BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2004-12-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu - płyta Rynku w Nowym Sączu pod lokalizację dwóch sezonowych ogródków letnich na okres do 3 lat Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-11-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłapywanie psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich transport do schroniska dla bezdomnych zwierząt Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-11-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na selektywną zbiórkę i segregację odpadów komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-11-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi w zakresie bieżacego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-11-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sporządzanie operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-09
Typ przetargu: Usługa

2004-11-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i wydawanie posiłków regeneracyjnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-02-03
Typ przetargu: Usługa

2004-11-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Kanalizacja opadowa w ul.Kościuszki w Nowym Sączu, w ramach programu PHARE - Rozwój gospodarczy regionu Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-01
Typ przetargu: Usługa

2004-11-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i realizcję plenerowej imprezy pn. Sylwester pod Ratuszem Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-29
Typ przetargu: Usługa

2004-10-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie koncepcji uregulowania stosunków wodnych terenu położonego po prawej stronie ul. Nawojowskiej w N. Sączu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bora-Komorowskiego do granic masta, w związku z występującymi ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-06
Typ przetargu: Usługa

2004-10-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie koncepcji uregulowania stosunków wodnych terenu przy ul. Jamnickiej w N. Sączu w zakresie ujęcia i odprowadzania wód z dwóch źródeł na stokach Góry Falkowskiej na wysokości posesji przy ul. Jamnickiej 143". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-06
Typ przetargu: Usługa

2004-10-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: Budownictwo mieszkaniowe - socjalne Budynek Nr 1 z uzbrojeniem terenu os. Błonie w N. Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-10-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wyliczenie udziałów we współwłasności nieruchomości". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-09
Typ przetargu: Usługa

2004-10-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sporządzanie operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-10
Typ przetargu: Usługa

2004-10-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-05
Typ przetargu: Usługa

2004-10-08 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Sporządzanie operatów szacunkowych". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-02
Typ przetargu: Usługa

2004-10-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zimowe utrzymanie ulic osiedlowych na terenie miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-05
Typ przetargu: Usługa

2004-09-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Prace zwiazane z wykonaniem podziału nieruchomości w związku z realizacją przebudowy ulicy Barskiej w Nowym Sączu, drogi lokalnej oraz regulacją potoku Naściszówka". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-26
Typ przetargu: Usługa

2004-09-14 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej - REKREACYJNO-SPORTOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PARKU STRZELECKIEGO I JEGO OKOLIC W NOWYM SĄCZU. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-09-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: Adaptacja części budynku (piwnice, przyziemie, parter) Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej - i zmiana sposobu użytkowania ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-09-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej - rekreacyjno-sportowego zagospodarowania obrzeży rzeki Kamienica wzdłuż ul. Jamnickiej, Nadbrzeżnej i Piłsudskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-09-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla pomieszczeń magazynowych przy ul. Sienkiewicza 44 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-01
Typ przetargu: Usługa

2004-08-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Adaptacja budynku Żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii - etap I piwnice". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-18
Typ przetargu: Usługa

2004-08-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji: "Odbudowa dróg w dzielnicy Falkowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dzielnicy Falkowa - etap A". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-09
Typ przetargu: Usługa

2004-08-12 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wybór banku-kredytodawcy kredytu długoterminowego na okres 4 lat w wysokości 19 000 000.- zł.". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-11
Typ przetargu: Usługa

2004-08-12 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie dokumentacji projektowej przełożenia słupów nr 16 i nr 19 linii napowietrznej NN w ul. Barskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-09
Typ przetargu: Usługa

2004-08-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z dostawą środków czystości Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-05
Typ przetargu: Usługa

2004-08-02 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac remontowo-kamieniarskich przy pomnikach - Miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-30
Typ przetargu: Usługa

2004-07-29 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistyczno-budowlanej z wizualizacją sali gimnastycznej przyobiektowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-04
Typ przetargu: Usługa

2004-07-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Sporządzanie operatów szacunkowych" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-10
Typ przetargu: Usługa

2004-07-26 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z mapą geodezyjną 1:500 pod realizację budownictwa mieszkaniowego-socjalnego os. BŁONIE w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-08
Typ przetargu: Usługa

