Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2011-12-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Instalację sieci światłowodowej w relacji Rynek 1 - Rynek 3 oraz Rynek 1 - ul. Lwowska 71 w ramach projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-11-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i regulację elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania: Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury dokończenie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont lokalu użytkowego w budynku położonym przy Rynku 19 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz + wyjaśnienia treści siwz na:  Instalację kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu - Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 budynek C i I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Siedleckiego  w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i regulację elementów infrastruktury  Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania: Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Juranda w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Hasiora w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Miejski Żłobek przy ul. Klasztornej 46: remont – wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia  pieszego do budynku - etap I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu – Etap I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Biegonickej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Lwowskiej do granicy Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację budynku Miasta przy ulicy Jana Freislera 10 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie kanalizacji opadowej w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi wraz z renowacją konserwatorską budynków Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego – alejka wzdłuż brzegu rzeki Kamienica Nawojowska – dokończenie – ETAP I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. B. Komorowskiego 7 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przebudowę katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu – Etap I A.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic miasta (ETAP – I  od KI – do KV).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siw na na: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – dokończenie w Zespole Przedszkoli przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Instalacje sieci światłowodowej w relacji Rynek 1 - Rynek 3 oraz Rynek 1 – ul. Lwowska 71 w ramach projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Modernizację i regulację elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania: Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbudowę ujęcia powierzchniowego wody wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywala rz. Dunajec w km 110+540:8870 w m. Nowy Sącz – Świniarsko.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Kontynuację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 14 Nowym Sączu przy ulicy Towarowej 6.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i regulację elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania: Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Kontynuację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu przy ulicy Towarowej 6.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-05-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont lokali użytkowych w budynku położonym przy Rynku 3 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-04-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę okien i grzejników w lokalu przeznaczonym dla Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-04-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i regulację elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum nr 5, ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu.


Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-02-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont galerii na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 17 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-01-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację lokalu dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej włączonego do "Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-08
Typ przetargu: Robota budowlana