Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2009-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przebudowę, modernizację i rozwój infrastruktury MOK – Samorządowej Instytucji Kultury – realizacja w ramach zadania „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu Al. Wolności 23”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Grota Roweckiego 15 oraz Przedszkolu Wesołe Skrzaty, ul. Grota Roweckiego 11 w Nowym Sączu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację instalacji c.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych w tym Gimnazjum Nr 2, Nowy Sącz ul. Szkolna 7.

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-08-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Przebudowę, modernizację i rozwój infrastruktury MOK - Samorządowej Instytucji Kultury - realizacja w ramach Zadania: Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu Al. Wolności 23.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont dwustronnych zejść z ul. Lwowskiej na ul. Bulwar Narwiku oraz zejścia z ul. Lwowskiej na ul. Kraszewskiego w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy.

 

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-09-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-08-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont dwustronnych zejść z ul. Lwowskiej na ul. Bulwar Narwiku oraz zejścia z ul. Lwowskiej na ul. Kraszewskiego w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + odp. na pytania + zmiana treści siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 położonym przy ul. Długosza 17 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-08-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Librantowskiej w Nowym Sączu - I ETAP.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-08-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Popradzkiej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + odp. na pytania + siwz na: Wykonanie izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych oraz przyziemia budynku Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu ul. Szkolna 7 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja obiektów oświatowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Poręba Mała 57 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę posadzki w salach lekcyjnych i korytarzu I piętra oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 8, zlokalizowanej przy ul. Batorego 76 w Nowym Sączu - w ramach zadania ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie szaletów miejskich na Plantach Miejskich w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont zaplecza kuchennego w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie - przygotowanie terenu przy ul. Głowackiego na potrzeby związane z prowadzeniem działalnosci handlowej - ogrodzenie wraz z utwardzeniem działki nr 48/50 w obrębie 12 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcacych Nr 1 przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 7, zlokalizowanym przy ul. Krakowskiej 50 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Awaryjne podparcie konstrukcji stropu w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Awaryjny remont pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont ogrodzenia starej części Cmentarza Komunalnego Gołąbkowice w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu - II etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie odcinka kanału krytego w celu odprowadzenia wód z cieku otwartego zwanego Młynówka stanowiącego działke ew. nr 366 w obr. 116 do rzeki Kamienica, po dzialkach nr 354/1, 367/1 i 396 w obr. 116 ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + zmiana treści siwz na: Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3, zlokalizowanym przy ul. Szujskiego 18 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie szaletów miejskich na Plantach Miejskich w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-04-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie szaletów miejskich na Plantach Miejskich w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-04-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + zmiana tresci siwz + odp. na pytania na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Budowlanych położonym przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Adaptację pomieszczeń dla potrzeb montażu podnosników w budynku Warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych położonych przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + zmiana treści siwz + odp. na pytania na: Remont nawierzchni alejek w Parku Miejskim "Planty" w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę grzejników i rurażu wraz z montażem zaworów termostatycznych i regulacyjnych podpionowych - ETAP I - w budynku Gimnazjum Nr 3, zlokalizowanym przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie szaletów miejskich na Plantach Miejskich w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + odp. na pytania na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-02-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie odwodnienia w obrębie działek ew. nr 780 i 828 przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu, z odprowadzeniem wód do sieci kanalizacji opadowej w ul. Nawojowskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-02-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Wykonanie ozdobnego ogrodzenia zieleńców na płycie Rynku w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-02-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu+siwz+przedłużenie terminu składania ofert na: Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 9 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-02-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + odp.na pytania na: Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 ul. Batorego 76 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2, zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej 32 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-01-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + odpowiedzi na pytania na: Wykonanie remontu sali gimnastycznej polegającym na wymianie istniejącego parkietu oraz remont zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej w budynku... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-20
Typ przetargu: Robota budowlana