Poniedziałek, 26 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Anna, Hanna, Grażyna


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2012-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu wraz z przystosowaniem obiektu do norm p.poż.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-29
Typ przetargu: Usługa

2012-12-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-28
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-21
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Utrzymanie i obsługę tablic ogłoszeniowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-16
Typ przetargu: Usługa

2012-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i instalację systemu do realizacji kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-16
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych – sprzęt RTV stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-10
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-07
Typ przetargu: Usługa

2012-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-07
Typ przetargu: Dostawa

2012-12-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-03
Typ przetargu: Usługa

2012-12-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie i prowadzenie biura „Centrum Informacji Turystycznej” w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-31
Typ przetargu: Usługa

2012-12-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych polegających na szczepieniu przeciw wściekliźnie psów z terenu Miasta Nowego Sącza przebywających w schronisku dla bezdomnych  zwierząt oraz w razie konieczności,   zabiegów eutanazji a także leczenia psów u których objawy chorobowe wystąpią w terminie 14 dni od dnia ich przywiezienia do Schroniska.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-28
Typ przetargu: Usługa

2012-12-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-28
Typ przetargu: Usługa

2012-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-24
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont korytarza w budynku położonym przy ul. Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-13
Typ przetargu: Usługa

2012-12-12 Urząd Miasta |

ROPS KRAKÓW

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zwykły

Typ przetargu: Robota budowlana

2012-08-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-12
Typ przetargu: Usługa

2012-09-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zarządzanie nieruchomościami.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-11
Typ przetargu: Usługa

2012-11-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z  terenu miasta Nowego Sącza a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego  przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-30
Typ przetargu: Usługa

2012-11-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę produktów mięsno – wędliniarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-30
Typ przetargu: Dostawa

2012-10-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-26
Typ przetargu: Dostawa

2012-11-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych – sprzęt RTV stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-23
Typ przetargu: Dostawa

2012-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-16
Typ przetargu: Usługa

2012-11-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z  terenu miasta Nowego Sącza a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego  przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-15
Typ przetargu: Usługa

2012-10-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-14
Typ przetargu: Usługa

2012-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbudowę kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-10-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych – sprzęt RTV stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-08
Typ przetargu: Dostawa

2012-10-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-08
Typ przetargu: Usługa

2012-10-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Adaptację części przyziemia w bloku mieszkalnym przy ulicy Jana Pawła II w Nowym Sączu z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną dla dzieci romskich  i polskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-09-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Szkole Podstawowej nr 2 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-10-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Remont elewacji od strony ul. Jagiellońskiej budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-09-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-10
Typ przetargu: Usługa

2012-09-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Remont i renowację konserwatorską elementów sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu - całkowita wymiana posadzki wraz z podbudową.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-08-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i instalację systemu do realizacji kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-03
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i instalację macierzy dyskowej oraz sieci Fibre Channel na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-03
Typ przetargu: Dostawa

2012-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Rewitalizację prawobrzeżnego odcinka rzeki Dunajec wraz z infrastrukturą techniczną i komunalną, obejmująca opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z realizacją zadania, jako całości inwestycji.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-08-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu komputerowego, stanowiącego doposażenie szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania- wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oraz montaż pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu ICT, stanowiącego doposażenie szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania- wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-09-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 350 na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu – I ETAP.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-09-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Szkole Podstawowej nr 7 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-09-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Szkole Podstawowej nr 2 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-08-29 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz – 29 Śródmieście".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-21
Typ przetargu: Usługa

2012-08-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-21
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pomieszczeń łazienek, ubikacji oraz pomieszczenia pań sprzątających w budynku ZPKZ Zamenhofa 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-07-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia typu firewall i urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego i poprawy życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-12
Typ przetargu: Dostawa

2012-07-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic miasta  ETAP – II.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-21
Typ przetargu: Usługa

2012-06-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2012-08-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-13
Typ przetargu: Usługa

2012-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły i internatu oraz usunięcie usterek wskazanych w protokole z pomiarów ochronnych w części nowej dobudowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-31
Typ przetargu: Usługa

2012-07-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont i renowację konserwatorską elementów sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu - posadzka + cokoły pilastrów i półkolumn + stół prezydialny.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-06-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pomieszczeń łazienek, ubikacji oraz pomieszczenia pań sprzątających w budynku ZPKZ Zamenhofa 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu systemowego: Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-26
Typ przetargu: Usługa

2012-05-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu.     

