Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2011-12-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i instalację serwerów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: "Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-30
Typ przetargu: Dostawa

2011-12-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizacji
i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu systemowego: Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-02
Typ przetargu: Usługa

2011-12-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie w latach 2012-2014 przeglądów rocznych budynków wraz z placami (zabaw, sportowych, ogólnego przeznaczenia oraz urządzeniami z nimi związanymi) oraz przeglądów 5 – letnich w ramach zadania pn. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków oświatowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-09
Typ przetargu: Usługa

2011-12-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-03
Typ przetargu: Usługa

2011-12-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Instalację sieci światłowodowej w relacji Rynek 1 - Rynek 3 oraz Rynek 1 - ul. Lwowska 71 w ramach projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-12-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie w latach 2012 - 2014 przeglądów i konserwacji gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych w ramach zadania pn. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków oświatowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-18
Typ przetargu: Usługa

2011-12-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie w latach 2012 - 2014 przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w ramach zadania pn. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków oświatowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-18
Typ przetargu: Usługa

2011-12-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych  - wycena lokali mieszkalnych. 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-16
Typ przetargu: Usługa

2011-12-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych  - wycena nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.              

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-16
Typ przetargu: Usługa

2011-12-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych  - wycena nieruchomości gruntowych.                

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-16
Typ przetargu: Usługa

2011-12-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie w latach 2012-2014 przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych w ramach zadania pn. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków oświatowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-12
Typ przetargu: Usługa

2011-11-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-09
Typ przetargu: Dostawa

2011-12-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Publikację ogłoszeń prasowych w 2012 r.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-30
Typ przetargu: Usługa

2011-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-29
Typ przetargu: Dostawa

2011-10-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-22
Typ przetargu: Usługa

2011-11-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-21
Typ przetargu: Usługa

2011-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-20
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę produktów wędliniarskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz + wyjaśnienia treści siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-13
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-07
Typ przetargu: Usługa

2011-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz + wyjaśnienia treści siwz + zmiany treści siwz + przedłużenie terminu składania ofert na: Organizację i wykonanie obsługi plenerowej imprezy kulturalno - artystycznej pn. „SYLWESTER w Nowym Sączu 2011”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-02
Typ przetargu: Usługa

2011-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Konserwację całodobową urządzeń oświetlenia Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-12-01
Typ przetargu: Usługa

2011-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-29
Typ przetargu: Usługa

2011-11-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-24
Typ przetargu: Dostawa

2011-11-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i regulację elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania: Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury dokończenie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Dostawę serwera plików i baz oraz oprogramowania do monitorowania sieci i audytu licencji na oprogramowanie na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-22
Typ przetargu: Dostawa

2011-10-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont lokalu użytkowego w budynku położonym przy Rynku 19 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz + wyjaśnienia treści siwz na:  Instalację kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu - Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 budynek C i I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Siedleckiego  w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i regulację elementów infrastruktury  Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania: Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-11-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-10-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych  (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-20
Typ przetargu: Usługa

2011-08-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego, osprzętu sieciowego, oprogramowania oraz serwera internetowego – bazodanowego na potrzeby Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-10-19
Typ przetargu: Dostawa

2011-07-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Juranda w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Hasiora w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Miejski Żłobek przy ul. Klasztornej 46: remont – wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia  pieszego do budynku - etap I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-09-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-22
Typ przetargu: Usługa

2011-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu – Etap I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Organizację wycieczki dla pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-15
Typ przetargu: Usługa

2011-07-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Biegonickej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Lwowskiej do granicy Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację budynku Miasta przy ulicy Jana Freislera 10 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie kanalizacji opadowej w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-07-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi wraz z renowacją konserwatorską budynków Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla uczestników projektu pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-07
Typ przetargu: Usługa

2011-08-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego – alejka wzdłuż brzegu rzeki Kamienica Nawojowska – dokończenie – ETAP I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-09-01
Typ przetargu: Usługa

2011-05-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę fabrycznie nowych zestawów multimedialnych wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby realizacji projektu pn.: "Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-31
Typ przetargu: Dostawa

2011-07-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. B. Komorowskiego 7 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-08-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-24
Typ przetargu: Usługa

2011-08-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej dla uczestników Forum Ekonomicznego Młodych Liderów oraz Forum III Wieku.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-22
Typ przetargu: Usługa

2011-07-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z zakupem aparatów komórkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-12
Typ przetargu: Usługa

2011-07-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przebudowę katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu – Etap I A.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-08-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla uczestników projektu pn.: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-13
Typ przetargu: Usługa

2011-07-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic miasta (ETAP – I  od KI – do KV).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla uczestników projektu pn.: "Informatyk zawód przyszłości" realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-13
Typ przetargu: Usługa

2011-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siw na na: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – dokończenie w Zespole Przedszkoli przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Instalacje sieci światłowodowej w relacji Rynek 1 - Rynek 3 oraz Rynek 1 – ul. Lwowska 71 w ramach projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.    

