BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2003-12-12 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na obsługę bankową budżetu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-08
Typ przetargu: Usługa

2003-12-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: prowadzenie segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-12-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: bieżące oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-15
Typ przetargu: Usługa

2003-11-26 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych psów oraz utrzymanie psów doprowadzanych z tyerenu miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-24 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób Miasta Nowego Sącza - 4 różne pakiety. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-12
Typ przetargu: Usługa

2003-10-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: utrzymanie zieleni na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-14
Typ przetargu: Usługa

2003-10-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-23
Typ przetargu: Usługa

2003-10-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-29
Typ przetargu: Usługa

2003-10-10 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie zalesienia gruntów rolnych na działkach nr 18/14 w obr. 8 oraz nr 35/6 w obr. 9 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-08 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na konserwację malowideł ściennych w sali reprezentacyjnej ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-28
Typ przetargu: Usługa

2003-09-19 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na pełnienie funkcji inwestora zastępczego realizacji inwestycji: „Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej Barskiej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury technicznej - przebudowa Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-08
Typ przetargu: Usługa

2003-09-18 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sporządzenie inwentaryzacji budynków stanowiących własność Gminy Nowy Sącz, oraz budynków w których Gmina Nowy Sącz jest właścicielem niewyodrębnionych lokali mieszkalnych i współwłaścicelem części wspólnychParametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa