Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2010-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-05
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-28
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-22
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę produktów wędliniarskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-10
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę koszy na psie odchody.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-07
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-03
Typ przetargu: Dostawa

2010-10-11 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i montaż artykułów i sprzętu sportowego na potrzeby jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-02
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Kilińskiego 79 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-30
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i montaż artykułów i sprzętu sportowego na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Kilińskiego 79 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-26
Typ przetargu: Dostawa

2010-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli przeznaczonych na doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 79.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-09
Typ przetargu: Dostawa

2010-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawa mebli biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozwiń skrzydła po sądecku".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-06
Typ przetargu: Dostawa

2010-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli przeznaczonych na doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 79.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-29
Typ przetargu: Dostawa

2010-09-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego TEMPEST i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-20
Typ przetargu: Dostawa

2010-07-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia audiowizualnego dla Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. Wolności 23 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-27
Typ przetargu: Dostawa

2010-07-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu „Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-28
Typ przetargu: Dostawa

2010-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę wody mineralnej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-27
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie, dostawa i montaż mebli dla Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu „Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-12
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę 15 krzeseł obrotowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-02
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę wody mineralnej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-29
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-25
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozwiń skrzydła po sądecku".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-11
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych i papieru na potrzeby realizacji projektów pn.: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym", "Informatyk – zawód przyszłości" Kierunek na Przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-09
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-08
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-28
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę drzew, krzewów, pnączy i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-26
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-21 Urząd Miasta |

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania na: Dostawę 15 krzeseł obrotowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek na potrzeby realizacji projektów pn.: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym", "Informatyk – zawód przyszłości", "Kierunek na Przyszłość-lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" - realizowanych w ramach Działania 9.2.Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-14
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę opraw oświetleniowych na potrzeby Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-13
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych i papieru na potrzeby realizacji projektu „Rozwiń skrzydła po sądecku”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-11
Typ przetargu: Dostawa

2010-03-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę ławek i koszy parkowych z przeznaczeniem na tereny komunalne Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-29
Typ przetargu: Dostawa

2010-03-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-11
Typ przetargu: Dostawa

2010-01-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-09
Typ przetargu: Dostawa