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-20
Typ przetargu: Usługa

2011-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-18
Typ przetargu: Usługa

2011-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Modernizację i regulację elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania: Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbudowę ujęcia powierzchniowego wody wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywala rz. Dunajec w km 110+540:8870 w m. Nowy Sącz – Świniarsko.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursów z zakresu IT dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.: "Informatyk – zawód przyszłości" realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Część I, II i III.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-07
Typ przetargu: Usługa

2011-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przeprowadzenie kursu baristy dla uczestników projektu pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-04
Typ przetargu: Usługa

2011-06-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prowadzenie zajęć wyrównawczych przez nauczyciela przedmiotu – matematyka w ramach projektu pn.: „Informatyk – zawód przyszłości” realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Zadanie I, II, III, IV, V, VI.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-04
Typ przetargu: Usługa

2011-06-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Kontynuację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 14 Nowym Sączu przy ulicy Towarowej 6.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-07-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursu managera gastronomii dla uczestników projektu pn.: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-29
Typ przetargu: Usługa

2011-05-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz pn.: Organizacja wycieczek dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.: „Informatyk – zawód przyszłości” realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-29
Typ przetargu: Usługa

2011-06-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na.: Organizację wycieczek w ramach akcji Bezpieczne wakacje + wyjaśnienie treści siwz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-28
Typ przetargu: Usługa

2011-06-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz pn.: Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz cartridge na potrzeby realizacji projektu "Rozwiń skrzydła po sądecku".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-22
Typ przetargu: Dostawa

2011-06-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla uczestników projektu pn.: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-21
Typ przetargu: Usługa

2011-06-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla uczestników projektu pn.: "Informatyk zawód przyszłości" realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-21
Typ przetargu: Usługa

2011-05-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz pn.: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości gruntowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-17
Typ przetargu: Usługa

2011-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i regulację elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania: Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-06-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Organizację wyjazdu dla 16 – osobowej grupy młodzieży wraz z trenerami i opiekunami w ramach zadania: Akademia wolontariatu aktywności sportowej na potrzeby projektu „Rozwiń skrzydła po sądecku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-13
Typ przetargu: Usługa

2011-05-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz pn.: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-13
Typ przetargu: Usługa

2011-05-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz pn.: Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-10
Typ przetargu: Dostawa

2011-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Organizację imprezy artystyczno - kulturalnej pn. Imieniny Miasta Nowego Sącza 2011
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-10
Typ przetargu: Usługa

2011-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Kontynuację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu przy ulicy Towarowej 6.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-05-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-03
Typ przetargu: Usługa

2011-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych, piśmienniczych oraz cartridge na potrzeby realizacji projektu Rozwiń skrzydła po sądecku.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-02
Typ przetargu: Dostawa

2011-05-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont lokali użytkowych w budynku położonym przy Rynku 3 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-06-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-03-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-30
Typ przetargu: Usługa

2011-03-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-26
Typ przetargu: Dostawa

2011-04-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie prac z zakresu gospodarki komunalnej polegających na uporządkowaniu terenów wzdłuż poboczy dróg oraz konserwacji systemu odwadniającego osuwiska Falkowa.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-25
Typ przetargu: Usługa

2011-02-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu przy ul. Piramowicza 16.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-12
Typ przetargu: Usługa

2011-04-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-09
Typ przetargu: Usługa

2011-04-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie licytacji elektronicznej na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 położonej przy ul. Batorego 76 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-09
Typ przetargu: Usługa

2011-04-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę okien i grzejników w lokalu przeznaczonym dla Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-05-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-04-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację i regulację elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum nr 5, ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu.


Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-03-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu – skrzydło główne.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-21
Typ przetargu: Usługa

2011-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie licytacji elektronicznej na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 położonej przy ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-21
Typ przetargu: Usługa

2011-03-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-20
Typ przetargu: Usługa

2011-04-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługę drukowania i dostawy na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-18
Typ przetargu: Usługa

2011-03-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-07
Typ przetargu: Usługa

2011-04-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługę drukowania i dostawy XXXIX t. „Rocznika Sądeckiego” oraz książki autorstwa Sławomira Tabkowskiego pn. „Portret maturzystów nowosądeckich AD 2010 Szkic socjologiczny”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-06
Typ przetargu: Usługa

2011-03-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę drzew, krzewów, pnączy i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-04
Typ przetargu: Dostawa

2011-02-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont galerii na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 17 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-04-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-03-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-31
Typ przetargu: Usługa

2011-03-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-30
Typ przetargu: Dostawa

2011-03-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Likwidację dzikich wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-29
Typ przetargu: Usługa

2011-02-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Adaptacja poddasza Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu na cele dydaktyczne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-25
Typ przetargu: Usługa

2011-02-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-25
Typ przetargu: Dostawa

2011-03-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-17
Typ przetargu: Dostawa

2011-03-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zbiórkę komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-11
Typ przetargu: Usługa

2011-02-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz na: Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-11
Typ przetargu: Usługa

2011-02-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-11
Typ przetargu: Usługa

2011-02-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-09
Typ przetargu: Usługa

2011-02-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-09
Typ przetargu: Dostawa

2011-02-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gruntowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-09
Typ przetargu: Usługa

2011-02-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 położonym przy ul. Szkolnej 7 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-08
Typ przetargu: Usługa

2011-02-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich, ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-04
Typ przetargu: Usługa

2011-02-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego, serwera, aparatu fotograficznego, kamery oraz oprogramowania na potrzeby Miasta Nowego Sącza + zmiana treści SIWZ (2011-02-09).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-03-01
Typ przetargu: Dostawa

2011-02-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy  i remontu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-23
Typ przetargu: Usługa

2011-01-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację lokalu dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej włączonego do "Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2011-01-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego w Nowym Sączu przy ulicy Nadbrzeżnej – alejka wzdłuż brzegu rzeki Kamienica Nawojowska – dokończenie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-02-02
Typ przetargu: Usługa

2011-01-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-25
Typ przetargu: Usługa