Środa, 28 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Innocenty, Marceli


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2009-12-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu "sztuczna trawa" przy Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-21
Typ przetargu: Usługa

2009-12-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie zabiegów weterynaryjnych polegających na szczepieniu przeciw wściekliźnie psów z terenu Miasta Nowego Sącza przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz w razie koniecznosci, zabiegów eutanazji.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-15
Typ przetargu: Usługa

2009-12-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanych w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-11
Typ przetargu: Usługa

2009-12-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Publikację ogłoszeń w prasie w 2010 r.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-11
Typ przetargu: Usługa

2009-10-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości przy ul. Zielonej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-02
Typ przetargu: Usługa

2009-10-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości przy ul. Nowy Świat w Nowym Sączu.

 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-02
Typ przetargu: Usługa

2009-12-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierzat psow z terenu Miasta Nowego Sacza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonaniem uslug weterynaryjnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-29
Typ przetargu: Usługa

2009-12-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-29
Typ przetargu: Usługa

2009-12-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych psów na terenie Miasta Nowego Sącza i przewożeniu ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zbieraniu z ulicy rannych, bezdomnych zwierząt i przewożenia ich do lecznicy weterynaryjnej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-28
Typ przetargu: Usługa

2009-11-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób Miasta Nowego Sącza, zasób Skarbu Państwa, oraz zasób nieruchomości, których właściciele są nieznani lub których miejsce pobytu nie zostało ustalone – zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-11
Typ przetargu: Usługa

2009-11-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonaniem usług weterynaryjnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-09
Typ przetargu: Usługa

2009-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ul. Kraszewskiego w Nowym Sączu.  

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-08
Typ przetargu: Usługa

2009-11-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-03
Typ przetargu: Usługa

2009-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania i dostawy papieru firmowego oraz teczek firmowych dla Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza.  

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-01
Typ przetargu: Usługa

2009-08-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-27
Typ przetargu: Usługa

2009-08-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-27
Typ przetargu: Usługa

2009-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Druk i dostawę wydawnictwa "Nowy Sącz".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-23
Typ przetargu: Usługa

2009-10-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Konserwację rowu zlokalizowanego na terenie osiedla Zabełcze oraz uporządkowanie terenu działki nr 16/2 w obr. 120, stanowiącej własność Gminy Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-16
Typ przetargu: Usługa

2009-10-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z konstrukcją na baszcie kowalskiej zamku w Nowym Sączu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-27
Typ przetargu: Usługa

2009-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu.

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-27
Typ przetargu: Usługa

2009-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-21
Typ przetargu: Usługa

2009-09-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-14
Typ przetargu: Usługa

2009-09-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-13
Typ przetargu: Usługa

2009-09-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-24
Typ przetargu: Usługa

2009-09-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatow szacunkowych - wycena ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-24
Typ przetargu: Usługa

2009-09-17 Urząd Miasta |

Ogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Usługe drukowania poradnika pn. MOJA FIRMA w Nowym Saczu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-17
Typ przetargu: Usługa

2009-09-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania i dostawy na potrzeby promocji projektów pn.: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym", "Informatyk - zawód przyszłości" (...) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-14
Typ przetargu: Usługa

2009-09-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-15
Typ przetargu: Usługa

2009-07-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + odp. na pytania na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-19
Typ przetargu: Usługa

2009-07-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Konserwację rowów odpływowych kanalizacji deszczowej przy ulicy Gwardyjskiej i Podmłynie oraz rowu odwadniającego przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-31
Typ przetargu: Usługa

2009-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek - aktualizacja opłat Gmina. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-16
Typ przetargu: Usługa

2009-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek - aktualizacja opłat Skarb Państwa. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-17
Typ przetargu: Usługa

2009-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ulicy Sportowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-16
Typ przetargu: Usługa

2009-06-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + zm. treści siwz + przedłużenie terminu składania ofert na: Usługi drukowania i dostawy rożnych druków oraz papieru firmowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-03
Typ przetargu: Usługa

2009-06-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentu pn. Analiza wariantów przeprowadzenia inwestycji z zakresu transportu zbiorowego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-24
Typ przetargu: Usługa

2009-05-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza w kwocie 37 950 000 PLN. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-24
Typ przetargu: Usługa

2009-05-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie stałych usług z zakresu inżynierii budowlanej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-16
Typ przetargu: Usługa

2009-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy istniejących katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-28
Typ przetargu: Usługa

2009-04-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu+siwz+wyjaśnienia i zmiana treści siwz z 07 i 08.05.2009r.+protest na: Opracowanie studium wykonalności dla zadania: Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-03
Typ przetargu: Usługa

2009-04-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania i dostawy na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-29
Typ przetargu: Usługa

2009-04-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy istniejących katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-30
Typ przetargu: Usługa

2009-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ulicy Sportowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-30
Typ przetargu: Usługa

2009-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-09
Typ przetargu: Usługa

2009-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 7 położonym przy ul. Krakowskiej 50 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-01
Typ przetargu: Usługa

2009-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-01
Typ przetargu: Usługa

2009-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem inwentaryzacji budynków stanowiących własność Miasta Nowy Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-09
Typ przetargu: Usługa

2009-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-01
Typ przetargu: Usługa

2009-03-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Redakcję techniczną, korektę językową, skład i druk XXXVII t. Rocznika Sądeckiego oraz... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-16
Typ przetargu: Usługa

2009-03-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-06
Typ przetargu: Usługa

2009-03-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji, sieci oświetlenia ulicznego ulic... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-27
Typ przetargu: Usługa

2009-03-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, polegających na uporządkowaniu terenów wzdłuż poboczy dróg oraz konserwacji systemu odwadniającego osuwiska Falkowa. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-01
Typ przetargu: Usługa

2009-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 7 położonym przy ul. Krakowskiej 50 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-19
Typ przetargu: Usługa

2009-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zbiórkę komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-12
Typ przetargu: Usługa

2009-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-19
Typ przetargu: Usługa

2009-02-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. Przebudowa domku klubowego KS Jedność oś. Piątkowa w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-12
Typ przetargu: Usługa

2009-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - renta planistyczna. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-24
Typ przetargu: Usługa

2009-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace geodezyjno - kartograficzne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-02
Typ przetargu: Usługa

2009-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-27
Typ przetargu: Usługa

2009-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek niezabudowanych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-02
Typ przetargu: Usługa

2009-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek zajętych pod drogi publiczne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-04
Typ przetargu: Usługa

2009-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-03
Typ przetargu: Usługa

2009-01-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Likwidację dzikich wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-17
Typ przetargu: Usługa

2009-01-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-27
Typ przetargu: Usługa

2009-01-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym położonym przy ul. Podhalańskiej 7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-05
Typ przetargu: Usługa

2009-01-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-27
Typ przetargu: Usługa

2009-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowa kontrola i ocena stanu technicznego przewodów kominowych w latach 2009-2011 oraz wykonanie inwentaryzacji przewodów ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-04
Typ przetargu: Usługa

2009-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 7 położonym przy ul. Krakowskiej 50 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-05
Typ przetargu: Usługa

2009-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-05
Typ przetargu: Usługa

2009-01-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-02
Typ przetargu: Usługa

2009-01-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych na oświatowych obiektach budowlanych w latach 2009 - 2011 oraz wykonanie inwentaryzacji instalacji i urządzeń gazowych... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-22
Typ przetargu: Usługa

2009-01-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowa kontrola i ocena stanu technicznego przewodów kominowych w latach 2009-2011 oraz wykonanie inwentaryzacji ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-22
Typ przetargu: Usługa