Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2005-11-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na uporządkowanie architektoniczno-przestrzenne terenu przy obiekcie MCK "Sokół" w Nowym Sączu, Pakiet I i II Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-10-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23 - I etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Kossaka w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-11-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-10-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu obejmującej docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego - ETAP I ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na modernizację stadionu Miejskiego im. Ojca Augustynka - modernizacja istniejącego budynku, naprawa pokrycia dachowego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont pomieszczeń budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie adaptacji budynku Żłobka Nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 - etap II". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty remontowe pomieszczeń Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa modernizacji i rozbudowy budynku Miejskiego Żłobka ul. Klasztorna 46- docieplenie i wymiana stolarki zewnętrznej - skrzydło blok część B. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-08-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na modernizację budynku po byłym magazynie ZNTK na Centrum administracyjno-biurowe (wbudowanie kotłowni gazowej) w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 13. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-08-11 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie odwodnienia ul. Barskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-08-10 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty remontowe pomieszczeń Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-08-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na prace modernizacyjne bieżni Międzyszkolnego Ośrodka przy ul. Lenartowicza 4, dla Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych ul. Jagiellońska 37 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-07-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Promiennej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-07-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na robotę budowlaną na wykonanie termomodernizacji budynków szkół obejmującej docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego - ETAP I CZĘŚCIOWA WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ dla: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-07-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie roboty budowlanej - likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2, ul. T. "Bora" Komorowskiego 7 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie w systemie Generalnego Wykonawstwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa - roboty wykończeniowe i zewnętrzne II etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Miodowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Podbielowskiej ETAP II w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa Modernizacja i rozbudowa budynku Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu ul. Klasztorna 46-docieplenie i wymiana stolarki zewnętrznej skrzydło blok część B-segment dydaktyczny. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sięgacza kanalizacji sanitarnej z ul. Ariańskiej do nieruchomości przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu - 111,5 mb. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie inwestycji pn. Połączenie kanalizacji sanitarnej z kolektorem B. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-11 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Daszyńskiego i osiedla Przydworcowego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - Nowy Sącz ul. Żeromskiego 16 Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 4, ul. Podhalańska 7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2, ul. T. "Bora" Komorowskiego 7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-04-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na rozbiórkę starego, zniszczonego, nie użytkowanego budynku zlokalizowanego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 364/1 w obrębie 120 przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie robót budowlanych: Budownictwo mieszkaniowe-socjalne os. Błonie w Nowym Sączu – wykonanie budynku mieszkalnego, 43 mieszkania wraz z uzbrojeniem terenu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie rozbudowy i modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Rzemieślniczej w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Plac Św. Kazimierza w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na "Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej dz. Zawada w Nowym Sączu realizowana w ramach Projektu Z/2.12/I/1.2/2/04 Rozwój infrastruktury komunalnej - kanalizacja sanitarna dzielnicy Zawada w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-01-19 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Budowę kolektora sanitarnego w dzielnicy Jamnica w Nowym Sączu, długości 802,5 m, d = 315 i 400 mm (połączenie miasta z gminą Kamionka Wielka)". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-01-18 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie sięgacza wod.-kan. w ul. Barbackiego w Nowym Sączu - etap II realizacji zadania". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-02-09
Typ przetargu: Robota budowlana