla dzieci i młodzieży oraz dla pozostałych osób otrzymujących pomoc społeczną.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-02
Typ przetargu: Usługa

2011-08-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Dostawę komputera mobilnego typu laptop i oprogramowania na potrzeby projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w części Lidera.(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-17
Typ przetargu: Dostawa

2011-08-11 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług: "Przygotowania i realizacji usług szkoleniowych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn." Przemoc Kradnie Życie".(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-22
Typ przetargu: Usługa

2011-07-21 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na "zorganizowaniu i realizacji imprezy integracyjno-artystyczno-rozrywkowej na osiedlu Gorzków w Nowym Sączu, oraz zorganizowaniu jednego całodniowego wyjazdu integracyjnego do parku linowego w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera".(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-01
Typ przetargu: Usługa

2011-07-21 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie organizacji i realizacji wizyt zawodoznawczych do miejsc o charakterze pogłębiającym wiedzę zawodową i rozbudzających zainteresowania na terenie Małopolski dla uczniów Techników i Zasadniczych szkół zawodowych ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowy Sącz w ramach projektu systemowego Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Polsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(NIP)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-04
Typ przetargu: Usługa

2011-07-06 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi cateringowej w zakresie - przygotowanie, dostarczanie i podanie posiłków dla uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu. (MOPS) - zmiana treści ogłoszenia (zakładka "więcej informacji")

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług: "Przygotowania i realizacji usług szkoleniowych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie."(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-22
Typ przetargu: Usługa

2011-07-11 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, fabrycznie nowych na potrzeby własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu”.(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-11
Typ przetargu: Dostawa

2011-05-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi "Zorganizowania wyjazdu wakacyjnego" na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera II

ogłoszenie o zawarciu umowy w zakładce - "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-06
Typ przetargu: Usługa

2011-05-27 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę aparatury oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. (NIP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-08
Typ przetargu: Dostawa

2011-05-17 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu  na dostawę komputerów mobilnych typu laptop, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz drukarki na potrzeby projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w zakresie Partnera II (MOPS)

ogłoszenie o zawarciu umowy w zakładce - "więcej informacji"

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-27
Typ przetargu: Dostawa

2011-05-06 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas festynu orgaznizowanego w ramach projektu socjalnego "VII Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Rodzinna Majówka" dla 200 osób w dniu 28.05.2011 r. na stadionie sportowym w Nowym Sączu - dzielnica Zawada.

ogłoszenie o zawarciu umowy w zakładce - "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-17
Typ przetargu: Usługa

2011-05-04 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług: Przygotowania i realizacji usług szkoleniowych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn."Przemoc Kradnie Życie" (MOPS)

informacja o zmianie treści ogłoszenia - zakładka "więcej informacji"

wyjaśnienie pytania w związku z przetargiem - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-17
Typ przetargu: Usługa

2011-04-29 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, drukarki składającą się z 3 zadań (MOPS)

odpowiedż na pytanie w sprawie przetargu w zakładce -"więcej informacji"

ogłoszenie o zawarciu umowy w zakładce -"więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-09
Typ przetargu: Dostawa

2011-04-27 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług zorganizowania trzech trzydniowych wyjazdów integracyjno-szkoleniowo-rekreacyjnych, oraz zorganizowania jednego całodziennego wyjazdu rekreacyjno-leczniczego na baseny termalne w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr I (MOPS)

 

ogłoszenie o zawarciu umowy w zakładce - "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-05
Typ przetargu: Usługa

2011-04-12 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług restauracyjnych polegających na wydaniu posiłków podczas prowadzenia "Spotkania informacyjno-promocyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu" biorących udział w projekcie systemowym "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częsci Lidera

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-27
Typ przetargu: Usługa

2011-04-18 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług restauracyjnych polegających na dostarczeniu i  wydaniu posiłków podczas prowadzonych zajęć realizowanych w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-26
Typ przetargu: Usługa

2011-03-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i instalację oprogramowania w ramach projektu systemowego pn. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(NIP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-22
Typ przetargu: Dostawa

2011-03-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie imprez integracyjnych na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II.(MOPS)

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ - zakładka "więcej informacji".

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-15
Typ przetargu: Usługa

2011-02-24 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: dostawę aparatury oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.(NIP)
  Informacja o zmianie SIWZ - "zakładka więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-17
Typ przetargu: Dostawa

2011-01-26 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę aparatury oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.(NIP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-18
Typ przetargu: Dostawa

2011-01-26 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.(NIP)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-16
Typ przetargu: Dostawa

2011-01-19 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-28
Typ przetargu: Dostawa

2011-01-26 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług medycznych w 2011 r.(SOIK)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-26
Typ przetargu: Usługa