2004-07-14 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora dla zadania: Budowa alejek wraz z odwodnieniem na Cmentarzu Komunalnym w Gołąbkowicach. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-06
Typ przetargu: Usługa

2004-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowo-kamieniarskich przy pomnikach - Miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się w Nowym Sączu na cmentarzu przy ul. Rejtana oraz przy ul. Zakładników (Biegonice) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-02
Typ przetargu: Usługa

2004-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac konserwatorskich przy pomnikach - Miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się na cmentarzu przy ul. Rejtana w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-02
Typ przetargu: Usługa

2004-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepianiu transponderów psom z terenu miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-22
Typ przetargu: Usługa

2004-06-16 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasów Miasta Nowy Sącz w 2004 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-07
Typ przetargu: Usługa

2004-06-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci oświetlenia ulicznego w ulicach: Promienna, Miodowa Marka Zygmunta, Kossaka, Podbielowska II Etap, Pruszyńskiego, Bora-Komorowskiego, Wyspiańskiego, Trzy Domki ,Skalna". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-19
Typ przetargu: Usługa

2004-06-08 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej spięcia kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej z kolektorem "B" w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-06-07 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Nadzór techniczno-organizacyjny nad realizacją programu: "Bezpieczny wał" na terenie Miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Usługa

2004-06-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na konserwację rowów odwadniających na terenie osuwiska Falkowa. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Usługa

2004-06-01 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Usługa

2004-05-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Świadczenie usługi transportowej w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2004r.". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-05-25 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Budowa sięgacza wod-kan w ul. Barbackiego w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-29
Typ przetargu: Usługa

2004-05-24 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokalu użytkowego położonego w Nowym Sączu: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-05-21 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania - Budowa alejek wraz z odwodnieniem na Cmentarzu komunalnym w Gołąbkowicach". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-29
Typ przetargu: Usługa

2004-04-29 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Korczaka w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-24
Typ przetargu: Usługa

2004-04-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: bieżące przeprowadzanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenach osiedli w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-04-27 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-25
Typ przetargu: Usługa

2004-04-02 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie prac z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasów Miasta Nowy Sącz w 2004 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Zwykły

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Usługa

2004-03-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: "Bieżące przeprowadzanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenach osiedli w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-03-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokalu użytkowego położonego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-03-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: "Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-03-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy dróg w dz. Falkowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: "Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dzielnicy Falkowa". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-13
Typ przetargu: Usługa

2004-03-01 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia terenów osuwiskowych w ciągu ul.Barskiej, Podgórskiej i Witosa w Nowym Sączu wraz z pełniem nadzoru autorskiegoI etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na obsługę przez Rzeczoznawcę Majątkowego programu PHARE 2002/2003 SSG - Rozwój ekonomiczny regionu Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-12
Typ przetargu: Usługa

2004-02-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radzieckiej i docelowo ul.Stroma, Czackiego, PułaskiegoParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-11
Typ przetargu: Usługa

2004-02-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-11
Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na przeprowadzenie kontenerowej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Usługa

2004-02-12 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sporządzenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Usługa

2004-01-27 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami ślepymi i inwestorskimi dla DKK - Al. Wolności 23 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-02-10
Typ przetargu: Usługa

2004-01-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z wykonaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz, dla potrzeb związanych ze zbyciem nieruchomości, dla potrzeb ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-02
Typ przetargu: Usługa

2004-01-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: sporządzenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemcówParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-02
Typ przetargu: Usługa

2004-01-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: sporządzenie inwentaryzacji budynków stanowiących własność Gminy Nowy Sącz, oraz budynków w których Gmina Nowy Sącz jest właścicielem niewyodrębnionych lokali mieszkalnych i współwłaścicelem części ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-02
Typ przetargu: Usługa

2004-01-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: obsługę bankową budżetu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-11
Typ przetargu: Usługa

2004-01-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na adaptację strychu na pomieszczenia biurowe, wraz z projektem windy, w budynku przy ul. Szwedzkiej 2. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-07 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: sporządzanie kosztorysów inwestorskich i ślepych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi prowadzonymi w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-02-11
Typ przetargu: Usługa