Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2013-11-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-02-18
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-14
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawcę energii elektrycznej jako pełniącego funkcję dostawcy rezerwowego do oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza oraz budynków administracyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-10
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-23
Typ przetargu: Dostawa

2013-10-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz  siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta  Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-19
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę produktów mięsno-wędliniarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-10
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i wdrożenie oprogramowania specjalistycznego do prowadzenia rejestrów i ewidencji dla Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-22
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2013-08-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę energii elektrycznej dla „Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej NOWY SĄCZ 2013”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-30
Typ przetargu: Dostawa

2013-10-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz  siwz na Dostawę i instalację półki dyskowej i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-18
Typ przetargu: Dostawa

2013-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta  Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-02
Typ przetargu: Dostawa

2013-07-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Dostawę specjalistycznych drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-25
Typ przetargu: Dostawa

2013-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących doposażenie 13 szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-24
Typ przetargu: Dostawa

2013-04-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-24
Typ przetargu: Dostawa

2013-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-24
Typ przetargu: Dostawa

2013-05-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę drzew, krzewów i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-20
Typ przetargu: Dostawa

2013-05-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-20
Typ przetargu: Dostawa

2013-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-12
Typ przetargu: Dostawa

2013-02-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zakup i dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-06
Typ przetargu: Dostawa

2013-01-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-14
Typ przetargu: Dostawa