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-18
Typ przetargu: Usługa

2012-06-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont i renowację konserwatorską elementów sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu - posadzka + cokoły pilastrów i półkolumn + stół prezydialny.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-05-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę platform edukacyjnej i oświatowej EduS@cz na potrzeby realizacji projektu pn.: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz + wyjasnienia siwz z dn.01.06.2012r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-22
Typ przetargu: Dostawa

2012-06-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich przy ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Remont i renowację konserwatorską elementów sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu - posadzka + cokoły pilastrów i półkolumn + stół prezydialny.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przygotowanie i wykonanie obsługi plenerowej imprezy kulturalno – rozrywkowej pn. Imieniny Miasta Nowego Sącza 2012.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-15
Typ przetargu: Usługa

2012-05-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenia o zamówieniu na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły i internatu oraz usunięcie usterek wskazanych w protokole z pomiarów ochronnych w części nowej dobudowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-14
Typ przetargu: Usługa

2012-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Druk i dostawę wydawnictwa „Oni tworzyli to miasto …”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-11
Typ przetargu: Usługa

2012-05-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę drzew, krzewów i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-30
Typ przetargu: Dostawa

2012-04-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pokrycia wraz z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Nowym Sączu, ul. Magazynowa 6.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-05-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-24
Typ przetargu: Usługa

2012-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena renta planistyczna.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-21
Typ przetargu: Usługa

2012-03-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz + wyjaśnienia treści siwz (2012-04-02) + wyjaśnienia treści siwz (2012-04-03) na: Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich przy ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-04-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i  wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-09
Typ przetargu: Dostawa

2012-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz + wyjaśnienia treści siwz (2012-04-04) + wyjaśnienia treści siwz (2012-04-05) na: Budowę instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-03-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + wyjaśnienia treści siwz (2012-04-05) na: Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-30
Typ przetargu: Usługa

2012-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pomieszczeń biurowych w budynku położonym przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-25
Typ przetargu: Dostawa

2012-04-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu- etap I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-01-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-16
Typ przetargu: Usługa

2012-04-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Usługę drukowania i dostawy na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-13
Typ przetargu: Usługa

2012-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz + zmiana treści siwz na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-06
Typ przetargu: Usługa

2012-03-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-06
Typ przetargu: Usługa

2012-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + wyjaśnienia treści siwz na: Ubezpieczenie Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-28
Typ przetargu: Usługa

2012-03-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę produktów mięsno-wędliniarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gruntowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-27
Typ przetargu: Usługa

2012-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-27
Typ przetargu: Dostawa

2012-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zbiórkę komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-16
Typ przetargu: Usługa

2012-03-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-16
Typ przetargu: Dostawa

2012-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Usługę drukowania i dostawy XL t. Rocznika Sądeckiego oraz książki autorstwa Leszka Migrały pn. Ulica Jagiellońska od końca XIX wieku do 1945 roku w serii: Biblioteka Rocznika Sądeckiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-07
Typ przetargu: Usługa

2012-02-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Likwidację dzikich wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-05
Typ przetargu: Usługa

2012-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-22
Typ przetargu: Usługa

2012-01-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Dostawę  materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-22
Typ przetargu: Dostawa

2012-01-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-02
Typ przetargu: Usługa

2012-01-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Publikację ogłoszeń prasowych w 2012 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-16
Typ przetargu: Usługa