Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2012-12-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-28
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-21
Typ przetargu: Dostawa

2012-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i instalację systemu do realizacji kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-16
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych – sprzęt RTV stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-10
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-07
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-24
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę produktów mięsno – wędliniarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-30
Typ przetargu: Dostawa

2012-10-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-26
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych – sprzęt RTV stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-23
Typ przetargu: Dostawa

2012-10-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych – sprzęt RTV stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-08
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i instalację systemu do realizacji kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-03
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i instalację macierzy dyskowej oraz sieci Fibre Channel na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-03
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oraz montaż pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu ICT, stanowiącego doposażenie szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania- wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu komputerowego, stanowiącego doposażenie szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania- wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-21
Typ przetargu: Dostawa

2012-07-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia typu firewall i urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego i poprawy życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-12
Typ przetargu: Dostawa

2012-06-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2012-05-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę platform edukacyjnej i oświatowej EduS@cz na potrzeby realizacji projektu pn.: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz + wyjasnienia siwz z dn.01.06.2012r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-22
Typ przetargu: Dostawa

2012-05-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę drzew, krzewów i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-30
Typ przetargu: Dostawa

2012-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-09
Typ przetargu: Dostawa

2012-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-25
Typ przetargu: Dostawa

2012-03-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę produktów mięsno-wędliniarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-03-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-16
Typ przetargu: Dostawa

2012-01-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Dostawę  materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-22
Typ przetargu: Dostawa