Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Jednostki Miasta - powyżej 14 000 €

2006-12-12 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Sprzedaż i dostawę leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-22
Typ przetargu: Dostawa

2006-12-05 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: monitoring środowiska dla składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 oraz monitoring środowiska dla zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Brzeziny. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-01-15
Typ przetargu: Usługa

2006-12-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę pieczywa do Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Nowym Sączu ul. Lwowska 59 Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2006-12-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Nowym Sączu ul. Lwowska 59 Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2006-12-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę artykułów mleczarskich do Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Nowym Sączu ul. Lwowska 59 Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2006-11-27 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę tonerów. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-12
Typ przetargu: Dostawa

2006-11-27 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2006-11-22 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę produktów mleczarskich , oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2006-11-22 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2006-11-20 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na systematyczną dostawę gazet i czasopism dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu w 2007 roku. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-12
Typ przetargu: Dostawa

2006-11-20 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2006-11-20 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę mięsa, przetworów mięsnych oraz podrobów do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2006-11-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-11-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-12
Typ przetargu: Usługa

2006-11-07 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty malarskie i roboty remontowe w Domu Pomocy Społecznej Nowy Sącz - ul. Emilii Plater 20. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-11-07 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę gazet i czasopism dla Sąeckiej Biblioteki Publicznej w 2007 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-20
Typ przetargu: Dostawa

2006-09-08 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę używanego pojazdu specjalistycznego typu Hakowiec wraz z kontenerem o pojemności 30 m3 przystosowanego do załadunku i przewozu kontenerów o pojemności od 7 do 30 m3. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-27
Typ przetargu: Dostawa

2006-09-05 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż oraz dostawę okotarowania wraz z podłogą sceniczną oraz sprzedaż, dostawę i montaż karniszy na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-12
Typ przetargu: Dostawa

2006-08-25 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont chodnika przy Al. Wolności w Nowym Sączu- odcinek od ul. Morawskiego do ul. Grodzkiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: "Przebudowy mostu na potoku Łącznik w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Nowym Sączu wraz z dojazdami (odcinek od ul. Nawojowskiej do mostu oraz 50 m za mostem) - w ramach ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-18
Typ przetargu: Usługa

2006-08-17 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: "Przebudowę skrzyżowania ulic Prażmowskiego - Jamnicka - Nadbrzeżna w Nowym Sączu wraz z budową sygnalizacji świetlnej". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-05
Typ przetargu: Usługa

2006-08-17 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: "Przebudowę skrzyżowania ulic Starowiejskiej - Legionów - Dunajcowej - Krakowskiej - Św. Heleny w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-05
Typ przetargu: Usługa

2006-07-19 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Budowa chodnika w ul. Mała Poręba. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-03-28 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę wyposażenia do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - ul. Emilii Plater 20. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-18
Typ przetargu: Dostawa

2006-03-28 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Emilii Plater 20. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-03-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: przebudowa ul. Tatrzańskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-03-15 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont nawierzchni chodnika miejskiego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-02-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n. "Wymiana istniejącej konstrukcji dachowej na dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówkową w obiekcie DPS ul. Emilii Plater 20" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-02-24
Typ przetargu: Usługa

2006-02-09 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n. "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie DPS w Nowym Sączu - ul. Emilii Plater 20" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-02-24
Typ przetargu: Usługa

2006-01-20 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dostawę węgla dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-26
Typ przetargu: Dostawa

2006-01-16 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych E i F pod klucz przy ul. 29 Listopada w Nowym Sączu wraz z infrastrukturą techniczną. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-02-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-01-04 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego dla Spółki Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu sp. z o.o. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-02-20
Typ przetargu: Dostawa