Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Jednostki Miasta - powyżej 14 000 €

2010-12-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ORAZ ZAJĘĆ W RAMACH KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Z TERENU MIASTA NOWY SĄCZ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO  "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(NIP)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-14
Typ przetargu: Usługa

2010-12-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 03.01.2011 – 31.12.2011r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-28
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-22 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług medycznych w roku 2011 (SOIK) 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zakładka "więcej informacji"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-23
Typ przetargu: Usługa

2010-12-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 03.01.2011 – 31.12.2011r

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mięsa i produktów z drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 03.01.2011 – 31.12.2011r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 03.01.2011 – 31.12.2011r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-07 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci przedszkolnych z Miejskiego Przedszkola Nr 20 w Nowym Sączu.(MP20)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Sprzedaż i dostawę mięsa, przetworów mięsnych oraz podrobów do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159". (DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Sprzedaż i dostawę produktów mleczarskich, olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-14
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług: "Zorganizowania imprez turystycznych na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II.(MOPS)

Zmiana zapisów specyfikacji - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-23
Typ przetargu: Usługa

2010-11-17 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego z kodeksu cywilnego na: "Dostawę książek" dla uczestników projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-17
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-16 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego z kodeksu cywilnego na: "Dostawę artykułów AGD i sprzętu RTV" w skład, której wchodzą także dostawy PenDrive, gier multimedialnych, zabawek, materiałów włókienniczych oraz usługi restauracyjne dla projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-16
Typ przetargu: Dostawa

2010-10-27 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie usług prawniczych w zakresie pomocy prawnej w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Partnera I – Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Nowym Sączu".(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-04
Typ przetargu: Usługa

2010-09-27 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług prawniczych z zakresie pomocy prawnej oraz doradztwie prawnym w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywne integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Partnera II - Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu. (MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka więcej informacji.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-19
Typ przetargu: Usługa

2010-10-07 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług: "Zorganizowania imprez turystycznych na rzecz Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu" w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Partnera nr II.(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-22
Typ przetargu: Usługa

2010-09-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę oświetlenia stadionu MKS Sandecja.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-09-28 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług prawniczych w zakresie pomocy prawnej w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ" szansą na sukces!" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Partnera I - Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Nowym Sączu.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-18
Typ przetargu: Usługa

2010-09-21 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie usługi pn: WYŁONIENIE LIDERÓW SZKOLNYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-30
Typ przetargu: Usługa

2010-09-13 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. usługa organizacji imprezy i seminarium w ramach projektu "Wspólnie dla siebie i innych", realizowanego w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) w Polsce.(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-20
Typ przetargu: Usługa

2010-09-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu systemowego pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego" (Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-14
Typ przetargu: Dostawa

2010-08-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów i sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na potrzeby własne Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu (MOPS).

Zmiany w specyfikacji zamówienia

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-01
Typ przetargu: Dostawa

2010-07-19 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę oświetlenia stadionu MKS Sandecja.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-07-19 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu - Zadanie nr 1 organizacja i realizacja imprezy integracyjno - artystyczno - rozrywkowej oraz Zadanie nr 2 zorganizowanie jednego jednodniowego wyjazdu integracyjnego do parku linowego, w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".(MOPS)

Zmiana załącznika do specyfikacji - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-11
Typ przetargu: Usługa

2010-07-19 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi pn: „Organizacja ośmiodniowego wyjazdu wakacyjnego dla 40 osobowej grupy  uczestników Klubu Młodzieżowego, w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(ZSS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-02
Typ przetargu: Usługa

2010-07-07 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi: zorganizowanie 3 dwudniowych wyjazdów integracyjno-szkoleniowo-rekreacyjnych dla 57 osób oraz zorganizowanie trzech jednodniowych wyjazdów rekreacyjno-leczniczych na kryte pływalnie dla 53 osób, do obiektów znajdujących się na terenie województwa małopolskiego, w zakresie realizacji projektu systemowego pt.: Twoja Aktywność szansą na sukces! realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(OAO)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-16
Typ przetargu: Usługa

2010-06-24 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: „ Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kserokopiarek oraz na potrzeby własne Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Nowym Sączu”.(OAO)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-06
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-20 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby własne MOPS w  Nowym Sączu oraz na potrzeby w zakresie realizacji projektu systemowego pn: "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także na potrzeby projektu romskiego pn: "Nowosądeckie Romki zdobywają zawód" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności".(MOPS)

Uwaga: nastąpiła zmiana zapisów Specyfikacji -  zakładka "więcej informacji".

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-10
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-06 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług restauracyjnych polegających na dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas prowadzenia zajęć pn: "Trening umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych" dla 55 osób i "Trening pracy" dla 35 osób przeznaczony dla kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej biorących udział w projekcie systemowym "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-06
Typ przetargu: Usługa

2010-05-06 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usługi cateringowej polegającej na dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas festynu organizowanego w ramach projektu socjalnego "VI Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Nasz wspólny dom" dla 155 osób w dniu 22  maja 2010 r. w Sądeckim Parku Etnograficznym - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-06
Typ przetargu: Usługa

2010-05-06 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług restauracyjnych polegających na wydaniu posiłków podczas prowadzenia "Spotkania informacyjno-promocyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu biorących udział w projekcie systemowym "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-06
Typ przetargu: Usługa

2010-03-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych w zakresie doradztwa, pomocy prawnej i reprezentacji prawnej - Projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-01
Typ przetargu: Usługa