Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2009-03-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem szerokopasmowej, bezprzewodowej sieci transmisji danych oraz dostępu do internetu+umieszczona 27-03-2009 kopia protestu+umieszczone 07-04-2009 rozstrzygniecie protestu Telbeskid.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-16
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-21
Typ przetargu: Dostawa

2009-12-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania wraz z licencjami na potrzeby realizacji projektów pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanych w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-15
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-06
Typ przetargu: Dostawa

2009-12-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-05
Typ przetargu: Dostawa

2009-12-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego; oprogramowania wraz z licencjami; oraz tablic interaktywnych, na potrzeby realizacji projektów pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanych w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-23
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-23
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i wdrożenie programu komputerowego do gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i Gminy Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-14
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wsparcie techniczne dla modularnego urządzenia realizującego następującą ochronę: firewall, router, VPN, antywirus, antyspam oraz filtrowanie adresow WWW na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-08
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-03
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania wraz z licencja na potrzebu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-30
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-30
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania wraz z licencją na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-20
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów wędliniarskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Zarządów Osiedlowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę czytników kodów kreskowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-13
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i wdrożenie oprogramowania do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-30
Typ przetargu: Dostawa

2009-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę opraw oświetleniowych na potrzeby Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-21
Typ przetargu: Dostawa

2009-09-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę trofeów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-08
Typ przetargu: Dostawa

2009-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie wraz z dostawą tablicy informacyjnej dużej dla zadania pn. Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury MOK - Samorządowej Instytucji Kultury. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-26
Typ przetargu: Dostawa

2009-08-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-19
Typ przetargu: Dostawa

2009-08-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę ławek parkowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-28
Typ przetargu: Dostawa

2009-07-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę kamiennych postumentów i balustrad oraz konserwacja stalowych balustrad w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-17
Typ przetargu: Dostawa

2009-07-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę słupów oświetleniowych i ich części (koron słupów) na potrzeby Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-14
Typ przetargu: Dostawa

2009-05-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-09
Typ przetargu: Dostawa

2009-04-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę słupów oświetleniowych i części (koron słupów) na potrzeby Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-12
Typ przetargu: Dostawa

2009-04-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę koszy na odpady oraz ławek parkowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-29
Typ przetargu: Dostawa

2009-04-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę drzew i krzewów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-12
Typ przetargu: Dostawa

2009-04-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-05
Typ przetargu: Dostawa

2009-03-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-30
Typ przetargu: Dostawa

2009-03-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-27
Typ przetargu: Dostawa

2009-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-03
Typ przetargu: Dostawa

2009-02-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-23
Typ przetargu: Dostawa