Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2008-12-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę i montaż urządzeń w kotłowi znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych położonym przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-24
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę i montaż urządzeń w kotłowi znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych położonym przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-23
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-06
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-07
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-02
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-20
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-19
Typ przetargu: Dostawa

2008-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych do stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, otwartych parków i zieleńców, iluminacji obiektów architektonicznych miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-28
Typ przetargu: Dostawa

2008-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz i wyjaśnienie treści siwz na: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczniów Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Magazynowej 6. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-11-06
Typ przetargu: Dostawa

2008-09-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę licencji dla oprogramowania Microsoft dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-29
Typ przetargu: Dostawa

2008-09-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych do stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, otwartych parków i zieleńców, iluminacji obiektów architektonicznych miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-17
Typ przetargu: Dostawa

2008-08-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę serwera internetowego i bazodanowego oraz serwera aplikacji dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-08
Typ przetargu: Dostawa

2008-06-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-12
Typ przetargu: Dostawa

2008-03-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-07
Typ przetargu: Dostawa

2008-03-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-08
Typ przetargu: Dostawa

2008-03-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-29
Typ przetargu: Dostawa

2008-01-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę oprogramowania dla Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-02-08
Typ przetargu: Dostawa