Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Piątek, 23 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wojciech, Jerzy, Adalbert


Jednostki Miasta - powyżej 14 000 €

2010-12-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 03.01.2011 – 31.12.2011r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-28
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 03.01.2011 – 31.12.2011r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mięsa i produktów z drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 03.01.2011 – 31.12.2011r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż i dostawę mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 03.01.2011 – 31.12.2011r

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-07 Jednostki Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci przedszkolnych z Miejskiego Przedszkola Nr 20 w Nowym Sączu.(MP20)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-03 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.(DPS159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Sprzedaż i dostawę mięsa, przetworów mięsnych oraz podrobów do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159". (DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na - "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych oraz drukarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu".(MOPS)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-12-01 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Sprzedaż i dostawę produktów mleczarskich, olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.(DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-14
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-17 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego z kodeksu cywilnego na: "Dostawę książek" dla uczestników projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-17
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-10 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - europejskiego Funduszu Społecznego. (NIP)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-11-16 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o zawarciu umowy w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego z kodeksu cywilnego na: "Dostawę artykułów AGD i sprzętu RTV" w skład, której wchodzą także dostawy PenDrive, gier multimedialnych, zabawek, materiałów włókienniczych oraz usługi restauracyjne dla projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-16
Typ przetargu: Dostawa

2010-10-29 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu systemowego pn Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - europejskiego Funduszu Społecznego.(NIP)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zakładka "więcej informacji"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2010-09-02 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu systemowego pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego" (Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-14
Typ przetargu: Dostawa

2010-08-23 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów i sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na potrzeby własne Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu (MOPS).

Zmiany w specyfikacji zamówienia

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-01
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-24 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: „ Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kserokopiarek oraz na potrzeby własne Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Nowym Sączu”.(OAO)

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-06
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-20 Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby własne MOPS w  Nowym Sączu oraz na potrzeby w zakresie realizacji projektu systemowego pn: "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także na potrzeby projektu romskiego pn: "Nowosądeckie Romki zdobywają zawód" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności".(MOPS)

Uwaga: nastąpiła zmiana zapisów Specyfikacji -  zakładka "więcej informacji".

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zakładka "więcej informacji".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-10
Typ przetargu: Dostawa