Sobota, 25 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kleofas


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2013-11-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-02-18
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-15
Typ przetargu: Usługa

2013-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-14
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawcę energii elektrycznej jako pełniącego funkcję dostawcy rezerwowego do oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza oraz budynków administracyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-10
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na:  Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-24
Typ przetargu: Usługa

2013-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie i obsługę tablic ogłoszeniowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-24
Typ przetargu: Usługa

2013-11-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-23
Typ przetargu: Dostawa

2013-12-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzanych z  terenu miasta Nowego Sącza a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego  przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-20
Typ przetargu: Usługa

2013-10-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz  siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta  Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-19
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę produktów mięsno-wędliniarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-10
Typ przetargu: Dostawa

2013-11-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-05
Typ przetargu: Usługa

2013-11-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzanych z terenu miasta Nowego Sącza a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego  przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-03
Typ przetargu: Usługa

2013-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i wdrożenie oprogramowania specjalistycznego do prowadzenia rejestrów i ewidencji dla Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-22
Typ przetargu: Dostawa

2013-10-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-21
Typ przetargu: Usługa

2013-11-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2013-10-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Wymiana układów pomiarowo –rozliczeniowych dla użytkowników relacji ZK- układ pomiarowy –rozdzielnia odbiorcza użytkownika w budynku Ratusza, Rynek 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-12
Typ przetargu: Usługa

2013-10-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości  położonych w Krynicy Zdroju.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-08
Typ przetargu: Usługa

2013-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości  położonych w Krynicy-Zdrój i Tyliczu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-08
Typ przetargu: Usługa

2013-08-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę energii elektrycznej dla „Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej NOWY SĄCZ 2013”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-30
Typ przetargu: Dostawa

2013-10-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu  ul. Zamenhofa 1 – elewacja frontowa.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-10-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu – wymiana stolarki okiennej – II etap.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-10-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz  siwz na Dostawę i instalację półki dyskowej i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-18
Typ przetargu: Dostawa

2013-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-18
Typ przetargu: Usługa

2013-10-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Druk i dostawę książki pt. „Sądeckie homilie” autorstwa ks. Stanisława Czachora.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-14
Typ przetargu: Usługa

2013-09-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Prace geodezyjno-kartograficzne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-14
Typ przetargu: Usługa

2013-10-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o unieważnieniu  postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Druk i dostawę książki pt. „Sądeckie homilie” autorstwa ks. Stanisława Czachora.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-10
Typ przetargu: Usługa

2013-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Makowickiej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-09-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-01
Typ przetargu: Usługa

2013-09-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” .

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-27
Typ przetargu: Usługa

2013-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu - ETAP I – roboty remontowe w budynkach A, H i I  w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach projektu ”Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-06-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Wykonanie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 350 na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu – II ETAP

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-09-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-24
Typ przetargu: Usługa

2013-08-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 84 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-23
Typ przetargu: Usługa

2013-07-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace remontowe dotyczące usunięcia nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta  Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-02
Typ przetargu: Dostawa

2013-07-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-21
Typ przetargu: Usługa

2013-07-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej dla uczestników Forum Ekonomicznego Młodych Liderów oraz Forum III Wieku.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-20
Typ przetargu: Usługa

2013-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu - ETAP I – wymiana nawierzchni drogowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach projektu ”Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-07-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Dostawę specjalistycznych drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-25
Typ przetargu: Dostawa

2013-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Modernizację i regulację elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie” - wymiana wykładziny podłogi w sali głównej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących doposażenie 13 szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-24
Typ przetargu: Dostawa

2013-07-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-23
Typ przetargu: Usługa

2013-07-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena służebności.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-23
Typ przetargu: Usługa

2013-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu – wymiana stolarki okiennej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-06-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 segment "D" przy ul. Magazynowej Nr 6 w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego: Dokończenie ocieplenia budynku Zespołu Szkół nr 5-Specjalnych wraz z modernizacją sal lekcyjnych i węzłów sanitarnych oraz poprawą infrastruktury terenu szkoły.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu - ETAP I – roboty remontowe w budynkach A, H i I w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach projektu ”Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i regulację elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury   w ramach zadania  „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury- dokończenie” - dostosowanie węzła cieplnego dla potrzeb instalacji c.o. i centrali wentylacyjnej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-04-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-24
Typ przetargu: Dostawa

2013-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przygotowanie i zrealizowanie plenerowej imprezy kulturalno – rozrywkowej pn. „Imieniny Miasta Nowego Sącza 2013”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-21
Typ przetargu: Usługa

2013-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Druk, dostawa i kolportaż ulotek dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do wszystkich mieszkań na terenie miasta Nowego Sącza w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-11
Typ przetargu: Usługa

2013-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-10
Typ przetargu: Usługa

2013-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego bazy danych SQL Server na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-29
Typ przetargu: Usługa

2013-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-24
Typ przetargu: Dostawa

2013-05-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-23
Typ przetargu: Usługa

2013-05-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-23
Typ przetargu: Usługa

2013-05-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę drzew, krzewów i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-20
Typ przetargu: Dostawa

2013-05-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-20
Typ przetargu: Dostawa

2013-04-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-20
Typ przetargu: Usługa

2013-04-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu – dokończenie ETAP II.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont elewacji od strony ul. Jagiellońskiej budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-01-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-29
Typ przetargu: Usługa

2013-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-12
Typ przetargu: Dostawa

2013-03-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru  autorskiego dla zadania: pn. „Projekt robót termomodernizacyjnych Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-10
Typ przetargu: Usługa

2013-03-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-02
Typ przetargu: Usługa

2013-03-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-26
Typ przetargu: Usługa

2013-02-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Usługę kompleksowego ubezpieczenia Miasta Nowy Sącz wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-25
Typ przetargu: Usługa

2013-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Likwidację „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-19
Typ przetargu: Usługa

2013-03-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Usługę drukowania i dostawy plakatów informujących o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-14
Typ przetargu: Usługa

2013-02-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zakup i dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-06
Typ przetargu: Dostawa

2013-02-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena lokali mieszkalnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-28
Typ przetargu: Usługa

2013-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu – dokończenie ETAP II.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2013-01-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: "Zarządzanie nieruchomościami" 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-25
Typ przetargu: Usługa

2013-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usługi weterynaryjnej, polegającej na wykonaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji psów z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-22
Typ przetargu: Usługa

2013-02-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Usługę drukowania i dostawy na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-21
Typ przetargu: Usługa

2013-02-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: ”Usługę drukowania i dostawy XLI t. „Rocznika Sądeckiego” oraz książek autorstwa Zbigniewa Rysia „Wspomnienia” i Sławomira J. Tabkowskiego „Wiadomości Sądeckie. Studium historyczno-prasoznawcze”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-21
Typ przetargu: Usługa

2013-01-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-14
Typ przetargu: Dostawa

2013-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych – wycena służebności.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-07
Typ przetargu: Usługa

2013-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-06
Typ przetargu: Usługa

2013-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena nieruchomości położonych w Limanowej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-04
Typ przetargu: Usługa

2013-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-04
Typ przetargu: Usługa

2013-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena lokali mieszkalnych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-04
Typ przetargu: Usługa